Čížek Lukáš

Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D., (*1975) vystudoval entomologii na Biologické fakultě JU. Nyní se v Entomologickém ústavu Biologického centra AV ČR zabývá ekologií lesa, hmyzu a ochranou biodiverzity.

Počet článků: 12

Někdo to rád horkéuzamčeno

5. 12. 2022  |  Vesmír 101, 762, 2022/12
Velký lesní požár, jaký letos postihl národní park České Švýcarsko, zahubil podstatnou část rostlin a živočichů, kteří se na místě nacházeli....
 

K čemu vlastně máme chráněná území?uzamčeno

1. 4. 2019  |  Vesmír 98, 216, 2019/4
Když z novoguinejského pralesa zmizí kasuár, největší původní zvíře ostrova, některé stromy mají problém. Jejich velká semena nemá kdo roznášet,...
 

Proč mizí staré stromy (nejen) v Moravské Amazonii?

8. 3. 2018  |  Vesmír 97, 160, 2018/3
Krajina se neustále mění a ruku v ruce s tím se proměňují i její obyvatelé. Z kdysi běžných druhů se stávají druhy vzácné, to když mizí prostředí,...
 

Divoká Oslava: Hra na hluchou bábuuzamčeno

14. 7. 2016  |  Vesmír 95, 436, 2016/7
O záměru Ministerstva životního prostředí zmenšit přírodní rezervaci Údolí Oslavy a Chvojnice, toho času největší rezervaci u nás, rozdělením na...
 

Příliš divoká Oslavauzamčeno

7. 4. 2016  |  Vesmír 95, 232, 2016/4
Zmenšení přírodní rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice – další slavné vítězství ochranářů v hrdinném boji s ohroženou přírodou? Bylo – nebylo. Na...
 

Hmyz a mezilidské vztahy (reakce na reakci)

11. 2. 2010  |  Vesmír 89, 85, 2010/2
Spoluautorem těchto památných1) burcujících slov je jeden z autorů příkré reakce na článek Odhmyzeno. Co se za těch třicet let změnilo, že dnes...
 

Ochrana přírody

14. 1. 2010  |  Vesmír 89, 11, 2010/1
Robert Tamchyna: Co je ochrana přírody a jak se u nás provádí? Připomněl bych slova doc. Martina Konvičky z Přírodovědecké fakulty JU: „Přírodu...
 

Zpráva o stavu země: odhmyzeno

10. 9. 2009  |  Vesmír 88, 529, 2009/9
V červnovém čísle na s. 386–391 popisuje L. Čížek se spoluautory mizení významných počtů hmyzích druhů z ČR. V těchto výčtech by bylo velmi...
 

Zpráva o stavu země: Odhmyzeno

11. 6. 2009  |  Vesmír 88, 386, 2009/6
Před několika lety u nás vyšla kniha, která může do podobných debat přispět velmi zásadně: Červený seznam bezobratlých ČR, vydaný Agenturou ochrany...
 

Ještěrky s velmi těžkou žloutenkou

7. 5. 2009  |  Vesmír 88, 318, 2009/5
Ještěr lezl po stromě a hladově prozkoumával větvičku po větvičce. Moc masa na něm nebude, ale lepší než nic. Martin namířil a vystřelil. Hrotem...
 

Jeřáby v pralese

17. 1. 2005  |  Vesmír 84, 38, 2005/1
Dávno pryč jsou časy, kdy se do dalekých krajů vydávali přírodozpytci, aby po dlouhých útrapách poslali domů bedny brouků, nerostů a kožek...
 

Slasti života v tropickém pralese

5. 10. 2000  |  Vesmír 79, 558, 2000/10
Tropický prales se vyznačuje mimořádným bohatstvím rostlinných a živočišných druhů. Desítky divoce rostoucích druhů ovoce, zeleniny a ořechů...