Vesmír: 2009/9

datum vydání: 10. 9. 2009

Úvodník

Vidět počty a čísla

Význačný americký psycholog William James ve svých slavných Principech psychologie (1890) uvedl jako třetí ze sedmi evolučních etap formování...

Hlavní články

Kepler na stopě

Pozorovací metody Jako první se lidé pokusili detekovat planety astrometricky. Pokud kolem hvězdy obíhá „neviditelná“ planeta, působí svou...

Prvé snímky planét mimo Slnečnej sústavy

Záver roka 2008 priniesol niečo, čo možno s odstupom času a po získaní ďalších podporných pozorovaní vstúpi do dejín astro nómie ako vôbec prvé...

Charles Darwin, přehled článků v čísle

Článků pro „darwinovský“ prázdninový Vesmír 88, 430, 2009/7 se v redakci sešlo příliš mnoho na to, aby se směstnaly do jednoho čísla, proto...

Od Darwina k Empedokleovi a Anaximandrovi1)

Pozdější vydání Darwinova díla O vzniku druhů přírodním výběrem mají na začátku kapitolu s názvem: Historický nástin vývoje názorů na původ druhů....

Pařížská antropologická společnost

V roce 2009 si připomínáme nejen sto padesát let od vydání Darwinova přelomového díla O původu druhů, ale rovněž výročí vzniku Pařížské...

Evoluční novinky

Současná evoluční biologie má proti době Darwinově a době jeho ranějších následovníků velkou výhodu. Díky pokrokům ve fyziologii a molekulární i...

Skákající geny a evoluce

Téměř polovinu naší genetické informace (genomu) tvoří mobilní genetické elementy (transpozony). Jde o parazitické sekvence DNA pohybující se po...

Tráva s trojím věnem

Vesmír: Mezinárodní konsorcium pro sekvenování genomu pšenice (International Wheat Genome Sequencing Consortium) patří k nejlépe organizovaným...

Kdy kvete pšenice aneb Co lze vyčíst z přečteného genu

Jarovizace a fotoperioda Rozsáhlé geografické rozšíření pšenice souvisí s její schopností přizpůsobit dobu kvetení a tvorbu zrna různým podmínkám....

Lovci mamutů na Donu

Mamuti. Při vyslovení slova mamuti se většině čtenářů vybaví doba ledová, s ní spojená všudypřítomná zima a lovci zahalení v kožešinách. Jásavě...

Čichám, čicháš, čicháme… již od útlého dětství

Čich je velice starobylý smysl, který hraje v životě mnoha savců významnou roli. U některých z nich proto také představuje čichový mozek velmi...

Vyšetřování antraxových útoků ve Spojených státech

18. září 2001 byly odeslány dopisy obsahující antraxový prášek do televizní stanice NBC, do redakce deníku New York Post a do dalších redakcí. 19....

Glosy

Chudoba cti netratí – albánske paradoxy

Albánsko bolo a stále je zastrčeným kútom Európy. Po 2. svetovej vojne nemala táto krajina ani kilometer železníc, dostala sa pod komunistickú...

Zdravější populace ptáků v městských biotopech: pravidlo, nebo výjimka?

Existují přinejmenším stovky studií zabývající se vlivem urbanizace na druhové složení a početnost organismů, zejména ptáků a jiných nápadných a...

Oživený gen chrání před virem HIV

Evoluce, to nejsou jen „nálezy“ nových genů a jejich variant, ale také genetické „ztráty“. Před sedmi miliony let přišli naši předci o gen pro...

...nic takového jako vzdělávání neexistuje

… Jak víme, nic takového jako vzdělávání neexistuje. Jedná se jenom o pomoc někomu jinému při učení a proces učení je složitý adaptivní systém:...

Eseje

Výsměch přírodnímu1) výběru

Nikdy by mne nenapadlo tropit si úsměšky z něčeho tak zavedeného, obecně oblíbeného a úctyhodně starého, jako je přírodní výběr, který navíc letos...

Odpověď na každou otázku

Stromy obalené „pavučinou“

Vztyčnořitka lipová (Phalera bucephala) je noční motýl z čeledi hřbetozubcovitých. Její housenky se vyvíjejí na různých listnatých stromech, velmi...

Nad knihou

Kutilové

Kniha je popularizujícím uvedením do vědy „evodevotické“, která (opět jednou a patrně právem) slibuje syntézu snad veškerých biologických znalostí...

Věda pod objektivem

Skalní umění na Rio Pecos

Skalní umění v oblasti dolního toku Rio Pecos v jihozápadním Texasu patří k nejpozoruhodnějším v celé Severní Americe. Většina maleb se nachází v...

Z akademické obce

Z akademické obce

Prestižní titul EUROBACHELOR® Státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce uzavřelo dnes své bakalářské studium na Vysoké škole...

Eseje o jazyce

Bílkovina, protein, polypeptid aneb O terminologické synonymii

Nejen běžný jazyk, ale i jazyk odborný užívá běžně v mnoha případech domácího a cizího slova jako absolutních pojmových synonym, tj. slov zcela...

Architektura

Pavilon pohotovosti a heliport královéhradecké Fakultní nemocnice

Koncem tisíciletí vypsalo vedení Fakultní nemocnice v Hradci Králové urbanistickou soutěž na řešení její centrální části, v níž s vizí funkčního...

Zaznamenali jsme

Oči už dávno nestačí

Luboš Perek: Astronomie při mých začátcích byla něco úplně jiného než dnes, prakticky všechno se změnilo: přístroje, metody, vybavení, počítačové...

Dopisy čtenářů

Zpráva o stavu země: odhmyzeno

V červnovém čísle na s. 386–391 popisuje L. Čížek se spoluautory mizení významných počtů hmyzích druhů z ČR. V těchto výčtech by bylo velmi...

Díváme se na retrospektivní film a do křivého zrcadla

[…] Pohlédneme-li na Vesmír […] uvidíme něco z minulosti, co už vůbec nemusí existovat. Bližší hvězdy už mohou být v důsledku svého pohybu a...

Aktuality

Jak probíhala domestikace osla?

Ačkoli domácí osel (Equus asinus) není vhodný k transportu lidí a nikdy nebyl rychlou spojkou ani válečnou zbraní jako kůň, je tak výkonný a...

Ziconotid – lék inspirovaný jedem

Ziconotid je syntetickým analogem ω-conotoxinu M-VII-A, přírodního toxického peptidu, který je součástí jedu homolice Conus magus. Homolic je dnes...

Ziconotid pro léčbu silné chronické bolesti

Mezi léčivy dostupnými v České republice byl zaregistrován nový velmi účinný přípravek pro léčbu silné chronické bolesti – ziconotid. Pochází z...

Původ měsíčků Marsu

Astrofyzik Geoffrey A. Landis z Glennova výzkumného střediska NASA v Clevelandu publikoval novou zajímavou myšlenku, jak přišla planeta Mars ke...

Jak záření ve vodním okně využít v biologii?

Při zkoumání struktury organických vzorků je nejdůležitější, aby zůstala zachována povaha buněk. Na elektronovém mikroskopu, ale i v jiných...

Nemoc v Číně popsaná už kozáckými lékaři

Ve střední Číně, prakticky ale v pásu od Tibetu až po Charbin na Dálném východě, se hromadně vyskytuje endemická deformace kloubů zejména rukou a...

Zacelení ozonové díry a úbytek antarktických ledovců

Lékaři to dobře znají – zásahy do složitého lidského organismu s sebou nesou nebezpečí, že se dobrý úmysl pomoci změní v poškození. Většina...

Kompaktnost půdy negativně ovlivňuje hnízdění ptáků

Výběr hnízdního biotopu je klíčovým procesem umožňujícím úspěšnou reprodukci. Za rozhodující faktory bývá obecně považována dostupnost potravy,...

Pohřební služba u mravenců

Mravenci jsou sociální hmyz žijící v koloniích. Svá hnízda – mraveniště – si sami stavějí. Jsou jednou z nejúspěšnějších skupin hmyzu, a proto jsou...

Růst cév v nádorech – je to špatně, nebo dobře?

Odedávna onkologové soudí, že růst cév v nádorech je překážkou pro léčbu a růst nádoru podporuje. Desetiletí se hledají látky, které by tvorbu cév...