Vesmír: 2009/7

datum vydání: 23. 7. 2009

Úvodník

Věk Darwina

Letos slavíme 200 let od Darwinova narození a zároveň 150 let od vydání jeho nejvýznamnějšího díla O původu druhů přirozeným výběrem. Darwinovo...

Hlavní články

Darwin a naše doba 1809–1859–2009

Beagle sem [do Bahía Blanca] dorazil 24. srpna [1833]… se svolením kapitána Fitz Roye zůstal jsem na břehu, abych cestoval do Buenos Aires po...

Čtení Darwina: Původ druhů po 150 letech

Darwinovo nejdůležitější dílo, nazvané O původu druhů přirozeným výběrem (viz rámeček), založilo celou evoluční biologii a jeho dosah překonal...

Čemu by se Darwin divil

Ceny potravin na světových trzích stouply od října 2007 do března 2008 v průměru o 40 %. Mnoho lidí se tak během několika měsíců ocitlo v...

Evoluce a chiméry

Když přišel Darwin se svou skandální teorií, trvalo kupodivu dosti krátce a tato teorie se stala hlavním proudem biologického myšlení. Překonala...

Geolog Charles Darwin

Dárkyně času V únoru 1859 získal Darwin nejvyšší ocenění, jaké mu mohla londýnská Geologická společnost udělit – Wollastonovu medaili za zásadní...

Darwin a teologie

Bylo by dobře si uvědomit, že líčení populárních publikací a médií, v nichž Darwin vystupuje jako zastánce ateismu a protináboženského boje vůbec,...

Chránit, nebo hubit?

Poslední přírodní ráj na Zemi. Laboratoř evoluce. Živá konzerva minulosti… Ne, takhle ne. Alespoň pro tentokrát. Zkusíme na chvíli zapomenout vše,...

Kryptobiotické stavy aneb Vratná zastavení životních dějů

Molekulární kyslík (O2) hraje klíčovou roli v energetickém metabolismu. Je-li ho v prostředí dostatek, každá molekula glukózy může být v buňce...

Optické biosenzory s povrchovými plazmony

Představme si zařízení, které z kapky pacientovy krve odhalí za pár minut zvýšené riziko infarktu myokardu či vysokou pravděpodobnost výskytu...

Lesy v globálním koloběhu uhlíku

Studium koloběhu uhlíku se do popředí zájmu dostalo ve spojitosti s globální změnou klimatu. Uhlík je hlavní součástí metabolismu celé planety....

Proč do pralesa nejezdí sanitka

Exotické národy se nám zdají exotické hlavně kvůli jejich odlišnému vkusu, projevujícímu se naplno například při ranním rozhodování, zda si do...

Tajemné lesní vážky

Když si představíme prostředí, v němž můžeme zastihnout vážky, nejspíš se nám vybaví rybník nebo podobná vodní plocha. Takové biotopy jsou však...

O divočině, divokosti a ochraně přírody

Šumavská kůrovcová „kalamita“ a několik vichřic, které způsobily velkoplošné polomy dokonce i v zdánlivě stabilních rezervacích, jako je Žofínský...

Chřipka španělská, asijská, hongkongská, ptačí, prasečí… …a co dál?

Toto napsal v úvody kapitoly o chřipce v prvém díle učebnice Pathologie a terapie nemocí vnitřních v roce 1932 vynikající český internista profesor...

Zanícený mozek

Lidský život se prodloužil za posledních sto let víc než o polovinu. Z toho máme jistě radost. Ekonomům, lékařům a nakonec i politikům však dělá...

Glosy

Novinky ve výzkumu rozpoznávání sebe sama

K takzvaným výlučným vlastnostem člověka patřila do sedmdesátých let 20. století i schopnost sebepoznání. V roce 1970 publikoval psycholog G. G....

Probouzení potemníků z kómatu

Organismům s nestálou tělní teplotou hrozí při extrémně nízkých teplotách zmrznutí tělních tekutin (například hemolymfy), což pro většinu z nich...

Stručná historie bezpečnosti doménových jmen

Systém pojmenování počítačů textovými názvy se vytvořil velmi záhy poté, co vznikla síť ARPANET, která se později stala základem dnešního...

Poznámky a glosy

První český překlad Darwinova Původu druhů

Darwin náleží k několika málo smrtelníkům, jejichž dílo způsobilo kardinální převrat ve veškerém názoru lidském, jejichž jméno létlo jako bleskem...

Divočina ve světle paleoekologických poznatků

Článek Radima Hédla „O divočině, divokosti a ochraně přírody“ je jedním z příspěvků, které přináší vlna zvýšeného zájmu o ochranu dnes tolik...

Správné odpovědi kvízu

1. b); 2. a); 3. c); 4. c); 5. b); 6. a); 7. b); 8. d) Darwin slovo evoluce poprvé použil až ve svém díle O původu člověka r. 1871. 9. a); 10. b);...

Odpověď na každou otázku

Dýchání kůží

Dýchání je u většiny živočišných i rostlinných druhů základní způsob, jímž se kyslík dostává do tkání a buněk, kde probíhá pomalá oxidace cukrů,...

Nad knihou

Pralesy, tradice a komerce aneb Jak na les nejen při fotografování

Publikace čtyř autorů vyšla u příležitosti stejnojmenné výstavy, která se loni konala v Brně (viz Vesmír 87, 865, 2008/12) a byla jedním z počinů k...

Dvojí tvář komunismu v obraze krajiny

Komunistický režim si velice zakládal na své jednotě, kterou tvrdě prosazoval ve všech oborech společenského i hospodářského života, ve skutečnosti...

Jadernými zbraněmi proti válce

Představme si starořímskou arénu, kde gladiátoři bojují s neznámem. Zápasiště nesmějí na okamžik opustit, zároveň každou chvíli může césar v lóži...

Z akademické obce

Z akademické obce

Studenti francouzsko-českého studia získají současně dva tituly Vysokoškolský titul ze dvou univerzit současně získají studenti francouzsko-českého...

Architektura

YES IS MORE!

„Hravý, kontroverzní, drzý, inovativní nebo provokativní“ nejsou pojmy ze světa reklamy ani bulváru, ale zcela naopak z kulturní sféry. Jde o...

Zaznamenali jsme

Ekonomická krize a věda

Hodinová debata nemůže vyřešit současné „krizové“ problémy. Je snad jen krůčkem, těžko říct jakým směrem. Uvádím jen málo z toho, co mne zaujalo,...

Dopisy čtenářů

Plastoflóra a jiné zajímavosti

V lehce úsměvném závěru článku píše autorka Jitka Klimešová o „plastové flóře“ za našimi okny. Povzbuzuje tvůrce k využití netušených možností,...

Ad Komu patří život?

V zajímavém článku se v úvodní obecné části objevilo několik nepřesností a chyb. V ČR se jediná instituce zabývající se ochranou průmyslového...

Kvíz

Mýty a skutečnost

1. Charles Robert Darwin se narodil 12. února 1809 v Shrewsbury jako páté ze šesti dětí zámožného lékaře Roberta Darwina a Susannah Darwinové...

Představujeme ústavy

Dostavba výzkumných laboratoří na pracovišti experimentální medicíny IKEM

Areál Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze-Krči je poměrně rozsáhlým urbanistickým celkem. Jeho různorodá skladba vznikala...

Aktuality

Rakousko má problémy s elektřinou

Rakousko, které bylo ještě v roce 2000 čistým vývozcem elektřiny, dnes více než 10 % své spotřeby dováží. V roce 1978 Rakušané rozhodli, že...

Návštěvy mikroplanetek

V poslední době se zvyšuje množství registrovaných průletů velmi malých těles sluneční soustavy kolem Země, především díky zlepšující se...

Nebezpečné látky v arktickém ledu

Tání ledu v Arktidě je spojováno s mnoha riziky. Nejenže ubývá životního prostoru ledního medvěda (Vesmír 84, 702, 2005/12), ale z ledu se uvolňují...

Nalezen zajímavý článek evoluce ploutvonožců

Během mnoha milionů let se řada šelem „smočila“ ve vodním prostředí – ať už ve větší míře jako vydry či ploutvonožci, nebo v míře menší jako kočka...

Nenechat se vysmát

Psychologové Ilona Papousek z Univerzity v Grazu, Willibald Ruch z Univerzity v Curychu a jejich kolegové navazují na evropskou tradici...

Vysazený predátor požírá vysazeného herbivora požírajícího vysazený strom

Melaleuca quinquenervia je myrtovitý stromek se strašlivým českým jménem kajeput pětižilný, jinak též niaouli. Nachází použití v aromaterapii a...

Nekupujte krkavce v pytli!

Na jaře každého roku je v inzertních časopisech i na webových serverech zveřejněno množství inzerátů nabízejících k prodeji mláďata kavek, strak,...

Sebevražedné geny – existují alternativy v přepisu genů?

V lidském těle každým dnem „páchá sebevraždu“ mnoho buněk. Organismus se tak zbavuje buněk starých nebo buněk s poškozenou DNA, čímž se chrání před...

Evropská přírodovědná olympiáda 2009

Letošní 7. ročník multidisciplinární přírodovědné olympiády EUSO (viz Vesmír 87, 429, 2008/7) se konal 28. 3. až 5. 4. ve španělské Murcii. Zaměřen...

Vzpoura zotročených mravenců

Mravenci patří mezi nejagresivnější tvory v celé živočišné říši. Jejich život je neustálý boj. Výpady na cizí území a souboje s okolními koloniemi...

Máme naději v hnědém tuku?

Dosavadní léčba obezity fyzickou námahou a dietou sice jisté výsledky poskytuje, ale nejsou dlouhodobé. Obvykle se po skončených „kúrách“ nadváha...

Zlatá stuha

Česká sekce Mezinárodního sdružení pro dětskou knihu (IBBY) udělila Zlatou stuhu za rok 2008 v sekci Literatura faktu pro děti a mládež knize Pavly...