Prášil Ilja Tom

RNDr. Ilja Tom Prášil, CSc., (*1951) se ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v. v. i., v Praze-Ruzyni zabývá biologií odolnosti rostlin vůči abiotickým faktorům, zejména nízkým teplotám a suchu. E-mail: Prasil@vurv.cz, webové stránky: http://www.vurv. cz/users/prasil/.

Počet článků: 2

Kdy kvete pšenice aneb Co lze vyčíst z přečteného genu

10. 9. 2009  |  Vesmír 88, 567, 2009/9
Jarovizace a fotoperioda Rozsáhlé geografické rozšíření pšenice souvisí s její schopností přizpůsobit dobu kvetení a tvorbu zrna různým podmínkám....
 

Globální oteplování a vymrznutí polních plodin

15. 12. 2004  |  Vesmír 83, 692, 2004/12
Globální oteplování je termín, který již dávno překročil hranice odborných diskusí a začal se používat běžně. K charakteristikám počasí v...