Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Kolář Petr

RNDr. Petr Kolář (*1961) vystudoval matematickou informatiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Ve Filozofickém ústavu Akademie věd ČR se zabývá filozofickou logikou.

Počet článků: 2

Jak záření ve vodním okně využít v biologii?

10. 9. 2009  |  Vesmír 88, 532, 2009/9
Při zkoumání struktury organických vzorků je nejdůležitější, aby zůstala zachována povaha buněk. Na elektronovém mikroskopu, ale i v jiných...
 

K čemu logika?

5. 11. 1994  |  Vesmír 73, 605, 1994/11
Logika je věda a nástroj. Logika jako věda se zabývá jistými formálními vztahy, které nutně existují mezi tvrzeními (větami) libovolného druhu bez...