Vesmír: 1994/11

datum vydání: 5. 11. 1994

Úvodník

Intelektuálové v politice

Máme listopad a s ním páté čili první půlkulaté výročí Listopadu (tak se to zatím ještě nepíše, vypadalo by to jako Únor nebo Srpen nebo Říjen, –...

Eseje

Duše a závora

Návštěva zemí s krajně izolacionistickými tendencemi poskytuje těsně po pádu informační bariéry, která je po léta obklopovala, zajímavý průhled...

Nad knihou

RADIM PALOUŠ: Česká zkušenost

Útlá knížka polistopadového rektora pražské almae matris zahrnuje čtyři nerovnoměrné části vzniklé v různé době v průběhu 46 let autorova...

Zdravotnictví České republiky 1993 ve statistických údajích

Ročenka je založena na statistických údajích – už populační údaje jsou zajímavé: máme 10 334 013 obyvatel, zvyšuje se podíl obyvatel v produktivním...

Genius loci (K fenomenologii architektury)

Kniha světově proslulého norského teoretika architektury a odchovance filozofa M. Heideggera vyšla v řadě evropských jazyků a konečně nyní...

Jazykový koutek

Technologie versus technika

O tomhle terminologickém problému jsem psal ve Vesmíru (Vesmír 61, 377, 1982/7) právě před 12 lety. Dnes se k němu vracím proto, že nejen nezmizel,...

Mozaika

Září ve vědě

Laxenburský scénář rozvoje populace V tisku v tomto měsíci doznívaly ohlasy káhirské konference Organizace spojených národů o populaci a rozvoji....

Vertikála

Ze starších ročníků Vesmíru

Toxikomanie. Vášnivá touha po opojných jedech zachvacuje lidstvo jako nakažlivá choroba. V Bruselu byl zatčen lékárník, který prodával ve velkém...

Výtvarné umění

Neikonické modely vesmíru

Slova vědět a vidět spolu souvisejí. Ne každé vidění je ovšem vědění (zvláště je-li to pouhé hledění nebo dívání se), ale zdá se, že každé vědění...

Paměti

Josef Charvát a jeho svět

Antonín Švehla Měl jsem jedinečnou příležitost stýkat se po delší dobu s Antonínem Švehlou jako jeho osobní lékař. Dověděl jsem se velmi mnoho věcí...

Dopisy čtenářů

LIDAR – naděje na lepší ovzduší

Nadace Charty 77 zprostředkovala počátkem října propůjčení LIDAR (Light Detection And Ranging – zařízení moniturující stav ovzduší) ze Švédské...

K deníku prof. Josefa Charváta

[...] Fámy, které se šířily po Praze o Nejedlém a Jiráskově vnučce a které zachytil ve svém deníku z roku 1953 akademik Charvát nebyly pravdivé......

Bída naší vědy

Není mým úmyslem polemizovat s prof. Korytou ani hájit názory B. Blažka, nebo hodnotit práci E. Hadače. Chtěl jsem poukázat na paradox „bídy naší...

Kosmologie, dogmata a mýty

Doc. RNDr. Jiří Langer v recenzi knihy Valentina Weinzettla „Kosmologie, dogmata a mýty“ podle mého názoru neuvedl některé argumenty svědčící...

Přečetli jsme

Homeopatické potraviny

Paříž (agentura Wild Duck) – Hitem letní Paříže se staly homeopatické potraviny a nápoje. Účinkují na podobném principu jako homeopatické léky. To...

K čemu logika?

Logika je věda a nástroj. Logika jako věda se zabývá jistými formálními vztahy, které nutně existují mezi tvrzeními (větami) libovolného druhu bez...

SAD

SAD je zkratkou anglických slov seasonal affective disorder, což je charakteristická a častá porucha duševní činnosti vázaná na zimní měsíce (JAMA...

Současný feminizmus a cesty rozumu

Ženská logika měla původně špatnou pověst vinou Aristotela, který rozhodl, že to dámám myslí jinak než pánům, popřípadě nemyslí vůbec, a to ze...

Věda ve 20. století

V předchozí části článku se známý fyzik V. F. Weisskopf zamýšlel nad obdobím od počátku století do r.1945. Vědu tohoto období charakterizoval jako...

Knokautovaná myš – druhé kolo

Pod tímto názvem se v červencovém čísle Science (Vol. 265, str. 26) objevil komentář k novému úspěchu molekulární biologie – metodě umožňující...

Od buněk k molekulám

Před 111 lety vystoupil Ilja Mečnikov s teorií buněčné imunity a fagocytózou, za 55 let po jeho objevu poprvé použili W. Weaver a W. T. Astbury...

Devonský útes u Koněprus

Devon u Koněprus je nejen areálem zcela výjimečného přírodovědeckého a ekologického významu, ale i naším největším a nejkvalitnějším ložiskem...

Fakta jsou lepší než sny

Augustu Kekulému se obvykle přičítá zásluha, že první předpověděl cyklickou strukturu benzenu. Existují ovšem důkazy, které naznačují, že k tomuto...

Alfred Bader

Přinášíme našim čtenářům pozoruhodný pohled na méně známou, chemickou část díla Josefa Loschmidta, profesora Vídeňské techniky v šedesátých letech...

Netřesová termogeneze

Všeobecně se pokládá za možné, že se živé organizmy mohou přizpůsobit změnám ve vnějším prostředí tak, že se stanou odolnějšími. Pro tento názor...

Netřesová termogeneze u včel

Poznatky o termoregulaci u hmyzu shrnul zhruba před 50 lety Otto Plath, když napsal: „Tak jako všichni studenokrevní tvorové, nemají ani včely a...

Rakovina a stav duše

Mnohí sme sa s tým stretli: muž žijúci v šťastnom manželstve náhle ovdovie, stratí záujem o život a po roku zomiera na leukémiu. Alebo intelektuál,...

Legalizace marihuany u pacientů s aidsem a s maligními nádory?

Zatím je tato otázka jen předmětem diskusí, je však známo, že marihuana může pacientům pomoci při zvládání nevolnosti a zvracení během cytostatické...

Stáří je nedělí života

Ivan M. Havel: Radime, ani se mi to nechce věřit, že oslavujeme tvoji sedmdesátku. Ale veškerý takt stranou: tento věk lze považovat za dobu, kdy...

Hospodářský zázrak a životní prostředí na Tchaj-wanu

Tchaj-wan patří mezi ty části světa, o nichž se u nás ještě před nedávnem příliš nepsalo, a psalo-li se, tak především z politického hlediska. Z...

Počítače s imunitním systémem

Problémy s infekcí a invazí cizích těles do svého vnitřního prostředí nemají dnes již jen živé organizmy, ale i neživé systémy vytvořené člověkem....

Věda, jazyk a folklor

Termín „folk lore“ poprvé použil anglický badatel W. G. Thoms r. 1846 jako označení souboru lidových znalostí a určitého druhu kolektivní...

Aktuality

Hardwarové potíže virtuální reality

Pětsetistránková zpráva, kterou pro americkou vládu připravila rada pro výzkum při americké Akademii věd, upozorňuje na to, že výzkum v oblasti...

AD 185: supernova, nebo kometa?

7. prosince r. 185 astronomové observatoře Lo-Yang v centrální Číně referovali o objevení nové hvězdy na jižní obloze. Tento záznam je pokládán za...

Další rozpadlá kometa

Rozpad komet je řídká událost. Před nedávným dopadem tělesa Shoemaker-Levy 9 na Jupitera jej astronomové pozorovali naposled roku 1976. Poslední...

Dobrá zpráva pro příští generaci: Regenerace ozonové díry by mohla být rychlejší,

než se původně předpokládalo, jestliže však snižování koncentrace látek ničících ozonovou vrstvu bude probíhat podle plánu předpokládaného...

Další problém vojenských laboratoří

Po skončení studené války vojenské laboratoře, jejichž posláním je vývoj nových zbraní a obranných systémů, začaly být zpochybňovány. Nikdo však...

Počítačová tomografie a mumie

Podruhé byla provedena počítačová tomografie zachovalé 3000 let staré mumie tébské ženy Djedmaatesankh (poprvé se tak stalo r. 1978, tehdejší...

Seaborgium: jméno dosud neakceptované

Jméno navrhované pro prvek číslo 106 – seaborgium – nebylo dosud uznáno výborem pro nomenklaturu Americké chemické společnosti. Jméno se již...

Tlupy dravých šimpanzů

Volně žijící tlupy šimpanzů loví opice a další druhy savců jako svou potravu. Tato pozorování z národního parku Gombe v Tanzanii jsou výsledkem...

Alzheimerova choroba a oxidy železa

Edward Neuwelt z oregonské univerzity a jeho kolegové se pokoušejí připravit syntetický vektor pro přenos genetického materiálu. Pro takovéto...

Stoupá, nebo klesá mořská hladina?

V. Gornitz a C. Rosenzweig z Kolumbovy univerzity v New Yorku spolu s D. Hillelem z Massachusettské univerzity se pokusili vyčíslit antropogenní...

Americký způsob řízení CNRS?

Pod novým vedením fyzika Guye Auberta by mělo dojít k větším změnám ve francouzské největší veřejné výzkumné instituci – CNRS. 1350 laboratoří,...

Pochybnosti o indickém plicním moru

Poté, co generální ředitel WHO, Hiroshi Nakajima navštívil Indii, WHO 10. října oznámila, že se již experti z USA, Ruska a WHO zabývají indickými...

Nejstarší známý hominid

Proslulá etiopská paleontologická naleziště, která v nedávné době vydala lebku Australopithecus afarensis (Vesmír 73, 293, 1994/5), přinesla další...

Šimpanz a jeho geny

Americký tým P. A. Morina studoval sociální chování, příbuzenské vztahy, genetickou výměnu mezi jednotlivými populacemi a celkovou evoluci...

Nové infekce tuberkulózou: San Francisco, New York

O tom, že se tuberkulóza opět stává problémem, se ví již deset let; nyní se objevily dvě epidemiologické studie (New Engl. J. Med. 330:1703, 1710,...

Pouze bedly jsou prý jedlý

Zatímco povrchová aktivita obdělávaných polí se díky hluboké orbě stále snižuje, lesy jsou na tom špatně. Ještě 4 roky po Černobylu byl hlavní...

Kam se poděli všichni japonští vědci?

Ačkoli se Japonci rádi chlubí svou „pracovní etikou“ a “kulturní homogenitou“, pravda je taková, že dnes, stejně jako v USA, začíná japonský výzkum...

Cvičení a fyzická zdatnost u velmi starých lidí

Velká skupina pracovníků z Židovského rehabilitačního centra v Roslindale (Mass, USA) podrobovala po deset týdnů 100 chatrných starců o průměrném...

Stále více starých matek

V učebnicích porodnictví se stále ještě mluví o “pozdních prvorodičkách“, které přivedly na svět první dítě až po 30. roku života. Ale to, o čem...

Tajemství šípových jedů

Mnoho z velmi silných toxinů pochází z kůže drobných, krásně barevných žabek z čeledi Dendrobatidae žijících v Jižní Americe. Protože domorodí...

Evoluce v plastikové skříňce

Jaké jsou meze evoluce? Kam až je příroda „schopna jít“ v přizpůsobování organizmů? Na tyto otázky by mohl dát částečnou odpověď experiment, který...

Ústna voda a rakovina

Moderný človek používa veľmi často rôzne druhy ústnych vôd. Mohli by mať látky obsiahnuté v týchto vodách, ktoré sa dostávajú bezprostredne na...

Léčba poruch denního rytmu

Charles Czeisler, Richard Kronauer a James Allan z Harvardské lékařské fakulty (USA) dostali již třetí patent na postup přeměny denního rytmu osob...

Zázrak, nebo mikrob?

Tato otázka se týká události, jež se stala r. 1263 v italském městě Bolsanu. Německý kněz cestující do Říma zakolísal ve své křesťanské víře –...

Počet pacientů v britských nemocnicích

Počet nemocničních lůžek se v britských nemocnicích snížil v posledních 10 letech z 351 na 242 tisíc, přesto však celkové zkrácení nutné doby...