Haluzík Martin

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., (* 1970) vystudoval medicínu na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Na III. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty UK se klinicky i vědecky věnuje problematice obezity, diabetu a inzulinové rezistence.

Počet článků: 14

Má vzpomínka na profesora Schreiberauzamčeno

7. 1. 2016  |  Vesmír 95, 54, 2016/1
Hans Christian Andersen kdysi řekl, že náhoda je květ poezie na stromě všedního života. I můj život velmi výrazně ovlivnila náhoda, díky které jsem...
 

Obezita a její léčba

12. 6. 2014  |  Vesmír 93, 364, 2014/6
Obezita je jedním z onemocnění, jehož prevalence v posledních několika desetiletích prakticky setrvale stoupá. Přestože ve vyspělých zemích světa...
 

Chemie obezity

16. 6. 2005  |  Vesmír 84, 352, 2005/6
Obezita je slovo, které se dnes na nás valí ze všech možných sdělovacích prostředků, od těch nejsolidnějších až po ty bulvární. Důvodem je, že...
 

JOSEF ŠOBRA: Proč zbytečně umíráme?

5. 3. 1997  |  Vesmír 76, 155, 1997/3
Vývoj civilizace, rozvoj medicíny a množství technických objevů v posledním století, to vše přineslo – kromě prodloužení průměrné délky...
 

Jak jsme na tom se zdravím?

5. 6. 1996  |  Vesmír 75, 329, 1996/6
Jaký je náš zdravotní stav víc než 5 let po sametové revoluci? Má vznikající kapitalizmus kladný, či záporný vliv na naše zdraví? Nejprostší...
 

Máme se bát meningokoka?

5. 10. 1995  |  Vesmír 74, 547, 1995/10
Ještě zhruba před dvaceti lety hledělo lidstvo s optimizmem sobě vlastním na infekční choroby téměř jako na jakýsi pozůstatek minulosti, který se...
 

Xenotransplantace s otazníky

5. 6. 1995  |  Vesmír 74, 355, 1995/6
Obnovený zájem o používání zvířecích xenotransplantátů (transplantátů orgánů z jiných živočišných druhů, ř. xenos = cizinec) v klinické praxi...
 

Žijeme zdravěji a déle?

5. 5. 1995  |  Vesmír 74, 286, 1995/5
Stává se v poslední době pravidlem, že se v nejrůznějších ohledech porovnáváme se světem. Úspěchy na poli ekonomickém se stávají předmětem častých...
 

Nové poznatky o infekčních chorobách

5. 2. 1995  |  Vesmír 74, 115, 1995/2
Ještě před dvaceti lety se zdálo, že infektologie (obor medicíny zabývající se léčbou a prevencí infekčních chorob) už nemůže vědce překvapit něčím...
 

Zázrak, nebo mikrob?

5. 11. 1994  |  Vesmír 73, 656, 1994/11
Tato otázka se týká události, jež se stala r. 1263 v italském městě Bolsanu. Německý kněz cestující do Říma zakolísal ve své křesťanské víře –...
 

Rostoucí hodnota jenu ohrožuje výzkumy

5. 10. 1994  |  Vesmír 73, 595, 1994/10
Příští rok uplyne padesát let od výbuchu atomových bomb v japonské Hirošimě a Nagasaki, a právě tento rok může rovněž znamenat výrazné omezení,...
 

Rezistence bakterií na penicilin v Maďarsku klesá

5. 10. 1994  |  Vesmír 73, 596, 1994/10
Je dobře známý fakt, že v poslední době celosvětově vzrůstá rezistence (odolnost) bakterií proti antibiotikům. Některé pesimistické předpovědi...
 

Etika práce s laboratorními zvířaty

5. 8. 1994  |  Vesmír 73, 433, 1994/8
Etika práce s laboratorními zvířaty je téma, které u nás zatím není zdaleka diskutováno tak, jak je tomu v zemích na západ od našich hranic. Důvodů...
 

Vědci v ohrožení

5. 8. 1994  |  Vesmír 73, 477, 1994/8
Výzkumné laboratoře provádějící pokusy na zvířatech zvyšují každoročně výdaje na ochranu svých objektů v době celosvětové protestní akce proti...