Daneš František

Emeritní prof. PhDr. František Daneš, DrSc., (*1919-2015) vystudoval Filozofickou fakultu UK. Od r. 1990 do svého odchodu do důchodu r. 1994 byl ředitelem Ústavu pro jazyk český AV ČR. Zabývá se zejména současným českým jazykem a obecnou lingvistikou. V r. 1999 vydal spolu se S. Čmejrkovou a J. Světlou knihu Jak napsat odborný text (nakladatelství Leda).

Počet článků: 35

Ad Nechat jazyk kočkám – cesty vlkům? 3

15. 6. 2006  |  Vesmír 85, 318, 2006/6
Rozumím-li dobře, základní Jamkovou myšlenkou je, že zásada „Nechte jazyk na pokoji!“ („Laissez-faire!“) je nesprávná a že je naopak třeba o jazyk...
 

Nenechávejte svůj jazyk na pokoji!

5. 10. 2000  |  Vesmír 79, 585, 2000/10
V předminulém čísle Vesmíru psal Jindřich Toman velmi zasvěceně o obecném charakteru práce předválečného Pražského lingvistického kroužku (PLK)...
 

Ještě jednou o kvazarech

5. 10. 1997  |  Vesmír 76, 544, 1997/10
RNDr. Jiří Grygar vyjádřil nesouhlas s tím, že se v Pravidlech českého pravopisu (a též ve slovnících) objevuje slovo kvazar v pravopisné podobě se...
 

O stylu Vesmíru

5. 7. 1996  |  Vesmír 75, 417, 1996/7
Výsledky čtenářské ankety publikované v 5. čísle Vesmíru svědčí o tom, že jeho čtenáři jsou vcelku spokojeni i se stylistickou stránkou...
 

Módní vlny v jazyce

5. 6. 1996  |  Vesmír 75, 357, 1996/6
V nedávném čísle Vesmíru (75, 137, 1996/3) vyšel článek o chemických vlnách a jeho autorka pohotově připojila poučení o vlnách vůbec a zmínila se...
 

psí víno, vlčí mák, hadí kořen, husí noha, vraní oko, čapí nůsek aj.

5. 5. 1996  |  Vesmír 75, 297, 1996/5
K právě uvedeným příkladům se dají snadno dodat další, obdobné, jako hadí mord, zaječí jetel, vlčí hubičky, mochna husí, šanta kočičí a další. Jsou...
 

ošetřit/ošetřovat

5. 3. 1996  |  Vesmír 75, 177, 1996/3
Zaslechnete-li náhodnou větu „Byl velmi dobře ošetřen“, budete mít patrně za to, že jde o nějakého nemocného nebo zraněného, resp. o jeho chorobu...
 

dohledat, došetřit, dopracovat apod.

5. 2. 1996  |  Vesmír 75, 117, 1996/2
Ve zpravodajství známé expedice „Africká odysea“, pátrající po zimovištích černých čápů a cestě, kterou se tam dostávají, objevilo se sloveso...
 

O terminologii a odborném vyjadřováni vůbec

5. 1. 1996  |  Vesmír 75, 57, 1996/1
Více než před rokem jsem zde informoval o konferencí o odborném stylu a terminologii „Termína 94“, konané u Liberci péčí Pedagogické fakulty...
 

Biojarmark ekofarem

6. 12. 1995  |  Vesmír 74, 709, 1995/12
Tištěné pozvánky na takto pojmenovanou akci došly před časem redakci Vesmíru. Čtenář se z nich dozví, že si na onom „jarmarku“ bude moct ochutnat...
 

hamburský, göteborský, edinburský

8. 11. 1995  |  Vesmír 74, 657, 1995/11
Dnes se v jazykovém koutku dostane na zeměpisce. S odvozováním adjektiv příponou (formantem) -ský od jmen zeměpisných, tak hojným a potřebným, je...
 

názvosloví, terminologie a nomenklatura

5. 10. 1995  |  Vesmír 74, 596, 1995/10
Nedávná živá diskuse na stránkách našeho časopisu o názvech ptačích rodů a druhů (viz Vesmír 74, 227, 1995/4 a Vesmír 74, 393, 1995/7) vyvolaná...
 

úmrtnost, smrtnost, smrtelnost

5. 9. 1995  |  Vesmír 74, 537, 1995/9
V odborném vyjadřování se dnes poměrně často setkáváme se substantivy zakončenými na -(n)ost. Jsou to slova jako nehodovost, úrazovost; nemocnost,...
 

Kolik nohou/noh má vlastně stonožka?

5. 8. 1995  |  Vesmír 74, 477, 1995/8
Názvy těch částí lidského těla, které se vyskytují v páru – jsou to ruce, nohy, oči, uši, ramena, kolena, prsa – mají v množném čísle některé...
 

Nonsexizmus v jazyce

5. 7. 1995  |  Vesmír 74, 416, 1995/7
Mnozí přírodovědci i jiní vědci si asi povšimli, že se v posledních letech v anglicky psaných textech objevuje podivná novinka, totiž osobní...
 

Bílý, Zelený, Zelenka a ti druzí

5. 6. 1995  |  Vesmír 74, 357, 1995/6
Na konci své zajímavé eseje "O žlutosti" (Vesmír 77, 215, 1995/4) diví se její autor Vratislav Schreiber, že se nikdo u nás nejmenuje Žlutý,...
 

skóre a skór

5. 5. 1995  |  Vesmír 74, 297, 1995/5
Jsou oba právě uvedené výrazy totéž slovo ve dvou různých gramatických podobách, anebo jde o dvě různá slova? Obávám se, že moje odpověď bude...
 

(Nej)optimálnější

5. 4. 1995  |  Vesmír 74, 237, 1995/4
Adjektivum optimální patří k lat. substantivu optimum, resp. k adjektivu optimus, což je tvar 3. stupně (superlativu) adjektiva bonus dobrý , takže...
 

Diachronie a synchronie

5. 3. 1995  |  Vesmír 74, 177, 1995/3
Ve své zajímavé esejistické úvaze Roviny času (Vesmír 74, 10, 1995/1) konfrontuje S. Komárek dva základní odlišné přístupy ke studiu jevů světa,...
 

Jak vzniklo místní jméno Jablonec?

5. 2. 1995  |  Vesmír 74, 64, 1995/2
Vždy mne přitahovaly jazykové jevy, zejména původ slov. Žiji v Jablonci nad Nisou a marně pátrám po etymologii jména tohoto města. Pokud je mi...
 
Strana: [1]  [2]