Vesmír: 1995/7

datum vydání: 5. 7. 1995

Úvodník

Čekání na nápad

Nedovedu si představit vědeckou práci bez nápadů. Nápad je událost, která předchází rozumovou úvahu. Rozumová úvaha už jen nápady třídí a vybírá...

Poznámky a glosy

Chráni sója pred rakovinou?

Nádorové bunky, ktoré sa môžu rozšíriť po celom organizme (metastázovať), obsahujú veľké množstvá enzýmov zvaných proteázy. Tieto enzýmy rozkladajú...

Havraní rituály

Havran (Corvus frugilegus) byl a je v mnoha kulturách spojován s moudrostí. Není to náhoda – krkavcovití, mezi něž havran patří, náležejí spolu...

Francouzi a věda

Čtvrtá ekonomicky nejsilnější země světa, jak Francouzi hrdě připomínají, má čerstvého pátého prezidenta své páté republiky. Jacques Chirac...

Eseje

Papírový svět

Některé věci, které člověk potřebuje, si může koupit. Jiné se koupit nedají, a musí na ně být papír. První otázka na úřadě zní: “Máte na to papír?″...

O "přirozeném egoizmu", jeho úloze, a překonání

Individuální egoizmus je předpokladem společenských systémů, které se od 18. století v Evropě a Americe vytvořily. Převládaly od té doby, co se...

Nad knihou

JAROSLAV MORAVEC a kolektiv: Fytocenologie.

V celém světě můžeme pozorovat oživení zájmu o klasifikaci vegetace, a to především pro praktické účely související s ochranou přírody. Ve Velké...

JOZEF KELEMEN: Strojovia a agenty

Práce pojednává o vývojových tendencích v umělé inteligenci. Není však úzce vymezena, má významné přesahy jak do počítačových či kognitivních věd,...

V. STEJSKAL: Moli, červotoči a jiní škůdci materiálů v domácnostech, skladech a chalupách

Praktická příručka nevelkého rozsahu, avšak hutného obsahu a nekonvenčního pojetí se zabývá škůdci textilu, kožešin, dřeva, knih a některých...

Nad filmem

Legenda zvaná Star Trek

Uplynulý rok v oblasti televíznej a kinematografickej populárnej kultúry Nového sveta bol v mnohom neodlíšiteľný od rokov predošlých a celkom...

Jazykový koutek

Nonsexizmus v jazyce

Mnozí přírodovědci i jiní vědci si asi povšimli, že se v posledních letech v anglicky psaných textech objevuje podivná novinka, totiž osobní...

Mozaika

Květen ve vědě

Hubblův teleskop jako lovec komet? Na účet Hubblova kosmického dalekohledu patrně připadne další bod – ověření hypotézy, která původně zněla...

Vertikála

Ze starších ročníků Vesmíru

Společnost přátel stromů. V učené společnosti francouzské podal nedávno pan Cacheux zprávu o účelu "Společosti přátel stromů – la Société française...

Diskuse

Ekologický aspekt trvalé udržitelnosti

Přírodní prostředí, příroda, přírodní zdroje – módně nazývané “environmentální prostor″ – představují z ekonomického hlediska významná aktiva,...

K (skrytým) problémům trvale udržitelného rozvoje

To, že cesta zpět na stromy neexistuje (a když ano, tak snad jen jako následek nějaké strašné globální katastrofy), je patrně hlavní příčinou toho,...

České národní názvosloví ptáků – ano, či ne?

Ve Vesmíru 74, 227, 1995/4 a Vesmíru 74, 228, 1995/4 byly otištěny dvě recenze (J. Zrzavý, P. Brandl) českého názvosloví ptáků,...

Česko-moravské klání o zoologické názvy

Když jsem jako chlapec z východních Čech a čerstvý absolvent Karlovy univerzity přesídlil r. 1957 do Brna, podivil jsem se, jak se tam divně mluví....

O štěnicích, strachu z neznáma a dvojím metru

Jedna moje známá ještě po třiceti letech se zachvěním vzpomíná, jak jednoho rána objevila pod postelí štěnici. Ne, tohle není špionážní příběh...

Žirafa jako noční můra aneb co k tomu Brehm?

“Také mezi přežvýkavci existují formy (Gestalten), které jen stěží lze uvést v soulad (se současnými podobami života) a jež připomínají pohádkové...

Základní výzkum na vysokých školách

Současní aktivní vědci prožili většinu svého života v systému, v němž základní výzkum na vysokých školách byl pouhou proklamací. Co se změnilo? Již...

Výtvarné umění

Realizace reality

Každý, kdo se dostal v (americké) angličtině kousek pod povrch, ví, že si musí dát pozor na sloveso to realize, které znamená nejen uskutečnit,...

Dopisy čtenářů

"Restaurační ekologie", či ekologie obnovy?

Časopis Vesmír odebírám již od svých klukovských let (dnes 66) a jemu mohu děkovat za to, že jsem si tak oblíbil přírodní vědy a našel v nich nejen...

Upřesnění

K fotografii J. Komárka uveřejněné ve Vesmíru 74, 225, 1995/4 bychom rádi na základě upozornění p. prof. Sládečka dodali, že fotografie pochází...

Animáti a noční můry zvenčí

[...] o obtížnosti vysvětlení takových explozivních etap byla zmínka v jedné z recenzí eseje Jana Zrzavého ″O vzniku evoluční novinky a příbuzných...

Zhoršuje se k lepšímu, nebo se zlepšuje k horšímu?

Na přednášce J. Fialy věnované uvedenému tématu se zmínila paní Tichá, že jeden z žáků P. Tichého zkonstruoval dodatečně teorii, která neměla...

Rizika ozáření

Příkladem komunikační překážky je opakované zveřejňování falešných představ ve sdělovacích prostředcích a někdy i hájení iracionálních stanovisek...

K otázce vzniku života: prebiotická syntéza koenzymu?

Základním pilířem moderní biochemie a molekulární biologie je triáda DNA — RNA — protein (viz Vesmír 73, 365, 1994/7 a Vesmír 73, 369, 1994/7)....

Plášťový velehřib ve střední křídě

Na katedře geochemie Karlovy univerzity visí od r. 1977 mapa dna světového oceánu. Kdybychom si ji za studií nejen prohlíželi, ale navíc o ní...

Léčba elefantiázy

Pouhé mýdlo a čistá voda postačují k tomu, aby zcela vymizely příznaky patologického jevu zvaného elefantiáza – znetvořeniny končetin a jiných...

Italské sopky

Když ke konci 1. století n. l. Gaius Plinius Mladší psal své dopisy historiku Tacitovi, vedly ho k tomu i literární ambice. Jistě však netušil, že...

DNA Jeho imperátorského veličenstva

Kostrové pozostatky Mikuláša II., z milosti božej vládcu Ruska, cára moskovského, kyjevského, vladimírskeho, novgorodského, astrachánskeho,...

Jak vznikla hmyzí křídla

Koho baví takovéto věci, má nyní možnost si zamudrovat nad tím, jak že asi vznikla hmyzí křídla. Omezující představy některých biologů o tom, jak...

O neklidném stáří Velkého Vypravěče

To, že se Vojen Ložek v tomto roce dožívá 70 let a jeho druh Jiří George Kukla 65 let 1) a že počátkem května proběhlo v Národním muzeu v Praze...

Století života se steroidními hormony

Uprostřed ledna 1995 se uzavřela životní cesta profesora Adolfa Butenandta (*24. 3. 1903 Lehe –

Krajiny domova

Koncem 80. let se ve společné závodní jídelně v severočeském Mostu potkávali mládenci z dnes již zrušeného Ústavu krajinné ekologie s archeology ze...

Aktuality

Nature,

tento známý britský časopis s celkovým nákladem 55 000 výtisků, patrně očekávají změny. Krátce poté, co mateřské nakladatelství Macmillan oznámilo,...

Analytická laboratoř budoucnosti

bude patrně vypadat trochu jinak než dnes. Zdá se, že podobným způsobem, jakým křemíkový čip překonal i bujné fantazie ve výpočetní technice, kde...

Houby živící se houbami

V mechových hlubinách poloostrova Olympic ve státě Washington se započal tajuplný příběh [...] Takovýmto dramatickým líčením začíná H. Gee své...

Amatéři v paleontologii

často škodí. V poslední době sága albertosaura svědčí o napětí mezi amatérskými hledači fosilií, profesionály a majiteli pozemků. Ale od začátku:...

K sedmdesátinám Oldřicha Nečase

Jméno člena Učené společnosti ČR prof. MUDr. Oldřicha Nečase, DrSc., je v povědomí vědecké veřejnosti spojeno s 5 rychle rozebranými vydáními...

Zákopová horečka bez zákopů – u bezdomovců

Zákopová horečka je infekce, která v první světové válce postihla asi milion vojáků a ve druhé menší počet. Je působena bakterií Bartonella...

Korespondence českých neslyšících

Čeština je pro české neslyšící cizím jazykem docela jinak než např. pro české jazykové menšiny. Příslušníci jazykové menšiny se mezi sebou ústně...

Kuřecí šišinka je světločivá

Šišinka neboli epifýza je mozková žláza, která je pozůstatkem třetího oka některých pravěkých vodních obratlovců. Oko bylo na temeni hlavy a světlo...

Petr Škrabánek (1941–1994)

Dr. Petr Škrabánek si získal světovou proslulost jako přední bojovník proti alternativní medicíně a pavědě vůbec. Odešel z bývalé ČSSR po srpnu...

Virus Ebola – smrtí vždy? Kočkodani, šimpanzi, Marburg 

Současný zájem o epidemii viróz Ebola (podle řeky Ebola v Zairu) samozřejmě vnuká otázku, zda může přijít k nám do Evropy. Odpověď je jednoduchá:...

Jak definovat vývoj kuřácké kariéry?

První stadium představuje spokojený, konsonantní kuřák, druhé stadium nespokojený, disonantní kuřák, který začíná uvažovat o tom, že kuřáckých...

Dokáže CARET účinnosť prevencie?

O tom, či beta-karotén a retinol (vitamín A) skutočne účinne chránia organizmus pred vznikom nádorovej choroby, sa názory odborníkov dodnes...

81 let vězení za antilymfocytární globulin

V dubnu tohoto roku byl obviněn jeden z proslulých pionýrů transplantační chirurgie John Najarian, že ilegálně propagoval a jako přednosta...

Lék proti zákeřné nemoci

[Agentura Anas platyrhynchos. Paříž.] Zatímco od objevení aidsu k použití prvního léku proti této nemoci (ostatně nepříliš účinného) muselo...

Restrukturalizace NASA

patrně povede ke ztrátě 25–30 tisíc pracovních míst. Je důsledkem škrtů v rozpočtu. Zatím by však neměla znamenat omezení vědeckého programu, ale...