Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc.

Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc. (*1937) vystudoval Lékařskou fakultu MU v Brně. V Biologickém ústavu LF MU se zabývá výzkumem účinků stresových faktorů na cytoskelet a buněčné membrány. Je vědeckým tajemníkem Čs. Biologické společnosti.

Počet článků: 1

K sedmdesátinám Oldřicha Nečase

5. 7. 1995  |  Vesmír 74, 415, 1995/7
Jméno člena Učené společnosti ČR prof. MUDr. Oldřicha Nečase, DrSc., je v povědomí vědecké veřejnosti spojeno s 5 rychle rozebranými vydáními...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné