Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Moldan Bedřich

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr. h. c., (*1935) vystudoval analytickou chemii na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Zastával řadu funkcí v české i mezinárodní politice (EEA, SCOPE, OSN, první ministr životního prostředí ČR). V  Centru pro otázky životního prostředí UK se věnuje pedagogické, publicistické a výzkumné činnosti v oblasti environmentální politiky a udržitelného rozvoje.

Počet článků: 8

Spor o antropocénuzamčeno

6. 5. 2024  |  Vesmír 103, 304, 2024/5
Stalo se lidstvo novou pozemskou geologickou silou? Odpovědí Mezinárodní unie geologických věd je – ne.
 

Meze ekonomického růstu na planetě Zemi

6. 3. 2023  |  Vesmír 102, 175, 2023/3
V této rubrice obvykle zveřejňujeme zajímavé úryvky z dávné i méně dávné produkce Vesmíru a sledujeme vize autorů a proměny jejich tématu mezi...
 

Opatrné naděje

3. 1. 2022  |  Vesmír 101, 36, 2022/1
Globální změna klimatu spolu s pokračující destrukcí biologické rozmanitosti a rostoucím znečištěním představuje jeden z největších současných...
 

Dlouhý stín Tichého jara

1. 11. 2021  |  Vesmír 100, 716, 2021/11
Brněnské nakladatelství Host vydalo v edici Klimax knížku Rachel Carsonové Tiché jaro. Když byl v roce 1962 publikován v USA originál pod titulem...
 

Služby globálního domu

17. 1. 2008  |  Vesmír 87, 26, 2008/1
Představy různých lidí o bydlení se mohou lišit, přesto se shodují v tom, že by dům měl mít dobrou střechu, topení, přísun čisté vody a odvod...
 

Životní prostředí v České republice

5. 11. 2002  |  Vesmír 81, 632, 2002/11
Při vyjednávání o vstupu České republiky do Evropské unie patřily otázky životního prostředí k jedněm z nejobtížnějších. Přesto byla jednání 1. 6....
 

Ekologický aspekt trvalé udržitelnosti

5. 7. 1995  |  Vesmír 74, 390, 1995/7
Přírodní prostředí, příroda, přírodní zdroje – módně nazývané “environmentální prostor″ – představují z ekonomického hlediska významná aktiva,...
 

Epidemiologie a vliv znečištění prostředí na zdravotní stav

5. 5. 1995  |  Vesmír 74, 245, 1995/5
Poměrně často se v populárním i odborném tisku objevují studie, které dávají do vztahu údaje o znečištění prostředí v geografických oblastech se...