Vesmír: 2002/11

datum vydání: 5. 11. 2002

Úvodník

Konec světa

Když se letos blížila k Praze vlna cunami, i ti nejvíce ohrožení obyvatelé města (a primátor s nimi) nechtěli slyšet, že by mohlo dojít k něčemu...

Rozhovor

Cena Praemium Bohemiae

Vesmír: Nobelova cena za vědu, která byla udělována v říjnu, není jedinou vědeckou cenou, přestože je patrně nejznámější. Na její prestiži se...

Hlavní články

Geneticky modifikované organizmy

Připomeňme: Dosud nejčastějšími vlastnostmi zabudovanými do transgenních rostlin jsou odolnost k hmyzu, tolerance k herbicidům, oddálené zrání...

Eseje

Prorokovali proroci...

Je tomu právě deset let, co vyšla kniha Francise Fukuyamy, systemizovaného proroka z amerického State Departmentu, s mnohoslibným názvem Konec...

Komentáře a názory

Vyvarujme se emotivních výrazů!

Oldřich Vinař se ve svém pěkném článku zabývá mimořádně obtížnou problematikou léčby Alzheimerovy choroby. Při pečlivém přečtení je možné odvodit,...

Eutanazie

Bojím se, že jsem způsobil něco, co jsem nechtěl. Už diskuse, kterou zahajuje Helena Haškovcová, totiž může vést k něčemu, čemu pro sebe říkám

Nezvyčajný vírus v strednej Európe

V auguste a septembri 2001 našli vo viedenskej zoologickej záhrade viacero chorých a uhynutých drozdov a sov. Zakrátko pozorovali úhyn lastovičiek...

Aeskulapova hůl

Vlasovec medinský (Dracunculus medinensis) je původcem drakunkulózy. Nejstarší zmínky o tomto parazitárním onemocnění jsou zaznamenány klínovým...

Co zmrzne dřív: teplá voda, nebo studená?

Může teplejší voda zamrznout rychleji než studená? Jakkoliv se to zdá zvláštní, odpověď zřejmě zní: ano. V rozporu s obecným očekáváním mrzne horká...

Nad knihou

Jiří Moravec: České názvy živočichů IV., Obojživelníci (Amphibia)

Pro pár volných prázdninových dnů jsem si vybíral čtivo přepečlivě. Nikdy by mne však nenapadlo, že mě na pár chvil pobaví a obveselí i brožurka,...

ŠTEFAN SRŠEŇ, KLÁRA SRŠŇOVÁ: Základy klinickej genetiky a jej molekulárna podstata

Širokej odbornej i laickej verejnosti je určená učebnica autorov prof. MUDr. Štefana Sršňa, DrSc., a doc. MUDr. Kláry Sršňovej, PhD., skúsených...

Všechno, co jste chtěli vědět o sexu

Po roce 1989 zaplavily náš knižní trh publikace o sexu. V drtivé většině šlo o „manuály“ „správného“ sexuálního života, které si většina čtenářů –...

Víra vědeckého racionalisty z hlediska kacířského agnostika

Tři části knihy Velký třesk a Bible, Věda, víra, vesmír a Věda a víra jsou vlastně tři přednášky, které astronom a popularizátor vědy postupně...

Poučení od cestovatele časem

Cestování časem je projekt pro supercivilizace. Cestování do budoucnosti vyžaduje civilizaci, která si již zvykla na mezihvězdné cesty. O cestování...

Reč kamenných obrov

Kamenné stránky skalnej kroniky našich pohorí naďalej znejú pradávnymi eposmi, ktorým zatiaž ešte stále rozumieme len z malej časti. Neraz ako...

Jazykový koutek

Slizcí hadi a bídní červové

Co mají had a červ společného krom toho, že spolu údajně soupeří o účast v lékařském symbolu? Mimo protáhlý tvar těla a svíjivý pohyb patrně...

Mozaika

Mozaika

Žijeme ve skleníku místní vesmírné bubliny Zasloužilo se o ni dvacet supernov, které v našem okolí vybuchly během uplynulých dvaceti milionů let....

Ve zkratce

Jak kolísají ptačí populace

Na časovou proměnu početnosti ptačích populací má vliv řada faktorů, které lze rozdělit na stochastické (hlavně vliv prostředí) a deterministické...

Nový program prevence pro sloní vandaly

Největším škůdcem polí a zahrad na světě je, pro mnohé jistě překvapivě, slon indický. Konflikty mezi slony a farmáři bývají hodně divoké. Prostor,...

Vesmír je Vesmír

Tato tautologická věta (obojím myslím Vesmír s velkým V) z logického hlediska nepřináší žádnou informaci, a přesto jsou výpovědi tohto typu v...

Placebová chirurgie

Placebo (lat. placere – líbit se) je neúčinná látka, která se podává pro srovnání při testování nových léků. Části nemocných se dává lék, části jen...

Ženy sváděné dědičně zatíženými muži

M. T. Lynskey a jeho spolupracovníci z Univerzity v Sydney podle šetření u 6265 párů dvojčat mladých Australanů zjistili, že 15 % mužů a 7,8 % žen...

Vertikála

Vesmír - O čem psal před lety

O srstnaté žábě (Trichobatrachus robustus Boul.). K nejzajímavějším novinkám ve sbírkách Britského musea náleží srstnatá žába z Gabenu a Kamerúnu,...

Výtvarné umění

Transformace a transmutace

Myšlenkové experimenty jsou znamenitý vynález, zvláště když se je podaří dovést ad absurdum – do nesmyslu. Pak se někdy leccos dozvíme...

Dopisy čtenářů

Možnosti a hranice růstu – seminář v Nečtinách

Ústav mezioborových studií Západočeské univerzity pořádá již 4. výjezdní interdisciplinární seminář, tentokrát na téma Možnosti a hranice růstu....

Ad Ortel vzdělaného skeptika

[..] Zaradoval jsem se také, že prof. V. Schreiber napsal recenzi knížky Jamese le Fanu Vzestup a pád moderní medicíny. Nevěděl jsem, že existuje...

Co je to planetka?

Po přečtení mozaiky z Vesmíru č. 10 bych si měl buď opravit jednu ze svých oblíbených pověr, nebo si alespoň ujasnit termíny. Jde o to, co je to...

Nevšední mikrokvazar a velmi hmotná černá díra

Kompaktní hvězdy a černé díry bývají často zdrojem silného rentgenového záření (viz Vesmír 78, 675, 1999/12). Naštěstí pro živé tvory jsou...

Otočená šipka času

Poznáme, zda je film puštěný správně, nebo pozpátku? Určitě na to přijdeme během několika sekund. I kdybychom připustili, že se nás filmaři snaží...

Veliký podvod?

U vědecké literatury předpokládáme, že se zabývá fakty. U krásné literatury víme, že se vypráví příběh, který se nestal (nebo alespoň ne v té...

Homocystein a civilizační choroby

Homocystein je jednoduchá aminokyselina obsahující síru. Vyskytuje se v buňkách a tělesných tekutinách živých organizmů. U zdravého člověka je...

Lingvistika mysli a těla

Jsme Češi a nosíme české brýle. Mluvíme česky, ale také česky myslíme a prožíváme, česky jsme. Sdílíme spolu určitý obraz světa, jiný než např....

Klima a vylidnění Mexika v 16. století

Evropa se stále zaobírá svou černou smrtí ve 14. století, ale méně je znám podstatně dramatičtější případ z Mexika, kde se v 16. století naprosto...

Životní prostředí v České republice

Při vyjednávání o vstupu České republiky do Evropské unie patřily otázky životního prostředí k jedněm z nejobtížnějších. Přesto byla jednání 1. 6....

Čistší plýtvání?

Filtry na obstarožních továrnách namísto moderních čistých technologií, důraz na priority staré čtvrt století a abstraktní diskuse nahrazující...

Kdo tohle napsal?

Brzy po návratu domů jsem se vydal na dobře desetimílovou procházku [...] a rozmyslel jsem si při tom článek o tom, jak by se dala prokázat...

Victoria na plavbě kolem světa

Dvacátého devátého září 1513, po překonání Panamské šíje, spatřil Španěl Vasco Núňez de Balboa jako první Evropan oceán, který nazval Mar del Sur –...

Aktuality

Ovplyvňuje prítomnosť predátora reprodukčné správanie Poecilia reticulata?

Prítomnosťou prirodzeného predátora, cichlidy Crenicichla alta, v predeleném akváriu došlo k zmenám sexuálneho správania gupiek P. reticulata...

Zdraví a potravinářská reklama

Úspěšný potravinářský trh vyžaduje stále nové produkty. Většina zákazníků si přeje potraviny, které prospívají zdraví a zároveň jsou chutné. V roce...

Ptačí magnetorecepce

Tažní ptáci se na svých dlouhých cestách orientují mimo jiné i podle magnetického pole Země. Mechanizmus, pomocí něhož detegují orientaci...

Týden vědy 2002

V druhé polovině října se uskutečnil Týden vědy a techniky 2002, který pořádá pravidelně Akademie věd ČR. Je zaměřen na podporu a rozvoj technické...

Průchod lidským tělem bacily cholery posiluje

Američtí mikrobiologové zkoumali v místě endemické cholery, v Bangladéši, jak infekční jsou bacily cholery vypěstované v kultuře oproti bacilům,...