Hrdý Ivan

Doc. RNDr. Ivan Hrdý, DrSc., (*1928) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK. V Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR se zabývá bioracionálními insekticidy a feromony a jejich uplatněním v integrovaném boji se škůdci. (e-mail: hrdy@uochb.cas.cz)

Počet článků: 22

Proč v Koreji nepotřebují kodlemon?

10. 4. 2008  |  Vesmír 87, 214, 2008/4
Před cestou do Korejské republiky (Jižní Koreje) jsem byl ve styku nejen s organizátory „International Congress of Insect Biotechnology &...
 

Stále aktuální rezistence členovců

13. 3. 2008  |  Vesmír 87, 144, 2008/3
Používání pesticidů je provázeno nepříznivými vedlejšími účinky na životní prostředí, ať již jde o porušení rovnováhy ve vztahu mezi škůdci a...
 

Myslím česky postaru?

9. 11. 2006  |  Vesmír 85, 642, 2006/11
V posledním čísle Vesmíru (85, 468–469, 2006) jsem se zarazil při čtení titulku „Ptačí ekologie“ a vzápětí ve stejném čísle (na s. 443) se píše o...
 

Biodiverzita pro všední den

10. 8. 2006  |  Vesmír 85, 496, 2006/8
Tato publikace je prvním pokusem soustředit a zhodnotit nejen starší (dílčí, zpola již zapomenuté a možná banální), ale hlavně nejnovější...
 

Příběh klíněnky jírovcové pokračuje

16. 6. 2005  |  Vesmír 84, 326, 2005/6
Mapka z roku 2000 znázorňuje šíření klíněnky jírovcové ze dvou center: od makedonského Ohridského jezera, kde se klíněnka poprvé objevila jako...
 

Emanuel Rádl – třetí výročí

15. 12. 2004  |  Vesmír 83, 665, 2004/12
Poté, co vyšly články o E. Rádlovi – nedávno od Pavla Jerieho, předloni (Vesmír 81, 688, 2002/12) od Tomáše Hermanna – a dříve, než bude v příštím...
 

Rezistentní chmel …

5. 5. 2003  |  Vesmír 82, 244, 2003/5
Třetí pokračování článků o geneticky modifikovaných organizmech (GMO) bylo o chmelu a mšici chmelové (Vesmír 82, 146, 2003/3). Věřím, že alespoň...
 

Zahrada místo divočiny

5. 5. 2003  |  Vesmír 82, 252, 2003/5
VÁCLAV SKUHRAVÝ: Lýkožrout smrkový a jeho kalamity Agrospoj, Praha 2002, 196 stran, 125 obr., náklad a cena neuvedeny V době, kdy doznívá kalamita...
 

Souhlasím, hru na propagátory a odpůrce GMO nadále přenechme politikům

5. 3. 2003  |  Vesmír 82, 130, 2003/3
Nicméně asi dvě třetiny Drobníkova textu jsou o penězích a politice. Jaroslav Drobník se na můj článek „podíval z nadhledu“. Ujišťuji, že jsem se...
 

Geneticky modifikované organismy

5. 3. 2003  |  Vesmír 82, 146, 2003/3
Transgenní hmyzuvzdorný chmel zatím není na obzoru, ale historie ochrany chmele proti klíčovému škůdci, mšici chmelové (Phorodon humuli), může být...
 

Geneticky modifikované organismy

1. 1. 2003  |  Vesmír 82, 23, 2003/1
Na začátku byl dichlordifenyltrichlorethan (DDT) a dnes je tu Bt-kukuřice. Environmentalisti i biotechnologové ustrnou: Jak mohu srovnávat...
 

Geneticky modifikované organizmy

5. 11. 2002  |  Vesmír 81, 636, 2002/11
Připomeňme: Dosud nejčastějšími vlastnostmi zabudovanými do transgenních rostlin jsou odolnost k hmyzu, tolerance k herbicidům, oddálené zrání...
 

Vesmír, první český kodlemon a L. Kalvoda

5. 8. 2002  |  Vesmír 81, 433, 2002/8
O tragédii jsem se dočetl v novinách. Letos 10. března byl Ladislav Kalvoda (*9. 8. 1939) spolu se svou ženou Hanou nalezen mrtvý, ubodali je...
 

Chutnější jablka

5. 10. 2001  |  Vesmír 80, 551, 2001/10
Nepochybujeme o tom, že data o pozitivním vlivu „ekologického hospodaření“ na kvalitu půdy, růst jabloni i na chuť plodů, jak jsou uveřejněna...
 

Entomologie na prahu nového století

5. 1. 2001  |  Vesmír 80, 6, 2001/1
Entomologie je zvláštní obor. Zpracovává nejrůznorodější a nejpočetnější skupinu organizmů na zemi a zároveň v širokém záběru zasahuje do mnoha...
 

Juvenoidy proti termitům

5. 11. 2000  |  Vesmír 79, 636, 2000/11
Termiti, česky také všekazi (Isoptera), vytvářejí početné, dokonale organizované společnosti, v nichž tvarová a funkční různorodost jednotlivých...
 

V přirozenosti člověka je hledat, zkoušet a pokoušet osud

5. 9. 2000  |  Vesmír 79, 487, 2000/9
Kdo má pravdu v debatách o geneticky modifikovaných rostlinách? Čím se máme řídit, chceme-li rozeznat pravdu a omyl, jestliže většina z nás jsou...
 

Příběh klíněnky jírovcové pokračuje

5. 3. 2000  |  Vesmír 79, 156, 2000/3
Jedním z významných stresových činitelů je poškození asimilačních orgánů kulturních rostlin např. dřevin způsobené hmyzem. V řadě případů vedl...
 

Brouk příštího tisíciletí?

5. 1. 2000  |  Vesmír 79, 27, 2000/1
Dvě u nás běžné mandelinky Phratora vulgatissima a P. vitellinae mají podle entomologů z oddělení zemědělských věd v Long Ashtonu šanci stát se...
 

Motýli a transgenní kukuřice

5. 11. 1999  |  Vesmír 78, 604, 1999/11
Aktualita se zabývá využitím transgenní kukuřice s Bt endotoxinem (odvozeným od bakterie Bacillus thuringiensis), který podmiňuje odolnost proti...
 
Strana: [1]  [2]