Aktuální číslo:

2018/10

Téma měsíce:

Navigace

Brouk příštího tisíciletí?

Mandelinky požírající ekologicky čisté zdroje energie
 |  5. 1. 2000
 |  Vesmír 79, 27, 2000/1

Dvě u nás běžné mandelinky Phratora vulgatissimaP. vitellinae mají podle entomologů z oddělení zemědělských věd v Long Ashtonu šanci stát se začátkem příštího tisíciletí škůdci číslo jedna.

Výsadba rychle rostoucích dřevin produkujících biomasu je ve Velké Británii i jinde v Evropě v ohnisku zájmu projektů, jejichž cílem je nahradit fosilní zdroje energie. Velká Británie se připojila k programu, podle nějž má být do r. 2010 v EU 4,5 % spotřeby energie kryto „energetickými“ plodinami a 10 % elektřiny chce získat z obnovitelných zdrojů. Odtud se odvíjí zájem o vše, co souvisí s pěstováním nadějných druhů a kultivarů vrb či topolů, které mají být zdrojem ekologicky čisté energie. Mnoho pozornosti se věnuje výzkumu krátkověkých porostů, zejména vrb, a jejich šlechtění na vysokou produkci biomasy. Se zvětšováním ploch osázených stejným druhem rostliny však roste nebezpečí šíření nemocí a škůdců. Nejvážnějším fytopatologickým problémem vrby jsou rzi (Melampsora spp.), hlavním entomologickým problémem jsou mandelinky. Protože zmíněné dva druhy jsou obtížně rozlišitelné, jednou z výzkumných úloh bylo charakterizovat je pomocí DNA s využitím mikrosatelitních markerů. Stejná technika se používá k charakterizování diverzity populací. Dospělí brouci i larvy se živí listím vrb a topolů a jejich potenciální škodlivost je obrovská. V monokulturách vrby bylo zjištěno až 100% sežrání listů, ale významnou redukci produkované biomasy působí již 30% snížení listové plochy. Nejvýznamněji se produkce biomasy snížila při raném (začátkem sezony) a pozdním odlistění. Mandelinky mají být považovány za škodlivé, pokud se zjistí 100 a více brouků na okrajích porostu nebo pokud je poškozeno 25 % plochy listů. Podle starší literatury má P. vulgatissima jen jednu generaci v roce, zatímco P. vitellinae má jednu úplnou a další částečnou (nebo i úplnou) druhou generaci. Podle posledních poznatků z Anglie může mít částečnou druhou generaci i P. vulgatissima. Dále byly zjištěny pozoruhodné rozdíly v potravní preferenci obou druhů. Brouci P. vitellinae dávají přednost topolům a vrbám s vysokým obsahem fenylglukosidů (např. Salix burjatica), dospělci druhu P. vulgatissima nevyhledávají topoly a dávají přednost vrbám s nízkým obsahem fenylglukosidů (S. viminalis). Larvám se daří lépe na těch druzích či kultivarech, které lépe chutnají broukům, nicméně bylo také zjištěno, že ač brouci P. vitellinae dávají přednost vrbám s vysokým obsahem fenylglukosidů, jejich larvy se vyvíjejí i na vrbách chudých na tyto deriváty fenolu. Larvy P. vitellinae používají fenylglukosidy z hostitelských rostlin k biosyntéze sekretu, který vylučují z dorzálních žláz a který je chrání před predátory, kteří se na larvy mandelinek nespecializují.

Laboratoř v Long Ashtonu získala podporu z programu ETSU (Energy Technology Support Unit) a podporu Ministerstva zemědělství na projekt integrované ochrany produkčních porostů vrby před škůdci. Ve Velké Británii zřejmě plánují výzkumné programy i s ohledem na vzdálenější časové horizonty. Ke splnění cíle 10 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů bude r. 2010 třeba pěstovat rychle rostoucí dřeviny na 2 milionech hektarů. Zavádění alternativních plodin je jedním z hlavních úkolů zemědělských výzkumných ústavů. Jde o to nahradit tradiční potravinářské plodiny, které jsou pod silným konkurenčním tlakem dovozu, a předcházet devastaci zemědělské krajiny. Otázkou je, jak dlouho bude panovat nerovnováha mezi přebytkem levně vyprodukovaných potravin a ekonomickou nedostatečností mnoha hladem trpících přelidněných oblastí.

Mandelinka bramborová byla určitě broukem dvacátého století. Mají její příbuzní, mandelinky požírající listí vrb a topolů, šanci stát se brouky prvního století nového milenia? Mandelinky (Chrysomelidae) jsou nejpočetnější čeledí brouků čítající na 750 rodů s více než 30 000 druhy, mezi nimiž je řada významných škůdců rostlin. 1)

Poznámky

1) Antenna 23, 143–149, 1999

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Entomologie

O autorovi

Ivan Hrdý

Doc. RNDr. Ivan Hrdý, DrSc., (*1928) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK. V Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR se zabývá bioracionálními insekticidy a feromony a jejich uplatněním v integrovaném boji se škůdci. (e-mail: hrdy@uochb.cas.cz)

Doporučujeme

Vlaštovka extrémista

Vlaštovka extrémista

Jaroslav Cepák, Petr Klvaňa  |  10. 10. 2018
Díky satelitní telemetrii se podařilo odhalit vpravdě neuvěřitelné výkony některých ptačích druhů. Nejznámějším je zřejmě osmidenní nonstop let...
Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

Velké umění astronavigace: Od astrolábu po sextant

Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
Staří mořeplavci prý určovali polohu své lodi podle hvězd. Tato rozšířená romantická představa je ale nesprávná. Metoda astronavigace nikdy nebyla...
Jak se neztratit na moři

Jak se neztratit na moři

Petr Scheirich  |  1. 10. 2018
Dle znamenitého pozorování Slunce a Měsíce shledávám naši zeměpisnou délku 178° 18' 30" západně od Greenwiche. Zeměpisná délka dle logu je 175°...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné