Vesmír: 2000/1

datum vydání: 5. 1. 2000

Úvodník

Příběh kamenného oblouku

Touláte se opuštěnými loukami, nikde nikdo, jen pár ovcí se porůznu pase kolem. Pojednou se před vámi objeví velmi zvláštní útvar z kamenů,...

Nobelovy ceny

Směrovací číslo v bílkovině

V úterý 12. října ráno na mne v počítači čekal e-mail: „Asi už to víte. Ale přesto, šéf dostane Nobelovu cenu! Fantastické!“ Günter Blobel patří...

Chemie v reálném čase

Z vlastní zkušenosti mnohonásobného otce dobře vím, jak je těžké vyfotografovat právě narozené dítě. Vše se semele hrozně rychle, člověku se navíc...

Konfrontace s nekonečnem1)

Tisková zpráva Švédské královské akademie věd ze dne 12. 10. 1999 o udělení Nobelovy ceny za fyziku uvádí, že ji získali společně dva Holanďané,...

Poznámky a glosy

Krása kapajícího kohoutku

Pokud vám doma začne kapat kohoutek, nebudete příliš spokojeni a půjdete vyměnit těsnění nebo zavoláte instalatéra. Ne tak skupina fyziků z Ústavu...

350 let po bitvě je každý generálem

Psal se rok 1647. Schylovalo se ke konci třicetileté války. Vleklý celoevropský konflikt stál již mnoho lidských životů i mnoho peněz. A přesto se...

Anglický historik napravuje křivdu na Purkyňovi

Henry Harris napsal knihu The Birth of the Cell (Yale University Press) o historii objevu, že živé organizmy jsou tvořeny buňkami. Vyvrací běžně...

Brouk příštího tisíciletí?

Dvě u nás běžné mandelinky Phratora vulgatissima a P. vitellinae mají podle entomologů z oddělení zemědělských věd v Long Ashtonu šanci stát se...

Ledňáček říční Ptákem roku 2000

Chybil by však každý, kdo by usoudil, že je to pták, který u nás věrně setrvává přes zimu. Ano i ne. Naši ledňáčci totiž od nás většinou odtahují...

Ministerstvo lásky

Dne 25. srpna 1999 zavedla vláda San Marina opatření, podle kterého ženy zaměstnané jako domácí personál, tedy služky, kuchařky a podobně, nesmějí...

Komentáře a názory

Dočetli jsme se ...

V časopise Preslia 71 (1–2), s. 20 vyšla recenze na knihu Stanislava Komárka Mimicry, aposematism and related phenomena in animals and plants....

Slovo má Štěpán Svačina

Podle nedávno publikované analýzy vývoje výzkumu je naše klinická medicína na 25. místě ve světě. Lepší pořadí, a tedy vyšší úroveň, má u nás jen...

Nad knihou

B. TITZL: To byl český učitel. František Bakule, jeho děti a zpěváčci

Když autor knihy v roce 1975 nastoupil jako speciální pedagog do pražského Jedličkova ústavu pro postižené děti, dověděl se, že prvním ředitelem tu...

JEFFREY MOUSSAIEFF MASSON, SUSAN McCARTHYOVÁ: Když sloni pláčou

Ještě před přečtením obsahu nabádá titul knihy k napsání recenze typu „Když pláčou recenzenti“. Už design obálky uvádí čtenáře v pochybnost, zda je...

BOŽENA ZIMOVÁ: Dřevěnej chleba. Vzpomínkový román z pražského Podskalí

Tento román není typickým románem a jeho autorka není typickou romanopiskyní. Tělem i duší je jednak Podskalačkou, jednak bohemistkou, přičemž...

Jazykový koutek

Jazyk podskalských vorařů

U nás vstoupila voroplavba do historie kolem roku 950, kdy byla do Čech po vodě dopravována sůl ze Saska. Voraři byli odedávna při práci...

Mozaika

Mozaika

Mezinárodní kosmická stanice manévruje Větší planetka, která by se do Země trefila, by byla pro nás určitě nezměrnou pohromou. Obávat se však...

Vertikála

Vesmír

Hle! Na úpatí Řípu vidím muže, an, do pochvy uloživ kladivo, jímž byl z opuky vyklepával pozůstatky mořské zvířeny, podává pravici příchozímu,...

Diskuse

Rostoucí koncentrace CO2 v ovzduší

Od počátku průmyslové revoluce v 19. století roste koncentrace oxidu uhličitého (CO2) v ovzduší a právě s ní bývá obvykle spojováno globální...

Výtvarné umění

Terapie doby

V roce 1986 zmizela z předsálí kulturního střediska Opatov v pražském Jižním Městě jedna z vystavených náčrtníkových kreseb Michaela Rittsteina....

Dopisy čtenářů

Jazykové koutky

Jsem dlouholetým čtenářem Vesmíru a se zájmem čtu články o původu některých našich slov a o jejich příbuzenstvu. Mám sice trochu filologického...

Poznámka bibliometrická

Bibliometrie poskytuje kvantitativní údaje o bibliografickém výstupu především těch vědních oborů, kde se výsledek vědecké činnosti (nový poznatek)...

Proč se obtěžovat s opisováním

Prý již existují (a jsou i běžně dostupné) programy, které dokáží usvědčit pisatele textu z plagiátorství (viz Vesmír 79, 6, 2000/1). Proč však...

V síti...

Lidé vynalezli bezpočet způsobů, jak si usnadňovat život. Ty případy, kdy určité jednání nikoho přímo nepoškozuje, často nebývají kvalifikovány ani...

Incest a genetické zatížení

Druhá část cyklu se zabývala příbuzenskými svazky druhého stupně (mezi bratrancem a sestřenicí) v izolovaných populacích, jako jsou náboženské...

Choroby srdca a politika

Extrémne vysoká úmrtnosť obyvateľov strednej a východnej Európy na choroby srdcovo-cievneho systému je hlavnou príčinou podstatne kratšej dĺžky...

Rubelit ve svatováclavské koruně

V listopadu 1998 byla zjištěna řada nových poznatků o svatováclavké koruně. Při gemologickém výzkumu (gema – drahý kámen) byl použit moderní...

Miroslav Servít, vědec a pedagog

Letos 19. června byla v Kadani na bývalé Vyšší rolnické škole (dříve též Zemské rolnické škole) odhalena pamětní deska prvnímu poválečnému českému...

Říp, bájná hora předků

Ani by mne nenapadlo seznamovat veřejnost s vulkanologickým výzkumem, nebýt (loni v dubnu) „ufologického“ televizního pořadu o Řípu. Podle...

Ostrovní hora Říp

V roce 1982 vyšla v pražské Panoramě již zmíněná kniha Karla Žebery „Říp, hora v jezeru“, bohatě a zajímavě ilustrovaná Jiřím Mikulou. Říp je zde...

Zapalte ho – ať hoří!

Říp je hora skrz naskrz mytická a posvátná. A to zcela objektivně. Totiž objektivní je ta tradice posvátnosti a to, že se s Řípem jako s mytickým...

Potreba syntézy prírodných a kultúrnych vied

1 7. Evolúcia vedy je súčasťou kultúrnej evolúcie Génová výbava, ktorá podmieňuje štyri výrazné druhové charakteristiky človeka: bojazlivosť,...

Aktuality

Detektory a teroristé

Fyzikům se podařilo zkonstruovat speciální detektor s nejméně stonásobně vyšší citlivostí, než mají ostatní analytické metody. Navíc jsou...

Zelená neutrinům

Po mnoha letech byl schválen projekt, při němž budou mionová neutrina vysílána z ženevského CERN pod Alpami až do 730 km vzdálených laboratoří Gran...

Kolik by stála redukce skleníkových plynů?

Kjótský protokol z roku 1997 zavazuje ke snížení emisí skleníkových plynů o 7 % pod úroveň emisí v roce 1990. Nemluví však už jen o oxidu...

Ve zkratce

Nejvzácnější přirozený izotop na Zemi je tantal 180. Je to dáno tím, že nevzniká ani pomalým záchytem neutronu v nitru hvězd (s-procesem), ani...

Když má rostlina horečku

Podobně jako lidé jsou i rostliny napadány viry a brání se proti nim. Rostliny tabáku vytvářejí v místech infekce kyselinu salicylovou, která řídí...

Existuje v mezihvězdném prostoru život?

Po různých úvahách, zda by život mohl existovat na planetách jiných hvězd, přichází nyní David J. Stevenson z Kalifornské techniky s originální,...

Spánkový dluh jako stres

V jedné renomované lékařské příručce se uvádí, že normální doba spánku u dospělých je 4–7 hodin. Každému je jasné, že ta dolní hranice je povážlivá...

Pachová lež tořičů

Orchideje rodu Ophrys, tedy tořiče, jsou slavné díky svému triku, který používají na lákání opylovačů. Přírodovědci si již velmi dávno povšimli, že...

Nejstarší dinosaurus

Evoluční původ současné madagaskarské fauny byl ještě donedávna velmi málo probádán. Systematičtěji se paleontologové věnovali pouze nejmladším...

X chromozom a sexuálně antagonistické geny

Pohlavní chromozomy (X, Y) jsou v mnohém odlišné od ostatních chromozomů autozomů. Tato odlišnost se týká především chromozomu Y, který se šíří...

Nejstarší pravé houby

Skupina amerických a německých vědců odhalila zatím nejstarší fosilie askomycet – největší skupiny pravých hub. Objevili je při studiu...

Domácí násilí

Špatná zpráva Z USA, dokonce z Bostonu: Každá čtvrtá žena, která vyhledá pomoc v úrazovém oddělení nemocnice nebo na pohotovosti, se stala obětí...