Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Matoušek Václav

PhDr. Václav Matoušek, CSc., (*1954) vystudoval prehistorii a historii na Filozofické fakultě UK v Praze. Pracoval v Archeologickém ústavu AV ČR. Nyní přednáší na Fakultě humanitních studií UK.

Počet článků: 9

Doporučená četba pro barbary

12. 5. 2005  |  Vesmír 84, 295, 2005/5
Krátce předtím, než mě oslovil Ivan Boháček z redakce Vesmíru s žádostí o zamyšlení nad novou knihou E. Droberjara, jsem se v jednom z pražských...
 

Jsme dědici Chorezmu?

5. 9. 2002  |  Vesmír 81, 493, 2002/9
Kolonizace českých zemí trvala asi 200 let (v 9. a 10. století) a časově navazuje na příchod Slovanů. Příchozí kmeny musely být technologicky na...
 

Píseň o Bacínu

5. 9. 2001  |  Vesmír 80, 514, 2001/9
Vrchol Bacín u Vinařic je nejvyšším bodem Českého krasu. Různé administrativní a turistické mapy udávají jeho nadmořskou výšku v hodnotách 485–499...
 

Archeologie a pohanský věk

5. 6. 2001  |  Vesmír 80, 350, 2001/6
Karla Sklenáře není třeba představovat (viz Vesmír 72, 453, 1993/8, Vesmír 76, 278, 1997/5 ad.). Svým pestrým a hodnotným dílem 1) se již dávno...
 

MARTIN GOJDA: Archeologie krajiny. Vývoj archetypů kulturní krajiny

5. 2. 2001  |  Vesmír 80, 108, 2001/2
M. Gojda sice není první, kdo se v úvodu pokusil nastínit vývoj archeologie, jeho text je však originální tím, že srovnává střední Evropu s Anglií...
 

350 let po bitvě je každý generálem

5. 1. 2000  |  Vesmír 79, 17, 2000/1
Psal se rok 1647. Schylovalo se ke konci třicetileté války. Vleklý celoevropský konflikt stál již mnoho lidských životů i mnoho peněz. A přesto se...
 

Graffiti nejsou jen pomalované zdi

5. 11. 1999  |  Vesmír 78, 636, 1999/11
Asi před dvěma nebo třemi lety jsem na nádraží v Praze-Smíchově spatřil na jednom vagonu veliký barevný nápis NEOLIT. Odborný archeologický termín...
 

Omlouvám se netopýrům

5. 8. 1998  |  Vesmír 77, 454, 1998/8
V letech 1989–1991 proběhl v šesti jeskyních Českého krasu mikroklimatický výzkum, na nějž navázala (1994–95) série experimentálních pobytů v...
 

Člověk a krajina Českého krasu

5. 6. 1996  |  Vesmír 75, 338, 1996/6
Ve vztahu k Českému krasu můžeme stručně zaznamenat alespoň tři odlišné pohledy. Základem hodnocení archeologických a přírodovědných informací je...