Vesmír: 2001/6

datum vydání: 5. 6. 2001

Úvodník

V zemi snů

Se sny a sněním je spojeno mnoho záhad. Lze naše sny interpretovat a vykládat? Jak jsou v mozku vyráběny a kdo osnuje jejich příběhy? A vůbec,...

Eseje

Náš dům, náš hrad

Sergejevna Stěpanovna je rozčilena k nepříčetnosti. Ta prokletá Anna Alisajeva už zase někam založila její nůž na chleba, a předtím si s ním...

Výzkumné týmy přicházejí za povyku píšťal

Je večer a Brods, občanským jménem Henry James, ze své houpací sítě diskutuje s Linsfordem o diagnostických znacích stejnokřídlého hmyzu z čeledi...

Komentáře a názory

Trpět „jako zvíře“

Začíná být zřejmé, že všechna ta proroctví myslitelů hlásajících na sklonku dvacátého století „konec dějin“ byla falešná. Zdá se, že nelze zůstat...

Nad knihou

Četli jsme ...

Se zavrženou minulostí se obtížně vyrovnávají jedinci i celé národy. Němci a Rakušani s nacismem, Francouzi s rozsáhlou kolaborací, Židé...

Archeologie a pohanský věk

Karla Sklenáře není třeba představovat (viz Vesmír 72, 453, 1993/8, Vesmír 76, 278, 1997/5 ad.). Svým pestrým a hodnotným dílem 1) se již dávno...

Co všechno se dá z našich buněk vyčíst

Po výborných knihách The Red Queen (Červená královna) a The Origins of Virtue (Původ ctnosti), které v minulých dvou letech vyšly i v češtině, se...

Návraty, vytrvalost, nezdolnost

Je nesmírně dobře, když pamětníci podlehnou prosbám a nechají se přemluvit ke vzpomínání. To ovšem platí jen tehdy, když jsou jejich osudy...

Jazykový koutek

Nezkrátit neznamená prodloužit

K pochopení odborného textu nutně potřebujeme vědět, jak daný jazyk zachází s kvantitativními údaji a na co si máme dát pozor, abychom cennou...

Mozaika

Mozaika

Kdo dřív prozkoumá horniny Marsu Prožijeme opět soupeření velmocí, jako když se Američané a Sověti předháněli, kdo dřív vyšle do vesmíru člověka...

Vertikála

O čem psal Vesmír před lety

Prázdniny. Den prázdna po několika dnech práce je moudrým výsledkem tisícileté zkušenosti. Národy, které nepracovaly, zůstaly na stupni divochů....

Diskuse

Eutanazie – a proč jsem stále proti

Kromě diskusních příspěvků k mému článku, které došly na adresu redakce (Vesmír 80, 124, 2001/3 a Vesmír 80, 304, 2001/6), jsem zažil na dané téma...

Výtvarné umění

Mentální špajzky

Inter desiderabilia cordis (mezi žádoucí věci srdce) zakladatele svobodného učení pražského náleželo, aby „království české, tak jako přirozenou...

Dopisy čtenářů

ad Eutanazie – a proč jsem proti

K diskusi o problému eutanazie mám jedinou kvalifikaci – jsem potenciálním příjemcem této pomoci. Přesto – nebo právě proto – se domnívám, že mám...

Eutanazie – a proč jsem proti

Autor článku o eutanazii zastává názor, že eutanazie je naprosto nepřípustná, a to nejen z morálního hlediska, ale i z hlediska lékařské etiky. Své...

Gekoní tlapky

Morfologie prstů druhu Gekko gecko je skutečně dosti dobře prozkoumána. Údaje o délce sét v posledním odstavci na s. 18 jsou však nejspíše rozpětím...

Šťavnatá ontologie dřeva

Jakožto odběratel a pravidelný čtenář Vašeho časopisu, ale zároveň člověk, který nemá příliš volného času, jsem teprve včera objevil v letošním...

Spory o funkci fáze REM spánku

Proč to příroda zařídila tak, že třetinu svého života prospíme? Jaká je funkce spánku a jaký má spánek význam pro náš život? Tyto otázky si dnes...

Funkční analýza genomu

Interference RNA umožňuje zkoumat funkci genů u biologicky, lékařsky nebo ekonomicky významných organizmů, u nichž genetická analýza dosud nebyla...

Původ středoevropských zemědělců

V polovině 80. let tohoto století se objevily dvě nové představy o původu neolitu v Evropě: demická difuze A. J. Ammermana a L. L. Cavalliho-Sforzy...

„Klinická smrť“, či „posmrtný život“ mitochondrií pekárskych kvasiniek

Ľudstvo bolo odjakživa fascinované posmrtným životom a kládlo si otázku, čo je po smrti, čo bude potom, keď zomrieme. Niektoré kultúry...

Můžeme být jen živí, nebo jen mrtví

Ať jsme ateisté nebo deisté, čas od času se nám vetře do mysli lehce postmodernisticky oděná otázka, co bylo, když nebylo nic, a co bude, až my tu...

Terapie aidsu po dvaceti letech

V červnu 1981 bylo Centru pro kontrolu nemocí v Atlantě hlášeno 5 případů pneumocystové pneumonie u lidí, kteří byli do té doby zdrávi. Tak začala...

Když kaktusy nejsou vidět

Kaktusářství, jak ví každý kromě kaktusářů, je jedna z početných odrůd masochizmu. Jedno z nejrafinovanějších mučení, jež si kaktusář na sebe...

Nový hormon tukové tkáně – rezistin

Obezita čili nadměrné množství tukové tkáně může vyvolat ischemickou chorobu srdeční či diabetes (cukrovku). Právě u diabetu druhého typu (ve...

Kolébka učení o psychické deprivaci

V roce l950 jsem byl jako psycholog přijat do pražského Sociodiagnostického ústavu. Jeho jméno asi málokdo vůbec kdy zaslechl a o jeho pracovním...

Pralesy pod zemí

Kjótský protokol navrhuje mezinárodní obchod s emisemi uhlíku. Základní představa je taková, že vyspělé země budou sice dál vypouštět oxid uhličitý...

Aktuality

Hello, Mr. Chip

Panem Čipem, jemuž je určen pozdrav tohoto znění (Science 291, 2309, 2001), je kybernetik Kevin Warwick. Chtěl by se stát prvním člověkem, který...

Profesura v oboru editologie

V Nizozemsku se v budoucnu chtějí více věnovat výuce přípravy vědeckých publikací – od přísně vědeckých po populární – a cílené odborné propagaci...

Je královna olbřímí dělnice, nebo je dělnice trpasličí královna?

Fenomén kast (dělnice, královny, vojáci) u sociálního hmyzu zná díky knížkám Ondřeje Sekory asi každé dítě. Pozornost jim věnoval i Charles Darwin....

Dudlík, nebo bez dudlíku?

Protože se v lékařském tisku objevily zprávy, že používání dudlíku u kojenců zvyšuje výskyt zánětu středního ucha, provedli finští lékaři studii...

USA: barikády proti slintavce a kulhavce

Mají při dnešním všeobecném cestování naději na úspěch? To je otázka v titulku zprávy (Science 291, 2298–2300, 2001), která také přináší reprodukci...

Nové měsíce planetek

Astronomové M. E. Brown a J. L. Margot pozorovali letos 18. února desetimetrovým dalekohledem Keck II na Havajských ostrovech planetku (87) Sylvia....

Znáte všechny -omiky?

Vědecké týmy složené z genetiků, organických chemiků a biochemiků, počítačových odborníků a specialistů dalších oborů bádají intenzivně v oboru...