Jindra Marek

Doc. RNDr. Marek Jindra, CSc., (*1965) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. V letech 1993–1996 se zabýval steroidní regulací u hmyzu na Washingtonově univerzitě v USA, potom genetickou analýzou transkripčních faktorů u Drosophila melanogaster v Národním ústavu genetiky v Japonsku. Nyní vede laboratoř molekulární a vývojové genetiky v Entomologickém ústavu AV ČR v Českých Budějovicích a katedru molekulární biologie na Biologické fakultě JU.

Počet článků: 3

RNAi

15. 2. 2007  |  Vesmír 86, 110, 2007/2
Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství v roce 2006 získali Andrew Fire a Craig Mello za objev fenoménu interference RNA (RNAi) u háďátka...
 

Háďátko a genetická regulace buněčného osudu

5. 3. 2003  |  Vesmír 82, 133, 2003/3
V minulém roce obdrželi Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství Sydney Brenner, H. Robert Horvitz a John E. Sulston. Získali ji za své objevy...
 

Funkční analýza genomu

5. 6. 2001  |  Vesmír 80, 313, 2001/6
Interference RNA umožňuje zkoumat funkci genů u biologicky, lékařsky nebo ekonomicky významných organizmů, u nichž genetická analýza dosud nebyla...