mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Vesmír: 2003/3

datum vydání: 5. 3. 2003

Úvodník

Věda mezi hraním a zahráváním

Přelom století, dokonce tisíciletí, nás celkem očekávatelně obdařil rozličnými úvahami a soubory úvah o stavu rozličných sfér lidského konání, a to...

Hlavní články

Geneticky modifikované organismy

Transgenní hmyzuvzdorný chmel zatím není na obzoru, ale historie ochrany chmele proti klíčovému škůdci, mšici chmelové (Phorodon humuli), může být...

Nobelovy ceny

Háďátko a genetická regulace buněčného osudu

V minulém roce obdrželi Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství Sydney Brenner, H. Robert Horvitz a John E. Sulston. Získali ji za své objevy...

Eseje

Teoreticky vzato

Jak už to revoluce dělávají, i molekulární biologie učinila přemýšlení v mnoha oblastech moderní biologie zbytečným. S vymizením teorie přišel také...

Šťastných sedmnáct

Příslušníci kmene Onabasulu žijí v tropických lesích na úpatí hory Sisa u řeky Hegigio. Doposud byli v tomto odlehlém koutě Nové Guineje poněkud...

Dary z nepřátelsví

Burza cenných papírů je momentálně asi nejpopulárnějším systémem směny cenností za účelem zbohatnutí. Koloběh akcií je poháněn vidinou zisku...

Komentáře a názory

Klonování lidí – ne (zatím)!

Přestože se k otázce klonování lidí nikdo nechce moc vyjadřovat, protože jde o příliš ožehavé téma, po narození ovce Dolly (viz Nature 365,...

Ovlivňuje produkce aerosolů v Evropě sílu afrického monzunu?

Posledních třicet let je moderní zanadávat si na civilizaci, i když mám podezření, že jsme tak antropocentricky namyšlení, že přeháníme i svoji...

Souhlasím, hru na propagátory a odpůrce GMO nadále přenechme politikům

Nicméně asi dvě třetiny Drobníkova textu jsou o penězích a politice. Jaroslav Drobník se na můj článek „podíval z nadhledu“. Ujišťuji, že jsem se...

Nad knihou

ALENA MIZEROVÁ, JAN SEDLÁK, PETR DUB (editoři): Myšlenky na zlomu tisíciletí / Thoughts for the New Millennium

Objemná a impozantní kniha je jedním z děl vyprovokovaných vstupem do nového století a tisíciletí. Záměrem bylo zřejmě oslovit osobnosti tak či...

Jazykový koutek

Dekolty místo koltů

Jakkoli jsou zbraně, které nezabíjejí, z hlediska vojenského výzkumu novinkou, etymologicky se jen vracejí k tomu, čím byly kdysi dávno. Zbraň měla...

Vertikála

O čem psal Vesmír před lety

Nový druh nosorožců. Ačkoliv k víře nepodobným býti se zdá, že by mezi největšími ssavci nový, ač posud neznámý živočich objeven býti mohl, tož...

Výtvarné umění

Vnitřní a vnější

Protiklad mezi vnitřním a vnějším, podobně jako příbuzné protiklady mezi duchovním a tělesným, subjektivním a objektivním, soukromým a veřejným,...

Dopisy čtenářů

„To control“ a „kontrolovat“

V knize Thomase Burkeho „Převratné objevy fyziky“ (Academia, Praha 1999) ve čtivém překladu Ludmily Eckertové se na s. 64 vyskytuje slovo...

Přežijeme umírající Slunce?

Nepřežijeme. Slunce bude topit vodíkem možná 6 miliard let a nějakou miliardu navíc heliem. Jenže životnost druhu je jen pár desítek milionů let,...

Zelení a jaderní

Odmítání jaderných elektráren má několik hnacích agregátů: zelené fundamentální dogma, černé uhelné loby a fialovou laickou iracionální obavu ze...

Jeden gen a čtyři p-

Když má malé dítě neobyčejnou chuť na slané, může mít syndrom čtyř p. Domáhá se silně slaných potravin: pizzy, pickles (nakládané zeleniny),...

Nádech nekonvenčnosti

Po dvou letech od pozvání se mi na podzim r. 1972 konečně podařilo vybojovat si odjezd do laboratoře molekulární biologie Medical Research Council...

Jak zúrodnit oceánské pouště

Mořský fytoplankton tvořený mikroskopickými fotosyntetickými organizmy je odpovědný přibližně za polovinu kyslíku, který je na této planetě...

Žraloci z hlubin karpatských pohoří

Území Čech a Moravy má z hlediska geologické stavby Evropy výjimečné postavení. Nachází se totiž v místě styku dvou různě starých geologických...

Rezistentní chmel není „na obzoru“

Článek je uveden nadpisem Geneticky modifikované organizmy – 3. Chmel a mšice chmelová, ovšem již v úvodu autor zmiňuje, že rostlina chmele...

Řeč a mozkové hemisféry

Podle následků poškození mozku byly již v 19. století určeny dvě základní oblasti (Brocova a Wernickeova), které řídí mluvení a porozumění řeči....

Světelné víry

Víry vznikají ve volné přírodě přirozeným způsobem a vyskytují se v rozmanitých formách. Máme zkušenosti s víry způsobenými prouděním...

Zbraně, které nezabíjejí

V celém světě vzrůstá agresivita, přibývá teroristických činů. Boj proti terorizmu a kriminalitě se stává celosvětovým problémem. V roce 2001...

Přežijí nosorožci?

Předpotopní zvířata, která „zapomněla“ vyhynout – tak se často díváme na nosorožce, a kus pravdy v tom je, neboť svůj rozkvět mají skutečně dávno...

Matematika Papuánců kmene Kapauku

Kapaukové žijí v kmenovém společenství v horách centrální Západní Nové Guineje. Jejich počet se pohybuje okolo 60 000. Na zahrádkách pěstují sladké...

Digitální Kapaukové

Právě díky profesoru Pospíšilovi jsou dnes Kapaukové v antropologii pojem. Zajímavé jsou nejen jeho popisy kapauckého práva, ale i jeho výklad...

Aktuality

Mozaika

Vyřešila se záhada záblesku na Měsíci v roce 1953? Amatérský astronom Leon Stuart vyfotografoval 15. listopadu 1953 přibližně uprostřed Měsíce...

Ptačí web

Letos koncem ledna byl uveden do plného provozu nový webový portál zaměřený na ornitologii – www.BirdLife.cz. Portál provozuje Česká společnost...

Tlak času a prostoru v českém textu

Výběr jazykových prostředků je ovlivňován mnoha mimojazykovými okolnostmi. V žurnalistice, a do značné míry i v odborných článcích jsou mocnými...

Proč Deinococcus radiodurans odolává ionizujícímu záření

Pozornost již dlouho poutá bakterie Proč Deinococcus radiodurans odolává ionizujícímu záření, která (jak ukazuje druhový název) vyniká mimořádnou...

Úraz bleskem a pravidlo 30/30

Na území USA sjede z mračen na zem nejméně 22 milionů blesků za rok a jeden z 86 000 blesků zasáhne člověka. Ročně je ve Spojených státech bleskem...

Nadbytečná DNA – parazit, nebo partner?

Nadbytečná DNA (junk DNA) je takový „fantom opery“ molekulárního světa. Je záhadná, ale přitom ji objevíte všude, doslova na každém kroku,...