Gregorová Růžena

RNDr. Růžena Gregorová, Ph.D., (*1961) vystudovala geologii na Přírodovědecké fakultě dnešní Masarykovy univerzity, paleontologii obratlovců na Univerzitě Montpellier II a PhD. na Univerzitě Jana Amose Komenského v Bratislavě. V oddělení geologie a paleontologie Moravského zemského muzea v Brně se zabývá třetihorní rybí faunou Západních Karpat.

Počet článků: 2

Draci, hydry, bazilišciuzamčeno

8. 12. 2016  |  Vesmír 95, 714, 2016/12
Najdeme je v zoologických encyklopediích a katalozích kabinetů kuriozit 16. a 17. století a kdysi bývali ozdobou knížecích i císařských sbírek. Z...
 

Žraloci z hlubin karpatských pohoří

5. 3. 2003  |  Vesmír 82, 143, 2003/3
Území Čech a Moravy má z hlediska geologické stavby Evropy výjimečné postavení. Nachází se totiž v místě styku dvou různě starých geologických...