Aktuální číslo:

2024/5

Téma měsíce:

Čas

Obálka čísla

Dary z nepřátelsví

Papuánské (polo)pravdy
 |  5. 3. 2003
 |  Vesmír 82, 149, 2003/3

Burza cenných papírů je momentálně asi nejpopulárnějším systémem směny cenností za účelem zbohatnutí. Koloběh akcií je poháněn vidinou zisku a málokdo by se obtěžoval s investováním, kdyby bylo předem jasné, že po mnohých výměnách, prodejích a koupích bude nakonec jeho čistý zisk nulový. Tedy alespoň málokdo mimo Novou Guineu, kde jsou tradiční systémy komplikované výměny bohatství, fungující tak, že každý nakonec skončí s tím, s čím začal, dobře propracovány a široce užívány.

Jedním z nejdražších předmětů denní spotřeby na Nové Guineji je manželka. V některých oblastech převyšuje její kupní cena čtvrt milionu korun, což je ve srovnání s místní úrovní ekonomiky a průměrnými příjmy cena vpravdě astronomická, již si prakticky žádný mladík na ženění nemůže dovolit. Také nemusí, neboť se na ni velmi organizovaně složí celé příbuzenstvo, zhruba proporčně podle vlivu, mohovitosti a stupně příbuznosti k novomanželovi. Stejně tak na straně nevěstině se celé bohatství zase rozteče drobnými pramínky mezi její široké příbuzenstvo. Tak jako při každé transakci i zde nevyhnutelně dochází k jistým ztrátám, jako jsou výdaje na svatební trachtace, nicméně kromě nich je kapitál k nákupu manželek opakovaně použitelný v nekonečném koloběhu. V dlouhodobém průměru je každý klan zhruba stejně často příjemcem a plátcem, jak se poměr provdaných k oženěným blíží jedné, takže finančně je výsledkem nula.

Obdobným systémem přesunu kapitálu s nulovým ziskem je obdarovávací ceremonie zvaná moka. Při ní jedna skupina, obvykle klan, veřejně obdaruje skupinu jinou, obvykle své nepříjemné sousedy, s nimiž si konkurují o prestiž, obrovským bohatstvím, jež je výsledkem mnohaletých úspor. Pokud se obdarovaní nechtějí společensky naprosto znemožnit, je na nich, aby se po několika letech odvetného spoření náležitě revanšovali podobnou ceremonií s dary náležitě zmnoženými. Moka je v zásadě donekonečna reciproční, takže i když objem darů eskaluje, je čistý, volně použitelný kapitál pro obě strany napořád nulový.

I činnost tak výhradně zaměřená na zisk, jako je podnikání, je na Nové Guineji často provozována neziskově. Různé nevratné půjčky rozvojové pomoci a schémata na podporu drobného podnikání pomohou operaci nastartovat, a potom již vše běží až do té doby, než se veškerý kapitál rozplyne. Tak jako v předchozích případech přínos není finanční, nýbrž společenský. Platby za nevěstu upevňují příbuzenskou soudržnost, moka je mechanizmem konkurence o prestiž mezi různými skupinami, zatímco podnikání zvyšuje prestiž osobní.

Euroamerické společnosti stále více nahrazují vztahy založené na příbuznosti vztahy obchodními, kde se služby, původně poskytované rozvětveným příbuzenstvem, kupují od cizinců. Systémy směny jsou tak stále více zaměřeny na finanční zisk a ceremonie moka má čím dál tím menší šanci na expanzi do našich krajů. To je opravdu škoda, neboť myšlenka olbřímího daru jako aktu agrese je přitažlivá. Zejména pro Čechy, kteří by, soudě z historie, dary stále jenom přijímali.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Kulturní a sociální antropologie
RUBRIKA: Eseje

O autorovi

Vojtěch Novotný

Prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc., (*1964) vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Zabývá se ekologií herbivorního hmyzu v tropických ekosystémech. Pracuje v Entomologickém ústavu, součásti Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích, přednáší na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity a vede terénní stanici na Papui-Nové Guineji. Je členem Učené společnosti České republiky.
Novotný Vojtěch

Doporučujeme

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Josef Matyáš  |  6. 5. 2024
Zubr, pratur a divoký kůň dokážou výborně udržovat rozsáhlé plochy krajiny. Vyplývá to z aktualizovaného dokumentu Metodika přirozené pastvy...
Relativistický čas – čas našeho světa

Relativistický čas – čas našeho světa

Pavel Krtouš  |  6. 5. 2024
„Někteří filozofové … se domnívají, že fyzika není schopna popsat nejzákladnější aspekty reality, a zavrhují ji proto jako zavádějící formu...
Čas na poslední kafe

Čas na poslední kafe uzamčeno

Tomáš Knedlík  |  6. 5. 2024
Kávu zbožňujeme pro její vůni a chuť, ale také pro její povzbuzující účinky. Omamná vůně kávy se uvolňuje při pražení, kdy vznikají těkavé...