Aktuální číslo:

2017/12

Téma měsíce:

Kontakty

Dary z nepřátelsví

Papuánské (polo)pravdy
 |  5. 3. 2003
 |  Vesmír 82, 149, 2003/3

Burza cenných papírů je momentálně asi nejpopulárnějším systémem směny cenností za účelem zbohatnutí. Koloběh akcií je poháněn vidinou zisku a málokdo by se obtěžoval s investováním, kdyby bylo předem jasné, že po mnohých výměnách, prodejích a koupích bude nakonec jeho čistý zisk nulový. Tedy alespoň málokdo mimo Novou Guineu, kde jsou tradiční systémy komplikované výměny bohatství, fungující tak, že každý nakonec skončí s tím, s čím začal, dobře propracovány a široce užívány.

Jedním z nejdražších předmětů denní spotřeby na Nové Guineji je manželka. V některých oblastech převyšuje její kupní cena čtvrt milionu korun, což je ve srovnání s místní úrovní ekonomiky a průměrnými příjmy cena vpravdě astronomická, již si prakticky žádný mladík na ženění nemůže dovolit. Také nemusí, neboť se na ni velmi organizovaně složí celé příbuzenstvo, zhruba proporčně podle vlivu, mohovitosti a stupně příbuznosti k novomanželovi. Stejně tak na straně nevěstině se celé bohatství zase rozteče drobnými pramínky mezi její široké příbuzenstvo. Tak jako při každé transakci i zde nevyhnutelně dochází k jistým ztrátám, jako jsou výdaje na svatební trachtace, nicméně kromě nich je kapitál k nákupu manželek opakovaně použitelný v nekonečném koloběhu. V dlouhodobém průměru je každý klan zhruba stejně často příjemcem a plátcem, jak se poměr provdaných k oženěným blíží jedné, takže finančně je výsledkem nula.

Obdobným systémem přesunu kapitálu s nulovým ziskem je obdarovávací ceremonie zvaná moka. Při ní jedna skupina, obvykle klan, veřejně obdaruje skupinu jinou, obvykle své nepříjemné sousedy, s nimiž si konkurují o prestiž, obrovským bohatstvím, jež je výsledkem mnohaletých úspor. Pokud se obdarovaní nechtějí společensky naprosto znemožnit, je na nich, aby se po několika letech odvetného spoření náležitě revanšovali podobnou ceremonií s dary náležitě zmnoženými. Moka je v zásadě donekonečna reciproční, takže i když objem darů eskaluje, je čistý, volně použitelný kapitál pro obě strany napořád nulový.

I činnost tak výhradně zaměřená na zisk, jako je podnikání, je na Nové Guineji často provozována neziskově. Různé nevratné půjčky rozvojové pomoci a schémata na podporu drobného podnikání pomohou operaci nastartovat, a potom již vše běží až do té doby, než se veškerý kapitál rozplyne. Tak jako v předchozích případech přínos není finanční, nýbrž společenský. Platby za nevěstu upevňují příbuzenskou soudržnost, moka je mechanizmem konkurence o prestiž mezi různými skupinami, zatímco podnikání zvyšuje prestiž osobní.

Euroamerické společnosti stále více nahrazují vztahy založené na příbuznosti vztahy obchodními, kde se služby, původně poskytované rozvětveným příbuzenstvem, kupují od cizinců. Systémy směny jsou tak stále více zaměřeny na finanční zisk a ceremonie moka má čím dál tím menší šanci na expanzi do našich krajů. To je opravdu škoda, neboť myšlenka olbřímího daru jako aktu agrese je přitažlivá. Zejména pro Čechy, kteří by, soudě z historie, dary stále jenom přijímali.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Kulturní a sociální antropologie
RUBRIKA: Eseje

O autorovi

Vojtěch Novotný

Prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc., (*1964) vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Zabývá se ekologií herbivorního hmyzu v tropických ekosystémech. Je vědeckým pracovníkem Entomologického ústavu AV ČR, přednáší na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity a vede terénní stanici na Papui-Nové Guineji.
Novotný Vojtěch

Doporučujeme

Tajemná „Boží země“ Punt

Tajemná „Boží země“ Punt uzamčeno

Břetislav Vachala  |  4. 12. 2017
Mnoho vzácného zboží starověkého Egypta pocházelo z tajemného Puntu, kam Egypťané pořádali časté obchodní výpravy. Odkud jejich expedice...
Hmyz jako dokonalý létací stroj

Hmyz jako dokonalý létací stroj

Rudolf Dvořák  |  4. 12. 2017
Hmyz patří k nejdokonalejším a nejstarším letcům naší planety. Jeho letové schopnosti se vyvíjely přes 300 milionů let a předčí dovednosti všech...
Hranice svobody

Hranice svobody uzamčeno

Stefan Segi  |  4. 12. 2017
Podle listiny základních práv a svobod, která je integrovaná i v Ústavě ČR, jsou „svoboda projevu a právo na informace zaručeny“ a „cenzura je...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné