Eseje

Za hranicemi  darwinismu  a mendelismu

Za hranicemi darwinismu a mendelismu uzamčeno

Eduard Kejnovský | 30. 10. 2023 | Vesmír 102, 652, 2023/11

Neodarwinismus neboli moderní syntéza se definuje jako původní darwinismus obohacený o Mendelovy objevy, paleontologii a taxonomii a později o...

Obtížná cesta k srozumitelnosti

Jan Koláček | 5. 9. 2022 | Vesmír 101, 581, 2022/9

Fyzikální zákony, kterými se řídí svět kolem nás, dobře popisuje Schrödingerova rovnice. Tu však ne každý dokáže pochopit. Ale fyzika by měla být...

Zámek a klíč

Zámek a klíč uzamčeno

Eduard Kejnovský | 11. 7. 2022 | Vesmír 101, 500, 2022/7

Protiklady se prý přitahují. Je to snad proto, že pokud se doplňují, může jejich spojení přinést novou kvalitu, nastartovat nějaký proces? Všude...

Smíšený les

Smíšený les uzamčeno

Klára Kudlová | 28. 2. 2022 | Vesmír 101, 189, 2022/3

Osobností, které svůj život věnovaly mezikulturnímu dialogu, je v české kotlině spíše pomálu. Nedávno zesnulý filozof a teolog Ludvík Armbruster...

Záporná absolutní teplota a politika uzamčeno

Jan Koláček | 6. 12. 2021 | Vesmír 100, 780, 2021/12

Můj kamarád mi při obecné debatě o politicích nadhodil, že i někteří fyzikové říkají nesmysly. Uvedl příklad: „Záporná absolutní teplota – co je...

Můj vícefázový den

Můj vícefázový den

Marek Růžička | 4. 10. 2021 | Vesmír 100, 643, 2021/10

Úžas nad sklenicí čerstvě natočeného piva, aerační nádrží čistírny odpadních vod, hromadou písku, polévkou na talíři, brodem, šálkem čaje, plícemi...

Hledání kódu lidství

Hledání kódu lidství

Eduard Kejnovský, Zdeněk Kubát | 6. 9. 2021 | Vesmír 100, 574, 2021/9

Člověk se od nejbližšího žijícího příbuzného – šimpanze – liší v pouhých 1,2 % písmen dědičné informace. Tak nepatrný rozdíl nám umožnil vytvořit...

Člověk jako ekosystém

Člověk jako ekosystém uzamčeno

Eduard Kejnovský | 12. 7. 2021 | Vesmír 100, 506, 2021/7

Život má ohromnou sílu. Dokáže obsadit téměř všechna prostředí, nejrůznější formy života najdeme v pouštích, v ledovcích Antarktidy, na dně oceánů...

DNA, okno do minulosti i budoucnosti

DNA, okno do minulosti i budoucnosti

Eduard Kejnovský | 4. 1. 2021 | Vesmír 100, 60, 2021/1

DNA dokáže prozradit řadu tajemství o naší podobě, chování, náchylnosti k nemocem. DNA ale umí vypovídat také o naší minulosti, původu a do určité...

Viry, pavučina života a lehký vánek bytí

Viry, pavučina života a lehký vánek bytí uzamčeno

Eduard Kejnovský | 7. 9. 2020 | Vesmír 99, 528, 2020/9

Jestli náš druh, který jsme kdysi pyšně nazvali Homo sapiens, někdy něco zabije, budou to nejspíš nepatrné viry. Po objevení Ameriky padlo více...