Přírodovědec záhlaví

doc. RNDr. Eduard Kejnovský, CSc.

Doc. RNDr. Eduard Kejnovský, CSc., (*1966) vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity. V Biofyzikálním ústavu AV ČR v Brně se zabývá studiem evoluce pohlavních chromozomů a dynamikou genomů. Na PřF Masarykovy univerzity přednáší evoluční genomiku. Je autorem knih Horská rozjímání – eseje o hledání smyslu života (Cesta 2013, viz Vesmír 92, 585, 2013/10), Tajemství genů – od vzniku života po genom člověka (Academia 2015), Kouzlo krajiny a moudrost slova (Cesta 2016) a Ve větru – o krajině, lásce a tichu (Cesta 2017). V roce 2019 byl zvolen za člena Učené společnosti ČR.

Počet článků: 28

Viry, pavučina života a lehký vánek bytíuzamčeno

7. 9. 2020  |  Vesmír 99, 528, 2020/9
Jestli náš druh, který jsme kdysi pyšně nazvali Homo sapiens, někdy něco zabije, budou to nejspíš nepatrné viry. Po objevení Ameriky padlo více...
 

Genetický internet a GMOuzamčeno

8. 7. 2019  |  Vesmír 98, 400, 2019/7
Na výživě obyvatel v USA, Indii i Číně se stále větší měrou podílejí geneticky modifikované potraviny, zatímco Evropa je ke GMO velmi zdrženlivá....
 

Zvláštnosti v genomu koaly

3. 12. 2018  |  Vesmír 97, 692, 2018/12
Australští vědci se rozhodli přispět k záchraně koaly medvídkovitého (Phascolarctos cinereus) přečtením jeho kompletního genomu. Doufali, že v něm...
 

Preludium o sopkách, bombardování Země a formamiduuzamčeno

8. 3. 2018  |  Vesmír 97, 140, 2018/3
Při úvahách o vzniku života si vědci kladou celou řadu otázek, na něž dosud nelze jednoznačně odpovědět. Kde se formoval, jaké jsou jeho stavební...
 

Něco za něcouzamčeno

6. 11. 2017  |  Vesmír 96, 656, 2017/11
Již dávno je známo, že přenašeči genu pro srpkovou anémii jsou odolnější vůči malárii. Dnes víme o mnoha dalších příkladech, kdy dědičné nemoci...
 

Zaostřeno na životkomerce

1. 9. 2017  |  Vesmír 96, 516, 2017/9
Historie – cesta od kosmického výzkumu k léčbě rakoviny Ve vědeckém světě je Brno známo zejména jako město, kde žil a pracoval Gregor Johann...
 

Bakterie se šesti písmeny genetické abecedy

6. 4. 2017  |  Vesmír 96, 190, 2017/4
Genetická informace všech známých žijících tvorů (kromě některých RNA virů) je zakódována v DNA pomocí čtyř různých písmen – A, T, G, C (adenin,...
 

Acytotauzamčeno

3. 3. 2016  |  Vesmír 95, 137, 2016/3
A dokážeš-li pochopit, žes větví, která se houpe, jsouc pevně připoutána k palmě, pak ve svém pohybu okusíš věčnost. Antoine de Saint-Exupéry Jsou...
 

Život jako film, experiment jako momentkauzamčeno

9. 7. 2015  |  Vesmír 94, 454, 2015/7
Živá buňka je složitou informační a strukturní sítí, tvořenou množstvím nejrůznějších molekul, jejichž souhrou se formuje určitý viditelný...
 

Aby se kamínky nevydrolilyuzamčeno

30. 3. 2015  |  Vesmír 94, 197, 2015/4
Věda se vyvíjí v rámci určitých vzorců myšlení, takzvaných paradigmat, která se vždy po nějaké době mění. V minulém čísle (Vesmír 94, 136, 2015/3)...
 

Cesta k postneodarwinismuuzamčeno

2. 3. 2015  |  Vesmír 94, 136, 2015/3
Genetika se mění. Pokusme se zamyslet nad tím, jak se měnilo nahlížení na DNA, geny a genomy v posledních desetiletích.1) Níže popsané poznatky...
 

Mikrosatelitní DNAuzamčeno

2. 2. 2015  |  Vesmír 94, 75, 2015/2
V genomech nejrůznějších organismů byly objeveny jakési genetické pouště. Ne ve smyslu suchých oblastí. Jednotvárné genomové pustiny tvoří...
 

Helitrony, transpozony stěhující geny

17. 7. 2014  |  Vesmír 93, 395, 2014/7
Helitrony (viz také Vesmír 93, 408, 2014/7) jsou DNA transpozony, které se šíří v genomech mechanismem podobným, jakým se replikují plazmidy a...
 

DNA a RNA v pohybuuzamčeno

17. 7. 2014  |  Vesmír 93, 408, 2014/7
Značnou část genomu eukaryotických organismů tvoří opakující se úseky DNA, takzvané repetice. Patří k nim zejména transpozony a tandemové repetice,...
 

Co Gregor Mendel nevěděl?uzamčeno

11. 7. 2013  |  Vesmír 92, 442, 2013/7
Jakou část naší bytosti určují geny a jakou prostředí? Co rozhoduje o tom, jak vypadáme, jak se chováme, jak jsme odolní vůči nemocem. Genetici...
 

Odkud pochází „cizí DNA “?uzamčeno

3. 5. 2013  |  Vesmír 92, 261, 2013/5
Odkud pocházejí naše geny? Nikoho nepřekvapí, že genetická informace se přenáší z rodičů na potomky, a všichni se tak stávají součástí nekončící...
 

O čase

3. 5. 2013  |  Vesmír 92, 298, 2013/5
Když ráno přijdu do práce, nejprve zapnu počítač. Kouknu na e-maily. Některé e-maily je potřeba vyřešit hned. Někomu odpovědět či někam zavolat....
 

Relikty světa RNAuzamčeno

13. 2. 2014  |  Vesmír 93, 78, 2014/2
„Co bylo dříve – DNA, nebo bílkoviny?“ ptali se vědci před několika desetiletími. Vždyť DNA kóduje tvorbu bílkovin a bílkoviny jsou zase potřeba...
 

Evoluce ve zkumavceuzamčeno

13. 3. 2014  |  Vesmír 93, 144, 2014/3
Může člověk napodobit evoluci? Můžeme ji urychlit nebo určovat její směr? Experimenty s evolucí ve zkumavce ukazují, že je to možné. Evoluce in...
 

Extrémní genomyuzamčeno

10. 4. 2014  |  Vesmír 93, 206, 2014/4
Proč jsou některé genomy obří, přestože obsahují „normální“ počet genů? Jaké je naopak „životní minimum“ genomu bakterie? A je možné zkonstruovat v...
 
Strana: [1]  [2] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné