mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Kejnovský Eduard

Doc. RNDr. Eduard Kejnovský, CSc., (*1966) vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity. V Biofyzikálním ústavu AV ČR v Brně se zabývá studiem evoluce pohlavních chromozomů a dynamikou genomů. Na PřF Masarykovy univerzity přednáší evoluční genomiku. Je autorem několika knih nejen o genetice. Je členem Učené společnosti ČR.

Počet článků: 37

Za hranicemi darwinismu a mendelismuuzamčeno

30. 10. 2023  |  Vesmír 102, 652, 2023/11
Neodarwinismus neboli moderní syntéza se definuje jako původní darwinismus obohacený o Mendelovy objevy, paleontologii a taxonomii a později o...
 

Zámek a klíčuzamčeno

11. 7. 2022  |  Vesmír 101, 500, 2022/7
Protiklady se prý přitahují. Je to snad proto, že pokud se doplňují, může jejich spojení přinést novou kvalitu, nastartovat nějaký proces? Všude...
 

Umožní editace genomů nasytit lidstvo?uzamčeno

30. 5. 2022  |  Vesmír 101, 369, 2022/6
Od objevu zákonů dědičnosti augustiniánským mnichem Gregorem Johannem Mendelem roku 1866 učinila genetika velký pokrok. Pochopili jsme fungování...
 

Ovlivníme myšlenkami naši DNA?uzamčeno

30. 5. 2022  |  Vesmír 101, 372, 2022/6
Když Gregor Mendel objevil a popsal zákony dědičnosti, nevěděl nic o nositelce dědičné informace, molekule DNA. S dnešními znalostmi genetiky je...
 

Rostliny komunikují se svými sousedy pomocí mikroRNA

6. 12. 2021  |  Vesmír 100, 727, 2021/12
Rostliny sdílející kultivační médium si vyměňují molekuly mikroRNA, které umlčují geny recipienta, což dokládá, že nukleové kyseliny mohou sloužit...
 

Hledání kódu lidství

6. 9. 2021  |  Vesmír 100, 574, 2021/9
Člověk se od nejbližšího žijícího příbuzného – šimpanze – liší v pouhých 1,2 % písmen dědičné informace. Tak nepatrný rozdíl nám umožnil vytvořit...
 

Člověk jako ekosystémuzamčeno

12. 7. 2021  |  Vesmír 100, 506, 2021/7
Život má ohromnou sílu. Dokáže obsadit téměř všechna prostředí, nejrůznější formy života najdeme v pouštích, v ledovcích Antarktidy, na dně oceánů...
 

Příjmení zapsané v genech

3. 5. 2021  |  Vesmír 100, 277, 2021/5
ad Vesmír 100, 60, 2021/1 V článku je uvedeno, že: „S relativně vysokou pravděpodobností jsou kriminalisté schopni předpovědět z DNA příjmení...
 

DNA, okno do minulosti i budoucnosti

4. 1. 2021  |  Vesmír 100, 60, 2021/1
DNA dokáže prozradit řadu tajemství o naší podobě, chování, náchylnosti k nemocem. DNA ale umí vypovídat také o naší minulosti, původu a do určité...
 

Viry, pavučina života a lehký vánek bytíuzamčeno

7. 9. 2020  |  Vesmír 99, 528, 2020/9
Jestli náš druh, který jsme kdysi pyšně nazvali Homo sapiens, někdy něco zabije, budou to nejspíš nepatrné viry. Po objevení Ameriky padlo více...
 

Genetický internet a GMOuzamčeno

8. 7. 2019  |  Vesmír 98, 400, 2019/7
Na výživě obyvatel v USA, Indii i Číně se stále větší měrou podílejí geneticky modifikované potraviny, zatímco Evropa je ke GMO velmi zdrženlivá....
 

Zvláštnosti v genomu koaly

3. 12. 2018  |  Vesmír 97, 692, 2018/12
Australští vědci se rozhodli přispět k záchraně koaly medvídkovitého (Phascolarctos cinereus) přečtením jeho kompletního genomu. Doufali, že v něm...
 

Preludium o sopkách, bombardování Země a formamiduuzamčeno

8. 3. 2018  |  Vesmír 97, 140, 2018/3
Při úvahách o vzniku života si vědci kladou celou řadu otázek, na něž dosud nelze jednoznačně odpovědět. Kde se formoval, jaké jsou jeho stavební...
 

Něco za něcouzamčeno

6. 11. 2017  |  Vesmír 96, 656, 2017/11
Již dávno je známo, že přenašeči genu pro srpkovou anémii jsou odolnější vůči malárii. Dnes víme o mnoha dalších příkladech, kdy dědičné nemoci...
 

Zaostřeno na životkomerce

1. 9. 2017  |  Vesmír 96, 516, 2017/9
Historie – cesta od kosmického výzkumu k léčbě rakoviny Ve vědeckém světě je Brno známo zejména jako město, kde žil a pracoval Gregor Johann...
 

Bakterie se šesti písmeny genetické abecedy

6. 4. 2017  |  Vesmír 96, 190, 2017/4
Genetická informace všech známých žijících tvorů (kromě některých RNA virů) je zakódována v DNA pomocí čtyř různých písmen – A, T, G, C (adenin,...
 

Acytotauzamčeno

3. 3. 2016  |  Vesmír 95, 137, 2016/3
A dokážeš-li pochopit, žes větví, která se houpe, jsouc pevně připoutána k palmě, pak ve svém pohybu okusíš věčnost. Antoine de Saint-Exupéry Jsou...
 

Život jako film, experiment jako momentkauzamčeno

9. 7. 2015  |  Vesmír 94, 454, 2015/7
Živá buňka je složitou informační a strukturní sítí, tvořenou množstvím nejrůznějších molekul, jejichž souhrou se formuje určitý viditelný...
 

Aby se kamínky nevydrolilyuzamčeno

30. 3. 2015  |  Vesmír 94, 197, 2015/4
Věda se vyvíjí v rámci určitých vzorců myšlení, takzvaných paradigmat, která se vždy po nějaké době mění. V minulém čísle (Vesmír 94, 136, 2015/3)...
 

Cesta k postneodarwinismuuzamčeno

2. 3. 2015  |  Vesmír 94, 136, 2015/3
Genetika se mění. Pokusme se zamyslet nad tím, jak se měnilo nahlížení na DNA, geny a genomy v posledních desetiletích.1) Níže popsané poznatky...
 
Strana: [1]  [2]