Siemens_CWvs2022Siemens_CWvs2022Siemens_CWvs2022Siemens_CWvs2022

doc. RNDr. Eduard Kejnovský, CSc.

Doc. RNDr. Eduard Kejnovský, CSc., (*1966) vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity. V Biofyzikálním ústavu AV ČR v Brně se zabývá studiem evoluce pohlavních chromozomů a dynamikou genomů. Na PřF Masarykovy univerzity přednáší evoluční genomiku. Je autorem knih Horská rozjímání – eseje o hledání smyslu života (Cesta 2013, viz Vesmír 92, 585, 2013/10), Tajemství genů – od vzniku života po genom člověka (Academia 2015), Kouzlo krajiny a moudrost slova (Cesta 2016) a Ve větru – o krajině, lásce a tichu (Cesta 2017). V roce 2019 byl zvolen za člena Učené společnosti ČR.

Počet článků: 36

Helitrony, transpozony stěhující geny

17. 7. 2014  |  Vesmír 93, 395, 2014/7
Helitrony (viz také Vesmír 93, 408, 2014/7) jsou DNA transpozony, které se šíří v genomech mechanismem podobným, jakým se replikují plazmidy a...
 

DNA a RNA v pohybuuzamčeno

17. 7. 2014  |  Vesmír 93, 408, 2014/7
Značnou část genomu eukaryotických organismů tvoří opakující se úseky DNA, takzvané repetice. Patří k nim zejména transpozony a tandemové repetice,...
 

Co Gregor Mendel nevěděl?uzamčeno

11. 7. 2013  |  Vesmír 92, 442, 2013/7
Jakou část naší bytosti určují geny a jakou prostředí? Co rozhoduje o tom, jak vypadáme, jak se chováme, jak jsme odolní vůči nemocem. Genetici...
 

Odkud pochází „cizí DNA “?uzamčeno

3. 5. 2013  |  Vesmír 92, 261, 2013/5
Odkud pocházejí naše geny? Nikoho nepřekvapí, že genetická informace se přenáší z rodičů na potomky, a všichni se tak stávají součástí nekončící...
 

O čase

3. 5. 2013  |  Vesmír 92, 298, 2013/5
Když ráno přijdu do práce, nejprve zapnu počítač. Kouknu na e-maily. Některé e-maily je potřeba vyřešit hned. Někomu odpovědět či někam zavolat....
 

Skákající geny v mozku a v rakovinných buňkáchuzamčeno

4. 4. 2013  |  Vesmír 92, 197, 2013/4
Geny tvoří jen malou část naší genetické informace (genomu). Naopak transposony – úseky DNA přemisťující se po genomu z místa na místo, populárně...
 

Genom kukuřice vydává svá tajemství

1. 11. 2012  |  Vesmír 91, 623, 2012/11
Kukuřice je jedna z nejdůležitějších světových plodin. Spolu s rýží a pšenicí je hlavní živitelkou světové populace. Skupina vědců z největšího...
 

Skákající geny a evoluce

10. 9. 2009  |  Vesmír 88, 556, 2009/9
Téměř polovinu naší genetické informace (genomu) tvoří mobilní genetické elementy (transpozony). Jde o parazitické sekvence DNA pohybující se po...
 

Chromozom X – křižovatka pohybu genů

11. 10. 2007  |  Vesmír 86, 616, 2007/10
Savčí pohlavní chromozomy X a Y představují zvláštní pár. Na první pohled je zřejmé, že se navzájem liší, přestože se vyvinuly z páru identických...
 

Genetický kód

13. 9. 2007  |  Vesmír 86, 588, 2007/9
Základními molekulami důležitými pro život jsou nukleové kyseliny a proteiny. Nukleové kyseliny genetickou informaci uchovávají, proteiny ji...
 

Promiskuitní DNA

15. 3. 2007  |  Vesmír 86, 179, 2007/3
Genetická informace je v eukaryotických buňkách uložena nejen v jádře. Svou vlastní DNA obsahují také malé buněčné organely – mitochondrie a...
 

Evoluce lidských pohlavních chromozomů

16. 6. 2005  |  Vesmír 84, 323, 2005/6
Pohlavními chromozomy rozumíme pár vzájemně morfologicky odlišných chromozomů, které nesou geny určující pohlaví. Existence pohlavních chromozomů...
 

Zkopíruj a ulož

5. 5. 2000  |  Vesmír 79, 273, 2000/5
Genetická informace autonomních forem života je uložena v kyselině deoxyribonukleové a pouze výjimečně, u některých virů či viroidů, v kyselině...
 

Relikty světa RNAuzamčeno

13. 2. 2014  |  Vesmír 93, 78, 2014/2
„Co bylo dříve – DNA, nebo bílkoviny?“ ptali se vědci před několika desetiletími. Vždyť DNA kóduje tvorbu bílkovin a bílkoviny jsou zase potřeba...
 

Evoluce ve zkumavceuzamčeno

13. 3. 2014  |  Vesmír 93, 144, 2014/3
Může člověk napodobit evoluci? Můžeme ji urychlit nebo určovat její směr? Experimenty s evolucí ve zkumavce ukazují, že je to možné. Evoluce in...
 

Extrémní genomyuzamčeno

10. 4. 2014  |  Vesmír 93, 206, 2014/4
Proč jsou některé genomy obří, přestože obsahují „normální“ počet genů? Jaké je naopak „životní minimum“ genomu bakterie? A je možné zkonstruovat v...
 
Strana: [1]  [2] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné