Vesmír: 2013/4

datum vydání: 4. 4. 2013

Výběr redakce

Mapování savců v České republice

Miloš Anděra, 4. 4. 2013
Znalost zeměpisného rozšíření – ať již celkového areálu, nebo dílčího výskytu na určitém území – je nedílnou součástí základní charakteristiky...

Pražští krahujci

Jan Farkač, 4. 4. 2013
Krahujec obecný (Accipiter nisus) a poštolka obecná (Falco tinnunculus) jsou ve střední Evropě nejrozšířenější dravci městského prostředí. Platí to...

Odliv mozků a pracovní migrace ve střední a východní Evropěuzamčeno

Náš článek analyzuje problematiku odlivu mozků (brain-drain) v případě pracovní ukrajinské migrace v Česku. Zdá se, že předchozí zkušenost v...

Úvodník

Trh s vědeckými publikacemi

Do roku 1665, než vyšly první časopisy pokládané za vědecké, se vědecké poznání šířilo výhradně soukromou korespondencí a knižně. To nebylo...

Hlavní články

Transplantace obezity?uzamčeno

Prostředí střevní mikroflóry je důležitým faktorem přispívajícím k účinnosti látkové a energetické přeměny v lidském těle. Studie, které prezentuje...

Bakterie versus viryuzamčeno

Četné bakterie jsou známé svou schopností podlamovat lidské zdraví. Zároveň ale všechny bakterie trpí i vlastními zdravotními problémy. Jejich...

Mapování savců v České republice

Znalost zeměpisného rozšíření – ať již celkového areálu, nebo dílčího výskytu na určitém území – je nedílnou součástí základní charakteristiky...

Horor tranzitní dopravy ve městechuzamčeno

Nebezpečné nanočástice v motorových emisích Spalovací motory jsou hlavní hnací silou většiny silničních vozidel od motocyklů přes automobily po...

Je chemická ochrana dřeva vždy jeho ochranou?uzamčeno

Dřevo bylo a stále ještě je široce využívaným materiálem díky řadě předností. Patří mezi ně například nízká hustota a relativně vysoká pevnost,...

Imunita a toleranciauzamčeno

Život na Zemi predstavuje obrovský ekosystém organizmov žijúcich v rovnováhe a harmónii. Táto harmónia je však iba zdanlivá, pretože v reálnom...

Vepsáno do půdyuzamčeno

V posledních dvou desetiletích se v pedologických vědách mimo jiné výrazně rozvíjejí dvě speciální vědní disciplíny – pedoarcheologie a forenzní...

Kovy jako „skladiště“ vodíkuuzamčeno

Perspektiva postupného vyčerpání fosilních paliv vedla ke stimulaci výzkumných odvětví, která se zabývají problémem alternativních zdrojů a...

Odliv mozků a pracovní migrace ve střední a východní Evropěuzamčeno

Náš článek analyzuje problematiku odlivu mozků (brain-drain) v případě pracovní ukrajinské migrace v Česku. Zdá se, že předchozí zkušenost v...

Glosy

Slizečka porcelánováuzamčeno

Až uvidíte v lese růst houbu, která vypadá jako z porcelánu, určitě je to slizečka porcelánová (Oudemansiella mucida). Nemůžete si ji splést. Je...

Doktor Šulc, bakterie a trocha zapomenuté slávyuzamčeno

Až pětina všech hmyzích druhů má ve svých tělech speciální orgány zvané bakteriomy nebo též mycetomy, tvořené zvětšenými buňkami, tzv. bakteriocyty...

Gelové „lešení“ opravuje poškozenou srdeční tkáňuzamčeno

Před časem jsem referoval o možnostech metody (Vesmír 87, 368, 2008/6, Vesmír 90, 257, 2011/5), kdy se pomocí detergentu odstraní poškozené svalové...

A Bůh stvořil evoluci. Nebo naopak?

16. května se na katedře kulturologie Filozofické fakulty UK v Praze pořádala konference s názvem „Evoluce versus stvoření“. Celodenní program...

Skákající geny v mozku a v rakovinných buňkáchuzamčeno

Geny tvoří jen malou část naší genetické informace (genomu). Naopak transposony – úseky DNA přemisťující se po genomu z místa na místo, populárně...

Translace – znovu a od začátku?uzamčeno

Translace patří k těm několika málo důvěrně známým procesům molekulární genetiky, o kterých se musí alespoň zmínit každý středoškolský učitel...

Svatý grál srovnávací embryologieuzamčeno

Sliznatky jsou podivní tvorové. Život tráví v temných hlubinách moří, kde pojídají drobné bezobratlé a čas od času si přilepší třeba na...

Na „nose“ má mořskou houbu

Používání nástrojů ve světě zvířat bylo dosud pozorováno u deseti druhů primátů a asi třiceti druhů ptáků. U jiných savců, jako jsou například...

Ad „novověk“

V recenzi na knihu M. Beranové a A. Kubačáka Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě (Vesmír 90, 504, 2011/9) je uvedena pasáž (s. 505): Po...

Přívalový déšť ve sprašové rokli v Zeměchách u Kralup

Dne 9. září 2012 zhruba mezi 19.30 a 20.30 spadl na malém území o ploše pravděpodobně kolem 2 až 3 čtverečních kilometrů silný přívalový déšť....

Nad knihou

Projekt, ktorý potrebuje reštartovať

Určite som nebol sám, kto po zhliadnutí knihy Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur od M. Bártu, M. Kovářa et al. v miestnom kníhkupectve...

Fyzika plazmatu a termojaderná fúze

V současné době jsou pokládány za realistické dvě cesty k řízenému slučování – magnetické a inerciální udržení plazmatu. V rámci magnetického...

Příliš povyku pro nic?

Knihu Psychologie komunismu prezentuje nakladatel jako jedinečnou analýzu myslí lidí žijících za minulého režimu, mluvilo se o ní v televizi i v...

Architektura

Vídeňská secese na Šumavěuzamčeno

První přímá volba prezidenta prozradila na současnou společnost více než mnohé průzkumy veřejného mínění a odhalila trpkost mentálních stereotypů,...

Zaznamenali jsme

Krajinou…

Je více než zřejmé, že ten, kdo se cítí být oprávněn nějak s krajinou nakládat a hospodařit v ní, krajinu mění. Lze však vůbec krajinu vlastnit?...

Dopisy čtenářů

Ad „Záhada dědění majetku po mateřské linii“

„Ve většině lidských společností muži odkazují majetek svým dětem, respektive dětem svých manželek. V necelých 10 % společností však muži z...

Ad „Záhada dědění majetku po mateřské linii“

Komentář profesora Kanderta (Vesmír 92, 189, 2013/4) obsahuje vzájemně si odporující tvrzení, že „pro sociální antropology a etnology není dědění...

Aktuality

Stručně o dendrogeomorfologii

Tři latinské předpony, jedna vědecká disciplína. Zkoumá především aktivní gravitační procesy pomocí letokruhové analýzy. Je nejsilnější v přesném...

Bělochoroš slzící

Houba, která pláče, rozhodně není v našich lesích běžná. Když jsme jednu takovou objevili v areálu Teplického skalního města a začali ji...

Se změnou klimatu ubude prostoru i endemitů

Modely změn v rostlinných populacích v souvislosti s globálními změnami aplikované na nejvyšší polohy evropských pohoří na něco zapomněly. Tím...

Množství druhů nemusí souviset s množstvím životních forem

Počet druhů velké části organismů (alespoň těch, které dokážeme počítat) strmě klesá směrem od rovníku k pólům. To je poměrně známý jev, jakkoliv...

Upíří slunéčka

Případy, kdy mšicožravá slunéčka koušou lidi, jsou všeobecně známé, ale odborníci tento jev přecházejí jako aberantní chování v nepřirozených...

Molekulární robot inspirovaný ribozomem

Ribozomy jsou neobyčejně produktivní továrny na proteiny, které vyrábějí podle předpisu v mRNA. Jejich výkon vytváří složitá souhra ribozymů, tedy...

Genomická studie poodhaluje původ a demografickou historii evropských Romů

Romové, často označovaní exonymem Cikáni, tvoří mozaiku jazyků a životních stylů napříč Evropou, sdílejí však společný historicko-kulturní odkaz....

Benzodiazepiny ovlivňují chování ryb

Oxazepam, lék ze skupiny benzodiazepinů, který se často využívá při terapii úzkostných nebo fobických poruch, zřejmě představuje ve skandinávských...

Mohou za zvyšující se počet autoimunních nemocí změny v lidském mikrobiomu?

Slovem mikrobiom označujeme souhrn všech mikroorganismů, které žijí v určitém prostředí a interagují s ním. Vědecké výzkumy posledních let ukazují...

Nejstarší tablety světa lékem na pálivé oči

Jak se zdá, lékaři antického Říma používali na pálení očí velmi podobné medikamenty, jaké se užívají dnes. Dokládá to pozoruhodný nález na Relitto...

Nemocný mořský plankton

Klanonožci (Copepoda) představují nejvýznamnější složku mořského planktonu. Tito drobní, maximálně několik milimetrů velcí korýši se živí převážně...

Za změnami metabolismu nastávajících matek stojí pravděpodobně střevní mikroflóra

V průběhu těhotenství dochází k celé řadě změn lidského imunitního systému a metabolismu. V časných fázích těhotenství dochází mimo jiné k...

Pražští krahujci

Krahujec obecný (Accipiter nisus) a poštolka obecná (Falco tinnunculus) jsou ve střední Evropě nejrozšířenější dravci městského prostředí. Platí to...

NASA spřádá plány na přivlečení asteroidu k Měsíci

NASA poslední dobou přešlapuje na místě, a pokud chce ještě v budoucnu hrát významnější roli v průzkumu vesmíru, měla by se rychle vzpamatovat....