Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Vojtíšek Michal

Doc. Michal Vojtíšek, Ph.D., (*1973) se zabývá hodnocením dopadů nových technologií a paliv na výfukové emise, životní prostředí a zdraví. V roce 1996 vyvinul na University of Pittsburgh, kde studoval obor zdroje energie, jedno z prvních zařízení pro měření emisí za reálného provozu. Působí na Technické univerzitě v Liberci a v Centru vozidel udržitelné mobility při Fakultě strojní ČVUT v Praze.

Počet článků: 2

Nejen NOx a Volkswagenuzamčeno

7. 1. 2016  |  Vesmír 95, 46, 2016/1
Proč se výfukové emise spalovacích motorů v reálném provozu liší od laboratorních testů? Motoristé odstraňují filtry, úspory jsou relativně malé,...
 

Horor tranzitní dopravy ve městechuzamčeno

4. 4. 2013  |  Vesmír 92, 212, 2013/4
Nebezpečné nanočástice v motorových emisích Spalovací motory jsou hlavní hnací silou většiny silničních vozidel od motocyklů přes automobily po...