Aktuální číslo:

2020/7

Téma měsíce:

Klimatické změny

Nejen NOx a Volkswagen

 |  7. 1. 2016
 |  Vesmír 95, 46, 2016/1

Proč se výfukové emise spalovacích motorů v reálném provozu liší od laboratorních testů? Motoristé odstraňují filtry, úspory jsou relativně malé, cena, kterou platí exponovaní jedinci či společnost, je vysoká.

Výfukové emise ze spalovacích motorů jsou i přes podstatné pokroky v technologii spalovacích motorů nadále jedním z hlavních negativních jevů soudobé silniční dopravy. V ČR lze za prioritní považovat částice (PM) a oxidy dusíku (NOx , souhrnné označení pro oxid dusnatý a dusičitý). Částice převážně o průměru jednotek až desítek nanometrů, které tvoří většinu částic emitovaných spalovacími motory, jsou uvolňovány v blízkosti lidí v dýchací zóně. Při vdechnutí mají tyto částice relativně nejvyšší pravděpodobnost záchytu v plicních sklípcích i vysokou schopnost pronikat buněčnou membránou do krevního oběhu. Na tyto částice se váží rakovinotvorné látky, např. benzo(a)pyren. Při vysokých teplotách a tlacích ve spalovacím prostoru motoru vzniká oxid dusnatý (NO), a ten se v atmosféře (či v některých typech oxidačních katalyzátorů používaných u naftových motorů) přeměňuje na dráždivý oxid dusičitý (NO2). Za přítomnosti organických látek a slunečního záření se oxidy dusíku podílejí na tvorbě troposférického ozonu, který reaguje s organickými látkami a poškozuje například sliznice.

Rostoucí využití osobní i nákladní silniční dopravy, stavebních strojů, zahradní techniky a dalších motorizovaných strojů, výfukové plyny vypouštěné v bezprostřední blízkosti obyvatel a velmi malé rozměry a vysoká rizikovost emitovaných částic se v EU značnou měrou podílejí na odhadovaných více než 400 tisících předčasných úmrtí ročně. To je připisováno zejména částicím (v menší míře troposférickému ozonu) v atmosféře, a to převážně z dopravy; což je řádově více než počet úmrtí v důsledku dopravních nehod.

Zavedení přísnějších emisních limitů se v minulosti z velké části podílelo na snížení emisí na vozidlo a kilometr. Tyto limity se vztahují na nová vozidla, testovaná v laboratoři za přesně definovaných podmínek, včetně tzv. jízdního cyklu, ve kterém je sekundu po sekundě předepsaná rychlost vozidla. U novějších technologií motorů s pokročilými systémy řízení dávky paliva a zařízení pro úpravu výfukových plynů však již vždy neplatí, že nižší emise v laboratoři vedou k úměrně nižším emisím v reálném provozu. Naopak množství reálných emisí ve srovnání s laboratorními hodnotami roste, takže nové normy nedosahují očekávaných přínosů.

Nyní vidíte 23 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Chemie

O autorovi

Michal Vojtíšek

Doc. Michal Vojtíšek, Ph.D., (*1973) se zabývá hodnocením dopadů nových technologií a paliv na výfukové emise, životní prostředí a zdraví. V roce 1996 vyvinul na University of Pittsburgh, kde studoval obor zdroje energie, jedno z prvních zařízení pro měření emisí za reálného provozu. Působí na Technické univerzitě v Liberci a v Centru vozidel udržitelné mobility při Fakultě strojní ČVUT v Praze.
Vojtíšek Michal

Doporučujeme

O mariánském sloupu, který se nevrátil na Staroměstské náměstí

O mariánském sloupu, který se nevrátil na Staroměstské náměstí

Eliška Fulínová  |  18. 7. 2020
Instalace neúplné kopie mariánského sloupu na pražské Staroměstské náměstí přišla ironií osudu ve zjitřené době, kdy se na různých místech po...
Na staré zkušenosti nezapomínejme

Na staré zkušenosti nezapomínejme

Eva Bobůrková  |  13. 7. 2020
Vladimír Vonka je uznávaný virolog v Česku i ve světě. Ač brzy oslaví devadesáté narozeniny, stále se věnuje vědě, konkrétně vývoji...
Komu se nelení…

Komu se nelení…

Petr Pokorný  |  13. 7. 2020
Jsou-li nějaké změny příliš pomalé, lidé je v subjektivním čase svých životů skoro nevnímají. Stačí se ale podívat na staré krajinomalby či...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné