Aktuální číslo:

2018/7

Téma měsíce:

Co kdyby…

Nejen NOx a Volkswagen

 |  7. 1. 2016
 |  Vesmír 95, 46, 2016/1

Proč se výfukové emise spalovacích motorů v reálném provozu liší od laboratorních testů? Motoristé odstraňují filtry, úspory jsou relativně malé, cena, kterou platí exponovaní jedinci či společnost, je vysoká.

Výfukové emise ze spalovacích motorů jsou i přes podstatné pokroky v technologii spalovacích motorů nadále jedním z hlavních negativních jevů soudobé silniční dopravy. V ČR lze za prioritní považovat částice (PM) a oxidy dusíku (NOx , souhrnné označení pro oxid dusnatý a dusičitý). Částice převážně o průměru jednotek až desítek nanometrů, které tvoří většinu částic emitovaných spalovacími motory, jsou uvolňovány v blízkosti lidí v dýchací zóně. Při vdechnutí mají tyto částice relativně nejvyšší pravděpodobnost záchytu v plicních sklípcích i vysokou schopnost pronikat buněčnou membránou do krevního oběhu. Na tyto částice se váží rakovinotvorné látky, např. benzo(a)pyren. Při vysokých teplotách a tlacích ve spalovacím prostoru motoru vzniká oxid dusnatý (NO), a ten se v atmosféře (či v některých typech oxidačních katalyzátorů používaných u naftových motorů) přeměňuje na dráždivý oxid dusičitý (NO2). Za přítomnosti organických látek a slunečního záření se oxidy dusíku podílejí na tvorbě troposférického ozonu, který reaguje s organickými látkami a poškozuje například sliznice.

Rostoucí využití osobní i nákladní silniční dopravy, stavebních strojů, zahradní techniky a dalších motorizovaných strojů, výfukové plyny vypouštěné v bezprostřední blízkosti obyvatel a velmi malé rozměry a vysoká rizikovost emitovaných částic se v EU značnou měrou podílejí na odhadovaných více než 400 tisících předčasných úmrtí ročně. To je připisováno zejména částicím (v menší míře troposférickému ozonu) v atmosféře, a to převážně z dopravy; což je řádově více než počet úmrtí v důsledku dopravních nehod.

Zavedení přísnějších emisních limitů se v minulosti z velké části podílelo na snížení emisí na vozidlo a kilometr. Tyto limity se vztahují na nová vozidla, testovaná v laboratoři za přesně definovaných podmínek, včetně tzv. jízdního cyklu, ve kterém je sekundu po sekundě předepsaná rychlost vozidla. U novějších technologií motorů s pokročilými systémy řízení dávky paliva a zařízení pro úpravu výfukových plynů však již vždy neplatí, že nižší emise v laboratoři vedou k úměrně nižším emisím v reálném provozu. Naopak množství reálných emisí ve srovnání s laboratorními hodnotami roste, takže nové normy nedosahují očekávaných přínosů.

Nyní vidíte 23 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Chemie

O autorovi

Michal Vojtíšek

Doc. Michal Vojtíšek, Ph.D., (*1973) se zabývá hodnocením dopadů nových technologií a paliv na výfukové emise, životní prostředí a zdraví. V roce 1996 vyvinul na University of Pittsburgh, kde studoval obor zdroje energie, jedno z prvních zařízení pro měření emisí za reálného provozu. Působí na Technické univerzitě v Liberci a v Centru vozidel udržitelné mobility při Fakultě strojní ČVUT v Praze.
Vojtíšek Michal

Doporučujeme

Člověk páchne *alkoholem

Člověk páchne *alkoholem audio

Jaroslav Petr  |  5. 8. 2018
Že pach lidského těla „vyrábějí“ bakterie, se ví už relativně dlouho. Některé mechanismy tohoto procesu jsou ale dosud stále tajemstvím. Britští...
Do světa a zase zpět

Do světa a zase zpět

Eva Bobůrková  |  31. 7. 2018
Mladý lékař Karel Kieslich o sobě říká: „Splňuji archetyp českého Honzy“. Studuje totiž na University College v Londýně, chtěl by ve světě...
Zahalená Venuše

Zahalená Venuše uzamčeno

Jan Veselý  |  16. 7. 2018
Snímky pořízené ve viditelném a infračerveném oboru kamerou VIRTIS sondy Venus Express zachycují pozoruhodná oblaka v nejvyšších vrstvách...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné