Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Kučerová Irena

Ing. Irena Kučerová, Ph.D., (*1970) vystudovala obor technologie výroby a zpracování polymerů se zaměřením na konzervování a obnovu památek na VŠCHT Praha, kde poté získala i doktorát v oboru technologie makromolekulárních látek. V současné době pracuje v Ústavu chemické technologie restaurování památek VŠCHT Praha, kde se zaměřuje na dřevo a jiné organické materiály.

Počet článků: 1

Je chemická ochrana dřeva vždy jeho ochranou?uzamčeno

4. 4. 2013  |  Vesmír 92, 220, 2013/4
Dřevo bylo a stále ještě je široce využívaným materiálem díky řadě předností. Patří mezi ně například nízká hustota a relativně vysoká pevnost,...