Lehejček Jiří

Mgr. et Ing. Jiří Lehejček, Ph.D., (*1986) vystudoval fyzickou geografii na  Přírodovědecké fakultě UK a lesnictví na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU. V rámci svého doktorátu se na ČZU věnoval rekonstrukci klimatu Arktidy pomocí anatomických parametrů dřevin tamní tundry. V současnosti působí v Ústavu environmentální bezpečnosti na Fakultě logistiky a krizového řízení UTB ve Zlíně. Špatně snáší vedra.

Počet článků: 19

Co se stále nedaří

5. 4. 2018  |  Vesmír 97, 193, 2018/4
Ad Vesmír 97, 90, 2018/2 Děkuji za komplexně pojatý příspěvek o ochraně přírody v ČR. Přestože chápu, že v takto omezeném rozsahu zdaleka není...
 

Minulost vepsaná v letokruzíchuzamčeno

4. 6. 2017  |  Vesmír 96, 354, 2017/6
Údaje o nedávných změnách klimatu a životního prostředí můžeme vyčíst i z keřů arktické tundry. Arktida je považována za lakmusový papírek...
 

Minulost horských smrčin Šumavyuzamčeno

3. 11. 2016  |  Vesmír 95, 648, 2016/11
Jaký je rozsah přirozených lesů na Šumavě? Je odumření smrků na větší ploše přirozené? Co následuje potom a jaké procesy nový les utvářejí?...
 

Spánek a roční období? Rozdíl tu je

9. 6. 2016  |  Vesmír 95, 324, 2016/6
Vliv mag netického pole na život organismů je v poslední době diskutovaným tématem. Rušení zemského magnetického pole vedením vysokého napětí bylo...
 

Můj soused vlk

30. 3. 2015  |  Vesmír 94, 191, 2015/4
Třetinu evropského kontinentu obývají velcí predátoři. Spatřit vlka, medvěda, rysa nebo rosomáka nemusí tedy být tak vzácné, jak to je v obecném...
 

Budeme hasit, co jsme vykáceli?

2. 2. 2015  |  Vesmír 94, 72, 2015/2
Kanadsko-estonský tým lesníků se rozhodl vytvořit časoprostorové porovnání uhlíkových zásob mezi holosečně vytěženými porosty a těmi, které...
 

Pivo nebo BIO?

11. 12. 2014  |  Vesmír 93, 728, 2014/12
Mezinárodní tým vědců z 9 států Evropy a Severní Ameriky (včetně ČR) předložil doposud nejrozsáhlejší metaanalýzu 343 odborných studií, které se...
 

Akademické svobody ve světle lesního požáru

11. 9. 2014  |  Vesmír 93, 529, 2014/9
Na čtvrtletní stipendijní stáž zavítal na Fakultu lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity americký vědec Dan Donato. Kdo to je? První...
 

Čína hory přenáší

17. 7. 2014  |  Vesmír 93, 459, 2014/7
V horských oblastech Číny, kde žije pětina jejích obyvatel, přestává být k mání půda vhodná pro další výstavbu. Regionální šíbři se proto téměř po...
 

Ledovce západní Antarktidy z vesmíru

17. 7. 2014  |  Vesmír 93, 462, 2014/7
V dubnu začal radar Sentinel-1 z dílny Evropské vesmírné agentury vysílat na Zemi záznamy, které umožňují mimo jiné studovat mocnosti ledovců....
 

TGM : O popularizaci vědy

16. 1. 2014  |  Vesmír 93, 50, 2014/1
Píše se rok 1898 a budoucí první prezident Československa, tehdejší profesor na pražské univerzitě přednáší jak pro veřejnost, tak v rámci...
 

Není vrba jako vrba

5. 12. 2013  |  Vesmír 92, 661, 2013/12
K některým druhům tohoto bohatého rodu se lidé v našich končinách chodí vypovídat, za jinými jezdí odborníci až na daleký sever, aby se naopak...
 

Sibiřský stín ve službách permafrostu

5. 9. 2013  |  Vesmír 92, 470, 2013/9
Mezi mnoha zprávami o akcelerujících změnách klimatu dorazila nedávno ze Sibiře jedna jdoucí proti proudu. Areál osídlený křovinami tundry se v...
 

Stručně o dendrogeomorfologii

4. 4. 2013  |  Vesmír 92, 191, 2013/4
Tři latinské předpony, jedna vědecká disciplína. Zkoumá především aktivní gravitační procesy pomocí letokruhové analýzy. Je nejsilnější v přesném...
 

Naši šneci v době ledové

9. 2. 2012  |  Vesmír 91, 67, 2012/2
Zajímavou metodou, která pomohla poodhalit paměť naší krajiny, je srovnávání životních podmínek glaciálních plžů s jejich dnešními biotopy. Jejich...
 

Ledovcové povodně

9. 2. 2012  |  Vesmír 91, 68, 2012/2
Když tají ledovce, teče voda. Tvrzení nepříliš překvapivé. Jak ale může tato voda vyvolat bleskové povodně, když ledovce odtávají relativně pomalu?...
 

Dějiny klimatu And

9. 2. 2012  |  Vesmír 91, 69, 2012/2
Na světě je další metoda zkoumající paleoklima. Hodí se na alpinský ekosystém peruánských And, tedy oblast vysoce citlivou na výkyvy klimatu. Navíc...
 

Lesní stín v Polabí

12. 1. 2012  |  Vesmír 91, 7, 2012/1
Zalesněné Polabí, kde by se rolníci mohli při práci schovat před sluncem, si umí představit jen málokdo. Tuto starosídelní oblast začali naši...
 

Ze života mrtvých stromů

6. 10. 2011  |  Vesmír 90, 543, 2011/10
Není pochyb o tom, že tlející dřevo mrtvých stromů vytváří v lesích jedinečný a hustě osídlený prostor (Vesmír 87, 460, 2008/7). Padlé stromy, ale...