Vesmír: 2012/1

datum vydání: 12. 1. 2012

Úvodník

Vědecká gramotnost a univerzita jako zábava

„Vědecká gramotnost jsou znalosti a porozumění vědeckým termínům a procesům potřebným pro osobní rozhodování, pro účast na občanských i kulturních...

Hlavní články

Chrípka – minulosť a prítomnosť

Tak ako všetky živé organizmy na našej planéte, aj vírusy majú svoju minulosť. Prekonali a prekonávajú evolučný vývoj, niektoré sa strácajú a...

Mayská Toniná

Zříceniny klasického mayského města Toniná (jehož původní mayské jméno bylo zřejmě Popo) se nacházejí v mexickém státě Chiapas, v nádherném...

Horké vlny v měnícím se klimatu: otazníky zůstávají

Horké vlny a jejich souvislost s globálním oteplováním a změnou klimatu se dostaly do centra pozornosti odborné i laické veřejnosti především kvůli...

Rostliny C4

Pojem fotosyntéza vyvolává u mnoha lidí představu procesu, ve kterém vzniká kyslík. Přestože typů fotosyntézy je mnoho, ta oxygenní je dnes na Zemi...

SARS – kapesní pandemie

Připomínáme článek z roku 2012, shrnující průběh epidemie SARS. Pro dnešek je to v mnoha ohledech poučné čtení.

Viry pro 21. století

Původně jsem si chtěl v pracovním textu knížky „Viry pro 21. století“ jen letmo číst a zaškrtávat důležité odkazy. Tak se to obvykle dělá v...

Filosofie přírodních věd na začátku 21. století

Klasická filosofie přírodních věd je dědičkou klasické filosofie z toho hlediska, že chce sílu přírodních věd vidět v tom, co tyto říkají o světě,...

Veřejnost a rizika jaderné energetiky po Fukušimě

Obavy z možnosti významných havárií energetických jaderných reaktorů provázely jejich výstavbu od samého počátku. Jedním z prvních pokusů odhadnout...

Glosy

Sebevražedné aktivity štědrého enzymu – Tajemství scházející síry

Tytam jsou doby, kdy celý svět napjatě sledoval, jak biochemici odhalují základní reakce buněčného metabolismu. Nejdůležitější dráhy jsou dnes už...

Skvrnití koně na jeskynních malbách nebyli pouhým výplodem fantazie tvůrců

Vědci studující umění doby kamenné si dlouhodobě kladou otázku, do jaké míry byly slavné jeskynní malby věrným odrazem tehdejší reality....

Velká Fermatova věta, romská otázka a antinomie „sociologického rozumu“

Matematikové se nemusejí obávat, že se sociolog pokusí o elegantnější důkaz Fermatovy věty, než kdysi učinil Walis, ba ani o to, že by snad nalezl...

Zvířata obsahující lidský materiál

Zřejmě jen novináři měli uprostřed okurkové sezony pošmourného léta roku 2011 radost ze souběhu dvou událostí. Do kin byl uveden americký film...

Sterilní policie

V rámci této glosy nebudu rozpitvávat vliv posedávání v zakouřených a spoře osvětlených kancelářích na plodnost našich ramen spravedlnosti, ale...

Eseje

Je náš osud napsaný ve hvězdách?

Skoro každého, koho najednou napadne otázka, odkud že se to na tom světě vlastně bere, a kam to všechno míří, nemine v životě kratší či delší...

Proč je politika rovných příležitostí pro ženy mužským komplotem pro získání více sexu

Nadměrná poptávka na trzích dlouho nepřetrvá. Roste totiž cena statku, což přitahuje nové nabízející, kteří volné spotřebitele uspokojí. Výjimku...

Civilizace, která se není schopna dále reprodukovat, naznačuje, že jí nestojí za to trvat

Sarrazinova kniha Deutschland schafft sich ab, která nedávno vyšla také česky pod názvem Německo páchá sebevraždu, má v originále 461 stránek, jak...

Nad knihou

Naděje pro zvířata a jejich prostředí, povedená a potřebná kniha

V každé lidské generaci se (naštěstí) vyštěpí určité procento nadšenců, kteří jsou uchváceni kupříkladu starými olejomalbami, leteckými motory,...

Redakční oznámení

Vesmír slavil 140. narozeniny

24. října 2011 se ve vile Lanna konal seminář s názvem Věda – náš osud, který společně pořádal časopis Vesmír a Centrum teoretických studií UK a AV...

Architektura

První na řadě

Běžné vnímání města bývá zpravidla zredukováno na zásadní stavby historické nebo umělecké hodnoty, jak nám to zjednodušeně předepisují turistické...

Dopisy čtenářů

Sedmero smrtelných hříchů

Každá profese a každá nauka má svou terminologii. Obvykle jsou termíny cizí slova nebo běžná slova příslušného jazyka, která dostávají nový,...

Ad Kolín je krásný

Těžko pochopit, proč objekt tohoto druhu vůbec vzpomenout, natož v souvislosti s dobrou architekturou. Přikládám několik výňatků z mé někdejší...

Ad Vesmír 11/2011

Po přečtení tohoto čísla časopisu jsem si znovu uvědomil, že v poslední době čtu časopis stylem „od začátku do konce“. Skutečně mě dokáže zaujmout...

Aktuality

Lesní stín v Polabí

Zalesněné Polabí, kde by se rolníci mohli při práci schovat před sluncem, si umí představit jen málokdo. Tuto starosídelní oblast začali naši...

Proč stojí plameňáci na jedné noze?

„Jednonozí“ plameňáci se v zoologických zahradách nedají přehlédnout a o tomto postoji vymysleli vědci i amatéři už mnoho teorií. Plameňáci tak prý...

Očkování proti malárii

Přestože malárie patří mezi nejzávažnější lidská onemocnění a postihuje stamiliony lidí, stále proti ní neexistuje očkování (Vesmír 73, 148,...

Mají se chránit antilští mývalové?

Před časem byla ve Vesmíru řeč o tom, že určení geografického původu některých (savčích) druhů/ poddruhů není vždy jednoduché a že i některé...

Proč je někdy lepší mlčet?

Jestliže uvedete argument pro podporu nějaké své předpovědi, pravděpodobně budete předpokládat, že vám díky tomu ostatní spíše uvěří. Důvodem je,...

Skok ze záhrobí

Přes neustálý růst lidské populace a úbytek nedotčených přírodních rájů jsme si v posledních letech zvykli na zprávy o objevech řady nových druhů...

Byl praptakopysk suchozemský nebo praježura obojživelná?

Ptakopysk, ježura a tři paježury jsou jen malým zbytkem kdysi početných ptakořitných savců. To však nic nemění na jejich morfologické a...

Přemožená žába

Obojživelníci často požírají broučí larvy včetně larev střevlíků. Na žábu se lze dívat jako na obrovskou bezednou tlamu na nožičkách, do které padá...

Pozná mozek, co je realita a co halucinace?

Funkční magnetická rezonance (fMRI) je moderní zobrazovací metoda sloužící k zobrazování mozku a mapování jeho odezvy na vnější či vnitřní podněty,...

Užitečná promiskuita

Mezi živočichy je široce rozšířena polyandrie, tedy situace, kdy se samice páří s více samci. To je z evolučního hlediska dosti záhadná věc, neboť...