Prof. MUDr. Vladislav Klener, CSc.

Prof. MUDr. Vladislav Klener, CSc., (*1927) vystudoval Lékařskou fakultu UK. Věnoval se vnitřnímu lékařství, od r. 1961 radiobiologii a klinické radiační patologii. Přednášel na 3. lékařské fakultě UK a na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. V roce 1995 se stal ředitelem nově zřízeného Státního ústavu radiační ochrany. V letech 1996-2007 pracoval ve Státním úřadě pro jadernou bezpečnost. Odborně činný je i po odchodu do důchodu.

Počet článků: 5

Veřejnost a rizika jaderné energetiky po Fukušimě

12. 1. 2012  |  Vesmír 91, 50, 2012/1
Obavy z možnosti významných havárií energetických jaderných reaktorů provázely jejich výstavbu od samého počátku. Jedním z prvních pokusů odhadnout...
 

Malé dávky záření a riziko rakoviny

13. 3. 2008  |  Vesmír 87, 189, 2008/3
Ať už jsou motivace zájemců o otázky účinku malých dávek ionizujícího záření jakékoliv, je zřejmé, že přibližně od r. 2005 se k tomuto tématu...
 

Patnáct let od Černobylu – 2. část

5. 5. 2001  |  Vesmír 80, 280, 2001/5
V prvních měsících po černobylské havárii shromáždili lékaři a biologové data především o bezprostředních následcích ozáření, sledováno bylo 237...
 

Patnáct let od Černobylu – 1. částuzamčeno

5. 4. 2001  |  Vesmír 80, 212, 2001/4
Když si letos připomínáme patnáctileté výročí jaderné katastrofy v Černobylu, není to pro experty z řad biologů a lékařů jen rekapitulace...
 

Rizika ozáření

5. 7. 1995  |  Vesmír 74, 365, 1995/7
Příkladem komunikační překážky je opakované zveřejňování falešných představ ve sdělovacích prostředcích a někdy i hájení iracionálních stanovisek...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné