JMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTop

Vesmír: 2008/3

datum vydání: 13. 3. 2008

Úvodník

Tabu

Ve dnech, kdy toto píšu, proběhla tiskem zpráva, že Juliana Zieglerová, moderátorka jedné německé televize, byla propuštěna poté, co jí během...

Rozhovor

Nobelova cena za hřeben

Martina Mašková: Jak byste podstatu práce s lasery, za niž jste v roce 2005 získal Nobelovu cenu, vysvětlil dítěti? Theodor Hänsch: Pokud to někdo...

Hlavní články

Zemní pyramidy s granátovou čepičkou

Zemní pyramidy patří mezi zajímavé geomorfologické tvary reliéfu. Obvykle vznikají v málo zpevněných nebo nezpevněných sedimentech – v různých...

Prababička mezi rostlinami

Drobný stromek s krkolomným jménem Takhtajania perrieri má za sebou pohnutou historii. Vlastně hned dvojí historii – tu pradávnou, geografickou,...

Sacharidy v alpínkách

Živý svět je obecně bohatý na uhlíkaté látky. Pro rostliny je uhlík nepostradatelný, potřebují ho k budování těla i k zdárnému průběhu...

Schovaný plyn

Co s dosloužilým plynojemem? O jednom takovém – v kladenské Poldovce – jsem kdysi zaslechl, že se měl stát supermegashopcentrem s přistávací...

Magnetary, neutronové hvězdy výjimečných vlastností

Magnetické pole ve vodivé tekutině Magnetické pole je ve vesmíru zpravidla vázáno na plazma, které se chová jako vodivá tekutina. Měnit se může jen...

Malé dávky záření a riziko rakoviny

Ať už jsou motivace zájemců o otázky účinku malých dávek ionizujícího záření jakékoliv, je zřejmé, že přibližně od r. 2005 se k tomuto tématu...

Nobelovy ceny

Genetické zaměřování

Nobelova cena za fyziologii a medicínu byla roku 2007 udělena Mariovi R. Capecchimu, Martinu J. Evansovi a Oliveru Smithiesovi za objevy, které...

Glosy

Třikrát dvacet plus deset aneb více bezpečnosti, méně znečištění

Největší výzva, s níž se Evropská unie musí vyrovnat, je udržitelné zásobování energií. Pokud jde o cíle, je Evropská unie velkorysá: Přišla s vizí...

Následky dlouhodobé konzumace vody s arzenem na severu Chile

Arzen v podzemní vodě je považován za velký problém v mnoha zemích světa, např. v Bangladéši, Indické republice, Tchaj-wanu, Argentině nebo Číně...

Výhody mezidruhového křížení

Pářit se s jedinci cizího druhu je obecně považováno za velmi nevýhodné, neboť většinou vede k narození špatně adaptovaných, neživotaschopných nebo...

Escherichia coli s lineárním genomem

Zatímco u většiny eukaryot včetně člověka má genom lineární podobu, prokaryota se vyznačují genomem kružnicovým. Neplatí to bez výjimky, například...

Jak přeprogramovat buňku

Významný britský biolog John Bertrand Gurdon složil maturitu z biologie „hned napodruhé“ a dodnes má nad stolem pověšený posudek svého tehdejšího...

Skulaři vrtající v uhlí

Mlži vrtající do dřeva, známí ničitelé vodních staveb a středověkých flotil, patří k čeledím Pholadidae (skulaři) a Teredinidae (šášně). Zatímco...

Ekonomické souvislosti vědecké práce

Po politických a ekonomických změnách roku 1989 byli vědečtí pracovníci konfrontováni s ekonomickými předpoklady své činnosti. Začali psát grantové...

První kontakt

[…] V první části „Čím jsme si byli jisti, ale už nejsme?“ nechápu autorovo váhání nad důvodem pro přijetí zemědělství. Naprosto naivní je...

Impakt faktor a soutěživost před 25 lety, dnes, za 25 let?

Diskuse zahájená loni v říjnu dopisem Z. Petákové (s. 605) myslím stojí za pokračování. Vím, že polemika o tomto dopisu proběhla i na některých...

Komentáře a názory

Muž, který nechce lidi nudit

Větu „Avoid boring people“ by bylo možné v učebnicích anglické gramatiky uvádět jako příklad toho, že bez znalosti kontextu mají některé gramatické...

Nad knihou

Hornolužické maary

Kniha začíná jako pohádka… Začalo to před 28 miliony let: V blízkosti dnešní obce Baruth v Německu si začalo vřelé magma hledat cestu z hlubin Země...

Matematika není počítání

Zahlédne-li potenciální čtenář ve výloze knihkupectví publikaci s tímto titulem, jeho první dojem je, že se kniha bude zabývat nějakými...

O antibiotikách čtivě a srozumitelně

Kniha Antibiotický paradox je nepochybně jednou z nejlepších, které byly o antibiotikách napsány. Je to knížka populárněvědecká, vyšla v edici...

Z akademické obce

Z akademické obce

AV ČR Čestnou medaili Vojtěcha Náprstka AV ČR z rukou předsedy AV ČR prof. RNDr. Václava Pačesa, DrSc., obdrželi 29. ledna 2008 ve Vile Lanna v...

Eseje o jazyce

Eurovize očima češtiny

K primátům Pražské lingvistické školy let dvacátých a třicátých, k níž se hlásili přední lingvisté z řady evropských zemí, patřil i objev a přesná...

Architektura

Viniční altán v Gröbovce

Architektura může být velice nenápadná. Někdy stačí drobný zásah, jem né gesto, které vytvoří prostor pro možnost proměny. Takového dru hu je i...

Zaznamenali jsme

Zamrzlá evoluce

Dvanáctou besedu Třetí dimenze pořádaly Český rozhlas Leonardo, Lidová univerzita MK v Praze a časopis Vesmír v Městské knihovně v Praze 16. ledna...

AFO 2008, Olomouc 15.–20. dubna 2008

„Největší filmový festival v regionu překvapí diváky nekonvenčním přístupem, nadhledem a atraktivním programem… Academia film Olomouc není uzavřená...

Dopisy čtenářů

Vymírání fauny v pleistocenní Austrálii

Tento článek je velmi spekulativní stejně jako anglicky psaná práce, kterou stručně shrnuje. To je naprosto v pořádku – ve vědě se spekulovat musí,...

Krajina jako petosféra

- Miloslav Lapka: Krajina jako petosféra – pokus o odpověď Haně Librové Článek výborně vystihuje jednu z dimenzí změn, ke kterým dochází v evropské...

Krajina jako petosféra – pokus o odpověď Haně Librové

- Hana Librová: Krajina jako petosféra Slova profesorky Hany Librové mě samozřejmě velmi potěšila. Chtěl bych reagovat na samotný konec jejího...

Věda a díry do světa

Jaroslav Petr opakuje své mylné tvrzení, že časopis Intelligence nemá impakt faktor. Zároveň ilustruje, jak k tomuto omylu došel: nezaznamenal...

Aktuality

Třásněnky vidí rudě

Ne že by byly tak rozzuřené. Prostě vidí červenou barvu. A to je u hmyzu neobvyklé. Většina hmyzu vidí sice barevně, jenže jinak než my. Vidí měkké...

Mločí šampion

Mlok Bolitoglossa dofleini, jehož domovem jsou koruny palem v Guatemale a Hondurasu, se může pochlubit něčím, co bylo až dosud výsadou coloradské...

Jak nebýt uloven kosatkou?

Rozvoj výzkumu kytovců nám už umožnil zčásti porozumět jejich zajímavé zvukové komunikaci. Kytovci sice všelijak pískají, mručí, hvízdají, sténají...

Odstraňte ploty!

Vidloroh (Antilocapra americana) patří k typickým zvířatům Severní Ameriky. Při útěku dosahuje rychlosti až 90 km za hodinu a rychlostí 65 km za...

Webové hnízdo staročeských slovníků

Vstupní strana „Vokabuláře webového“ (vokabular.ujc.cas.cz) nás vítá ilustrací z Krumlovského sborníku, napsaného staročesky někdy kolem r. 1420....

Stále aktuální rezistence členovců

Používání pesticidů je provázeno nepříznivými vedlejšími účinky na životní prostředí, ať již jde o porušení rovnováhy ve vztahu mezi škůdci a...

Romulus a Remus – synové bohaté římské kurtizány

Renato Baserga z Univerzity Thomase Jeffersona ve Filadelfii (Science 318, 1066, 2007) má námitky proti pojmenování evropské organizace pro studium...

Pera velociraptora

Fakt, že peří není výlučnou vlastností ptáků, protože bylo přítomno také u řady dinosaurů, zazněl už ve Vesmíru mnohokrát (viz např. Vesmír 82,...

Neurogeneze v dospělosti probíhá i v mozkové kůře

Studium hipokampální neurogene ze v dospělosti přineslo během po sledního desetiletí mnoho nových poznatků. Jak ukazují nejnovější práce, původní...

Haeckelovy dopisy do Čech

Sbírka korespondence Ernsta Haeckela čítá 39 220 dopisů (v sedmi jazycích) a zahrnuje jak dopisy posílané Haeckelovi, tak jeho odpovědi. Je...