Marvan Jiří

Prof., PhDr. Jiří Marvan, Ph.D., (*1936) vystudoval češtinu a ukrajinštinu na Filozofické fakultě UK v Praze. Roku 1963 odešel do zahraničí, kde působil na univerzitách v Uppsale, Stockholmu, Oregonu, Kalifornii, Pensylvánii a Melbourne. V letech 1994–1997 byl prvním českým velvyslancem v Řecku. Dnes přednáší na ústecké Univerzitě J. E. Purkyně a na Karlově univerzitě v Praze. Jeho četné publikace se týkají hlavně slavistiky a baltistiky v širším evropském kontextu. Námětem řady jeho odborných a publicistických prací je „lingvoekologie“ – řeč jako prostředí, jeho ochrana a záchrana.

Počet článků: 12

Evropský lingvo-areál?

12. 6. 2008  |  Vesmír 87, 349, 2008/6
O tom, že pomalu a jistě vzniká jakýsi „evropský lingvo-areál“, tedy volný jazykový svaz, není pochyb. Vzájemné ovlivňování sousedících jazyků...
 

Mapa Evropy s petřínským rozhledem

12. 6. 2008  |  Vesmír 87, 413, 2008/6
Navzdory všem médiím i politikům, kteří stále prodlévají v zajetí železné opony, a proto řadí Česko, a tedy i češtinu do východní Evropy,...
 

Mluvit česky, myslet evropsky

8. 5. 2008  |  Vesmír 87, 336, 2008/5
Abychom mohli vůbec obsáhnout jazykovou pestrost Evropy (univerzalitu) a její jedinečnost (unikátnost) vůči mnohem většímu a mnohem pestřejšímu...
 

Prostor vlastního jazyka

10. 4. 2008  |  Vesmír 87, 267, 2008/4
Jazyk jako domácí prostředí nespadá sice pod kuratelu Ministerstva životního prostředí – proč, to mi jeho představitelé nedokázali vysvětlit – je...
 

Eurovize očima češtiny

13. 3. 2008  |  Vesmír 87, 198, 2008/3
K primátům Pražské lingvistické školy let dvacátých a třicátých, k níž se hlásili přední lingvisté z řady evropských zemí, patřil i objev a přesná...
 

Uvedení Evropanů do Evropy skrze jejich jazyk

14. 2. 2008  |  Vesmír 87, 129, 2008/2
Na prahu 21. století stojí každý z evropských jazyků před otázkou svých celoevropských souvislostí a své budoucí existence v novém, mnohem...
 

Jan Gebauer – osobnost mezi staletími

14. 6. 2007  |  Vesmír 86, 341, 2007/6
/*8. 10. 1838 v Úbislavicích u Nové Paky, †25. 5. 1907 v Praze/ V květnu uplynulo sto let od skonu tohoto badatele, který byl svými současníky...
 

Čeština imaginární jako hlubina jistoty

14. 6. 2007  |  Vesmír 86, 396, 2007/6
Blíží se čas, jemuž se po novinářsku říká okurková sezona, doba, jež má být chudá na události. Politici a jiní veřejní činitelé samozřejmě musí mít...
 

Bít, či nebýt?

10. 5. 2007  |  Vesmír 86, 327, 2007/5
Tento titulek není defekt, nemá jej na svědomí ani šotek, ani nepozornost pisatelova, spíše naše euro-čeština. Ta byla, jak jsme si již řekli...
 

Cestou k euro-češtině

12. 4. 2007  |  Vesmír 86, 260, 2007/4
Střet dvou kultur v češtině (viz Vesmír 86, 193, 2007/3) si vychutnal na vlastní kůži náš krajan na prahu let 90. minulého století – dokonce se...
 

O dvou kulturách lidství a jazyka především

15. 3. 2007  |  Vesmír 86, 193, 2007/3
Oproti libanonským cedrům, které nepřežily starověký holocaust, ono středomořské pobřeží, zahrnující i Sýrii a Palestinu, dalo Evropě a světu něco,...
 

Quo vadis … humanitas nostra?

15. 2. 2007  |  Vesmír 86, 124, 2007/2
Je možné, že na konci tohoto století zbudou nám jako prakticky použitelné jen tři jazyky – angličtina, čínština, španělština? Zatím je to jen věta...