Vesmír: 2007/4

datum vydání: 12. 4. 2007

Úvodník

Kouzlo metafor

Nedovedu si představit nejen řeč a myšlení, ale ani vědu bez metafor. Kdysi jsem chválil tvořivou sílu metafor, 1) která se rodí z napětí mezi...

Hlavní články

Genový dopink

V současném profesionálním sportu jde o hodně peněz. O tom, kdo je získá, často rozhodují maličkosti. V roce 1984 překonal Said Aouita světový...

Jardangy1), agúly a manaváry

Paleoekologické a archeologické výzkumy nitra Sahary dokládají výrazně vlhčí klima v první třetině holocénu. Postupné vysychání pouští ležících...

Kompas a mapa

Nad orientačními schopnostmi živočichů zůstáváme stát v němém úžasu. Nejrůznější živí tvorové se vydávají třeba na druhou stranu zeměkoule bez map,...

Ne každý bludný kámen je skutečně bludný

Jako bludné kameny jsou označovány velké balvany, které k nám neseny v hmotě kontinentálního ledovce „zabloudily“ až ze Skandinávie. Ledovec měl...

Za houbami v dubnu

Pro praktické houbaře není duben ani zdaleka ten pravý měsíc, neboť jedlých hub roste ještě pomálu. Oproti předešlým měsícům to však je s počtem...

Petroglyfy v kyrgyzských horách

Kyrgyzstán je hornatou zemí v severovýchodní části střední Asie. Zabírá celou západní část Tchien-šanu. Horská pásma se střídají s hlubokými...

Sůl nad zlato, ale ne v lesních porostech podél silnic

Chlor do lesního ekosystému vstupuje jednak ze zdrojů přírodního původu, tj. srážkami z oceánů (viz Vesmír 72, 368, 1993/7), jednak ze zdrojů...

Extrémní touha po čistotě znečišťuje řeky

Starý Most musel v minulosti ustoupit těžbě uhlí. Tyto významné zásahy se dotkly i řeky Bíliny, která původně protékala středem královského města....

Alois Alzheimer: příběh jedné nemoci

Svou životní přednášku přednesl Alois Alzheimer na setkání společnosti jihoněmeckých psychiatrů v Tübingenu 3. listopadu 1906. Popsal všeobecný...

Josef Václav Koštíř

Od Nymburka směrem na Lysou nad Labem v úrodné polabské oblasti Zlatého pruhu země české se rozprostírá rovina a tam v malebných Kostomlátkách...

Glosy

Smaragdová liána

Rod Strongylodon z čeledi bobovitých (Fabaceae) má asi dvacet druhů, které rostou v jihovýchodní Asii, na některých tichomořských ostrovech a na...

Nepoznali jsme život na Marsu?

Letos v lednu přinesly některé sdělovací prostředky zprávu, že sondy Viking „zahubily život na Marsu“. Chybně si totiž vyložily novou interpretaci...

Viry, nebo priony?

Jméno Laury Manuelidisové z Yaleovy univerzity působí na vědce zabývající se spongiformními encefalopatiemi jako muleta na rozběsněného býka....

Stav tropických lesů – lepší, než jsme čekali?

Tropické pralesy hostí podstatnou část z celkového počtu všech rostlinných a živočišných druhů, které obývají naši planetu. Jak bude v tomto...

Jak starý je objev kmenových buněk v plodové vodě

Nové výzkumy stále znovu potvrzují, že vlastnosti kmenových buněk mohou být využity pro studium vývoje a regenerace tkání či orgánů. Veřejnost si...

Virus v duších

Mediální běsnění okolo ptačí chřipky začíná pomalu utichat, bylo nicméně čímsi mimořádně poučným. Kromě epidemiologie „fyzické“ by si zasloužila...

Eseje

Kde opice kálejí lidem na hlavu

Ali G, britský intelektuál, jehož stylizace do role mladého rapera v blyštivé kombinéze ověšené zlatými řetězy mu umožňuje, aby ve svém televizním...

Emoce v medicíně

Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému...

Odpověď na každou otázku

Velikost Měsíce v různých zeměpisných šířkách

To je velmi dobrá otázka, protože ve hře je jak fyziologický klam, tak docela klasická geometrie. Je dobré si uvědomit, že poloměr Země je bezmála...

Nad knihou

Encyklopedie Universum v novém hávu – „de luxe“

Po desetisvazkovém vydání encyklopedie Universum v letech 2000–2001 se objevil ještě čtyřsvazkový a jednosvazkový výtah a nyní dostávají překvapivě...

Množství teorií na malém prostoru

Je obtížné v pravém smyslu slova recenzovat knihu z oboru tak specializovaného a zároveň tak obsáhlého, jako je neurofyziologie lidského mozku. Leč...

Energetika ze všech stran

Základní problém energetiky je pravděpodobně dvojí. Alternativní či náhradní zdroje fungují dobře jen na místní úrovni a v měřítku domu, osady či...

Eseje o jazyce

Cestou k euro-češtině

Střet dvou kultur v češtině (viz Vesmír 86, 193, 2007/3) si vychutnal na vlastní kůži náš krajan na prahu let 90. minulého století – dokonce se...

Architektura

Zelená kniha o „zeleném architektovi“

Temně zelený přebal knihy s úsporným bílým fontem důvtipně halí listy recyklovaného papíru, jež nesou myšlenky Ladislava Žáka, průkopníka...

Zaznamenali jsme

Jak rekultivovat krajinu aneb Spící zákonodárci

Jak nakládat s krajinou po ukončení těžby? Na jedné straně jsou finančně náročné velkoplošné technické rekultivace, na straně druhé skoro zdarma...

Dopisy čtenářů

Ad Hirschův index

Právě jsem otevřel únorové číslo Vesmíru a hned první věc, která mě praštila do očí, byl rozhořčený dopis I. Nezbedy. I já jsem si tehdy, když jste...

Ad Po stopách Jiřího Bauma

Přivítal jsem obsažný a čtivě napsaný článek o našem významném cestovateli Jiřím Baumovi. Jeho knížka pro mládež, Abdalova dobrodružná cesta, mě...

České hlavičky 2007

Projekt s cílem podpory talentovaných jedinců je zaměřen na středoškolskou mládež. Přihlášku do této „kopie“ projektu Česká hlava může podat každý...

Aktuality

Jak je pro muže důležité stát se otcem

Již delší dobu je známo, že se u samců primátů prudce změní hladiny hormonů, jestliže se stanou otci. Hormonální změny jsou doprovázeny řadou změn...

„Plody moře“ a vývoj mozkových funkcí

Zásadní význam pro vývoj nervové soustavy mají ω-3 esenciální mastné kyseliny. Proto se v rozsáhlé dlouhodobé studii nazvané ALSPAC (Avon...

Velký mozek – záruka snadného přežití

Oblíbeným postupem moderních vědců je dobře doložit dávno tradované teorie, dosud podpořené spíše biologickou intuicí než tvrdými daty. Ukázkovým...

Pomáháme gorilám

Velmi úspěšný projekt Českého rozhlasu "Odhalení – Trochu jiná reality show" přinesl jednak zajímavé DVD dokumentující 70denní pozorování goril v...

Objeven nejstarší létavý savec

Intenzivní výzkum čínských druhohorních lokalit přinesl v posledních deseti letech řadu senzačních objevů, díky nimž získala druhohorní příroda...