Hobza Pavel

Prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., dr. h. c., FRSC, (*1946) vystudoval chemii na ČVUT v Praze. V současné době je na pozici „distinguished chair“ v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., a je profesorem fyzikální chemie na UK v Praze a na Palackého univerzitě v Olomouci. Je členem Učené společnosti ČR. Zabývá se kvantovou chemií.

Počet článků: 6

Netušená síla slabých vazeb

8. 10. 2010  |  Vesmír 89, 594, 2010/10
Zatímco o kovalentních vazbách v molekulách se na základní či střední škole učili všichni čtenáři Vesmíru, povědomí o nekovalentních interakcích a...
 

Proč DNA obsahuje právě báze nukleových kyselin?

9. 8. 2007  |  Vesmír 86, 502, 2007/8
Díky své schopnosti uchovávat a přenášet genetickou informaci patří deoxyribonukleová kyselina mezi nejvýznamnější biomakromolekuly. R. 1869 ji...
 

Ad Hirschův index

12. 4. 2007  |  Vesmír 86, 201, 2007/4
Právě jsem otevřel únorové číslo Vesmíru a hned první věc, která mě praštila do očí, byl rozhořčený dopis I. Nezbedy. I já jsem si tehdy, když jste...
 

Cena Praemium Bohemiae

5. 11. 2002  |  Vesmír 81, 610, 2002/11
Vesmír: Nobelova cena za vědu, která byla udělována v říjnu, není jedinou vědeckou cenou, přestože je patrně nejznámější. Na její prestiži se...
 

Co je Web of Science

5. 10. 2001  |  Vesmír 80, 548, 2001/10
Ačkoli je věda v očích laiků něčím nadčasovým, pro zasvěcené je až příliš lidská. Nerozvíjí se totiž v nějakém abstraktním prostoru, nýbrž je pevně...
 

Slovo má Pavel Hobza

5. 3. 2000  |  Vesmír 79, 125, 2000/3
Vesmír: Citační indexy a faktory impaktu jsou stále předmětem nekončících diskusí, přestože se téměř všichni víceméně shodují v tom, že to je jen...