Vesmír: 2000/3

datum vydání: 5. 3. 2000

Úvodník

Vylévati s vaničkou dítě

Když jsme zvažovali, zda zveřejnit diskusi mezi děkanem 1. Lékařské fakulty UK doc. Š. Svačinou a ředitelem Endokrinologického ústavu prof. L....

Rozhovor

Slovo má Pavel Hobza

Vesmír: Citační indexy a faktory impaktu jsou stále předmětem nekončících diskusí, přestože se téměř všichni víceméně shodují v tom, že to je jen...

Poznámky a glosy

Období sucha určená z jezerního dna

Vládám řady států dělá starosti nástup pouště v Sahelu v uplynulých třech desetiletích. Dirk Verschuren z univerzity v belgickém Gentu se snaží dát...

Evropou obchází strašidlo rtuti

V posledních letech se ve sdělovacích prostředcích objevuje neodůvodněný strach z kovové rtuti. Loni se v německém deníku Bild Zeitung, Thüringer...

Možnosti transplantace v míše

Před téměř 16 lety jsem ve Vesmíru (63, 36, 1984/2) publikoval článek „Kdy transplantaci mozku?“. Ačkoli transplantace v mozku stále ještě nepatří...

Nejslavnější kytka dolního Posázaví

Kandík psí zub se jmenuje vědecky Erythronium, z téže příčiny jako červené krvinky jsou erythrocyty, červenka Erithacus a hřib kovář Boletus...

Černí nocležníci

Ptáci, nalézající potravu celý rok, sídlí často ve velkých koloniích – havrani – nebo se na podzim shlukují v hejna, toulají se, ač nejsou ptáky...

Zkáza Viktoriina jezera?

Východně od protáhlých a hlubokých středoafrických jezer leží v nadmořské výšce 1134 m největší jezero Afriky – Viktoriino, dnes nazývané Ukerewe....

Populační růst: ještě nemáme vyhráno

V odstavci Přelidnění přece jen nehrozí I. Budil na základě analýz OSN vyvrací obavy z přelidnění. Je tento optimizmus na místě? Zdrojem...

Eseje

Císařovy nové šaty

Hledání určujících prvků vlastní dědičnosti mívá lidstvo ztíženo tabuizací, někdy i politickými doktrínami. V nedávné minulosti nechyběly hlasy...

Data a souvislosti

Mezinárodní kosmická stanice

Nepočítáme-li vědeckofantastické romány (například Měsíc z cihel, který napsal E. E. Hale r. 1869), jsou nejstarší úvahy o kosmické stanici spojeny...

Komentáře a názory

Národní politika výzkumu a vývoje České republiky

Politika je, jak známo, umění spravovat věci veřejné. Pokud jde o politiku národní, znamená to, že jde o veřejné věci České republiky. Výzkumu a...

Nad knihou

ANNE a BILL MOIR: Why men dont iron. The real science of gender studies

Kniha dvou britských biologů se v podstatě zabývá hormonálními rozdíly mezi muži a ženami a následnými rozdíly v chování a psychickém prožívání....

JIŘÍ SÁDLO, DAVID STORCH: Biotopy České republiky, biologická olympiáda 1999–2000, 34. ročník, přípravný text pro kategorie A, B

V roce 1997 publikovali D. Storch a S. Mihulka tenkou, ale velmi příjemnou knížku Ekologie. Kdo se k ní dostal, ten si pochvaloval její stručnost...

TIJS GOLDSCHMIDT: Darwins Dreampond, Drama in Lake Victoria

Autorem knihy je holandský biolog, který mnoho let studoval rybí faunu afrických jezer. Seznamuje čtenáře s dramatickou novodobou historií zániku...

Jazykový koutek

Strašidlo rtuti

Evropou obchází strašidlo rtuti, jak nás informuje titulek článku M. Heyrovského (Vesmír 79, 135, 2000/3). Představme si, že češtinu známe jen...

Mozaika

Mozaika

Život na měsících velkých planet Z vědeckých pracovišť občas na stránky novin pronikne podezření, že by se život mohl vyskytovat i ve vzdálených...

Vertikála

Vesmír

K dějinám tabáku na Rusi. V roce 1897 (v únoru) bylo tomu právě 200 let, kdy Petr Veliký úkazem svým dovolil svobodný prodej tabáku. Náruživým...

Výtvarné umění

Oko nikdy neklame, pravdu ale netvrdí

Může pes vidět vidličku? Že něco může vidět, o tom nepochybujeme. Otázka však zní, zda může vidět vidličku. A o odpovědi také nepochybujeme. Říci...

Dopisy čtenářů

Koncentrace CO2 v ovzduší

K uveřejněným článkům (Z. Šesták, V. Cílek, A. Markoš) mám tyto doplňující poznámky: Jestliže se bilancuje obsah CO2 v ovzduší, bylo by na místě...

Lékařská genetika aneb Jak to bylo s Mendelem?

Výborný časopis Vesmír je mým průvodcem na cestě za poznáním již více než 40 let. Rád bych získal názor redakce, popřípadě i čtenářů, na dvě citace...

Klonování reprodukční a terapeutické

Úspěchy v klonování (narození klonované ovce, myši a skotu po přenosu jádra somatické buňky do oocytu, jehož chromozomy byly odstraněny) vzbudily...

Bioaktivní sklokeramika nahrazující kost

Nahradit kostní tkáň se lidé pokoušeli již dávno, asi nejstarším dokladem této činnosti je neolitická náhrada čelní kosti zlatou destičkou objevená...

Cizopasné hrbilky

Hrbilky jsou zvláštní mušky. Většinou tmavé, drobného vzrůstu (kolem několika milimetrů) a s vyklenutým hřbetem připomínajícím trochu hrbeček....

Prostorové zobrazení preparátů

Mikroskop i dalekohled slouží k pozorování objektů, které se lidskému oku jeví jako příliš malé, buď pro obrovskou vzdálenost od Země, nebo pro...

Vidět za roh

Studenti Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze museli před listopadem 1989 absolvovat vojenskou přípravu jako tankisté. Při jedné...

Přežívání populací v ostrůvkovitém prostředí

Od té doby, co Thomas Kuhn publikoval svou Strukturu vědeckých revolucí, je módní slovo paradigma, a to nejen mezi filozofy a sociology bádajícími...

Zahrada místo divočiny

Biodiverzita v ochraně životního prostředí má málo společného s biodiverzitou v ekologii (rozmanitostí na všech možných úrovních). Označuje soubor...

První kroky podzemní evoluce pavouků

Nejstarší doklady o výskytu bezobratlých živočichů na souši pocházejí z období ordoviku. Tak jako osídlovali bezobratlí všechna stanoviště na...

Příběh klíněnky jírovcové pokračuje

Jedním z významných stresových činitelů je poškození asimilačních orgánů kulturních rostlin např. dřevin způsobené hmyzem. V řadě případů vedl...

Aktuality

Věda jako odpověď na základní lidské potřeby

Když r. 1798 Thomas Malthus vyjádřil svoji obavu, že lidstvo je schopné dospět k rovnováze mezi množstvím potravy a velikostí populace, dosahovala...

Ptáci a infekce borelií

Lymskou nemoc jsme zvyklí spojovat spíš s klíšťaty než s ptáky. Epidemiologové si však povšimli, že ptáci mají často klíšťata, která jsou nakažena...

Proč bychom také měli jíst zeleninu

Protože obsahuje nitráty, říká farmakolog Nigel Benjamin z londýnské nemocnice Sv. Bartoloměje. Na výročním zasedání Společnosti pro integrativní a...

Ve zkratce

Co řídí rytmus dýchání? Víme, že neurony v kmeni mozkovém. Překvapivě dlouho nebylo známo, které neurony to konkrétně jsou a jakým mechanizmem...

Kdy umírají Američané

Statistika ukázala, že Američané umírají asi o 10 % častěji v prvním týdnu měsíce než v týdnu posledním. Autoři studie to přisuzují skutečnosti, že...

Léčba cukrovky horkými lázněmi?

Diabetes mellitus II. typu, obvykle spojený s obezitou a necitlivostí na hormon inzulin, postihuje asi 5 % naší populace a svými komplikacemi...

Niva – objekt výzkumu

Na podzim r. 1999 se konal v brněnském Geotestu, a. s., třetí seminář na téma Niva z multidisciplinárního pohledu. Rovinaté okolí vodních toků lze...

Mohyly a smírčí kříž na Václavském náměstí

Dvě nenápadná mohylovitá vyvýšení a na nich vláčně spočívající bronzový kříž připomínají na chodníku pod Národním muzeem oběť dvou Janů – Palacha a...

Cena profesora I. Babušky za rok 1999

Již pošesté udělily 16. 12. 1999 Česká společnost pro mechaniku a Jednota českých matematiků a fyziků Cenu prof. I. Babušky (viz Vesmír 74, 115,...

Přebývá vám 2800 dolarů? Kupte si nesmrtelnost!

Jako nezisková organizace v Německu byl registrován BIOPAT, který za 2800 dolarů jednotlivcům a za větší sumy podnikům dává možnost připojit své...

Pohyb jako prevence žlučníkových kamenů

Na 60 290 ženách ve věku 40–65 let zkoumali vědci z Harvardu, jak sedavý způsob života ovlivňuje vznik žlučových kamenů, vyžadujících operaci...

Proč se nedaří korálům?

Korálové útesy zaujímají na světě plochu asi 2 milionů km2. Vytváří je na 2500 druhů korálů a na jejich územích žije více než 5000 druhů ryb....