mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Kutílek Miroslav

Prof. Ing. Miroslav Kutílek, DrSc., (*1927) vystudoval vodní hospodářství na Fakultě inženýrského stavitelství ČVUT v Praze. Dlouhodobě přednášel na univerzitách v Bayreuthu, Davisu (v Kalifornii), Chartúmu a na ČVUT v Praze. Zabývá se především pedologií a je čestným členem Mezinárodní pedologické unie.

Počet článků: 4

Klima v holocénu proti skleníkové hypotéze…

12. 7. 2012  |  Vesmír 91, 381, 2012/7
V úvodní části svého článku autor shrnuje nezpochybnitelná fakta: za posledních 150 let stoupl kvůli spalování fosilních paliv obsah CO2 v...
 

Klima v holocénu proti skleníkové hypotéze

3. 5. 2012  |  Vesmír 91, 298, 2012/5
Skleníková hypotéza Současná globální klimatická změna má počátek kolem roku 1850. Nemusí být zcela totožná s tímto datem v jednotlivých regionech,...
 

Půda a bilance CO2 v ovzduší

5. 3. 2001  |  Vesmír 80, 153, 2001/3
Obsah uhlíku v organických látkách v půdě pevnin je zhruba trojnásobný oproti obsahu uhlíku v nadzemních částech vegetace. V půdních typech...
 

Koncentrace CO2 v ovzduší

5. 3. 2000  |  Vesmír 79, 124, 2000/3
K uveřejněným článkům (Z. Šesták, V. Cílek, A. Markoš) mám tyto doplňující poznámky: Jestliže se bilancuje obsah CO2 v ovzduší, bylo by na místě...