JMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTop

Vesmír: 2001/3

datum vydání: 5. 3. 2001

Úvodník

Neurony pro krásu

Opět se strhla malá přestřelka mezi dvěma kulturami, vědeckou a humanitní. Zatím probíhá na stránkách jednoho cizího odborného časopisu, ale čekám,...

Rozhovor

Proč se molekulární systém stará o sebe?

Vesmír: Čtenáři vás většinou znají jako autora knihy Origins of Order (viz Vesmír 74, 324–328, 1995/6). Existuje mezi Origins of Order a...

Eseje

Den, kdy přiletí helikoptéra

Vesnice Fogoma’iu není středem světa, a je to na ní na první pohled vidět. Několik domů postavených na kůlech a krytých listím ságové palmy je...

Alotriofág

„Brusiči jazyka“ a „zanašeči“ nových výrazů si nedají nikdy pokoj. (Nemyslím tu na úpravce, kteří jazyk s citem přizpůsobují jeho přirozenému...

Komentáře a názory

Ztráta důvěry

Po listopadu 1989 se začala projevovat obecná ztráta důvěry v důsledku přebujelosti jevu, který bývá označován jako střet zájmů. 1) Často je pouhým...

Lidská práva zvířatům?

I ta nejlepší vůle, garantovaná vzdělanými odborníky, kteří jsou za to placeni, může mít zcela nečekaný opačný efekt. Zmatky do vztahů lidí...

Nad knihou

STUART A. KAUFFMAN: Investigations

Před několika lety vzbudila značnou pozornost Kauffmanova kniha Origins of Order (viz Vesmír 74, 324, 1995/6). Analyzuje v ní matematické modely...

Zvířata jsou hloupí lidé, nikoliv stroje

I my, kdo se otázkami evoluce jazyka a psychobiologie primátů přímo nezabýváme, jsme se museli doslechnout o zázračném projektu učení šimpanzice...

Zaujatý pamětník hodnotí epochu

Otakar Poupa (1916–1999) byl profesorem fyziologie, zakladatelem a vedoucím řady výzkumných skupin, jejichž výsledky se i nadále úspěšně uplatňují....

Jazykový koutek

Utrum

„Máš se mnou utrum,“ slýchali jsme dříve, než jsme se vůbec začali zabývat významem slov. Toto rčení je nám srozumitelné, aniž bychom o něm...

Mozaika

Mozaika

Je planet podobných Zemi mnoho? Dosud předpokládáme, že život ve vesmíru je nesmírně vzácný. Mnohé z nás to utvrzuje v přesvědčení, že planet,...

Vertikála

Vesmír - o čem psal před lety

Stopy dávného zalednění Nízkých Tater na Slovensku byly dosud známy na severním jejich úbočí. Před nedávnem zjištěny byly takové stopy i na jižním...

Výtvarné umění

Povedená povídaná podívaná

Na přelomu milénia se v dolních prostorách Mánesa obrátil Pavel Brázda s klidem k lidem a s radostí někam jinam. Numericky (jak se říká americky,...

Dopisy čtenářů

Eutanazie – a proč jsem proti

V prosinci roku 1931 vyšla v nakladatelství Aventinum divadelní hra Františka Langra „Andělé mezi námi“ s podtitulem „Legenda o třech jednáních...

Četli jsme na téma eutanasie

[…] Nebudu zde argumentovat posvátností a nedotknutelností každého lidského života, argumentem naší kultury a naší civilizace. Zaměřím se však na...

Ad Další typ fotosyntetizujících bakterií?

Aniž bych snižovala význam objevu nového fotosyntetického barviva proteorodopsinu, dovoluji si upozornit, že gama-proteobakterie, v nichž bylo toto...

Priony ≈ flogiston?

Když čtu o statisících krav každoročně utracených ve jménu potlačení BSE, napadá mě spousta otázek. Ta jedna je zásadní: Byl podán skutečně...

Parazit ovlivňuje svého hostitele

Tasemnici Taenia crassiceps, která cizopasí na myších, se mnohem lépe daří v organizmu samic než v organizmu samců. Příčinou tohoto jevu je...

V novém století: pacient, klient, nebo zákazník?

„Co je ve jménu“ – tak zní titul úvodníku britského časopisu The Lancet v posledním čísle roku 2000. Na mnohých klinikách v USA se opouští termín...

Hodnotenie zdravotníctva

Nedávno sa v našich denníkoch objavila senzačná správa o veľmi zlom hodnotení slovenského, českého, ale aj amerického zdravotníctva Svetovou...

Grónský ledový příkrov

Grónský ledový příkrov je jediným ledovcem kontinentálního typu na severní polokouli. Kromě toho, že je na něj vázána plejáda fascinujících...

Čekají nás sucha?

U nás slunce na hlad nesvítí Suché a polosuché oblasti zaujímají celkem 48 829 000 km2, což odpovídá zhruba 32,8 % celkové rozlohy souší na naší...

Přirozené změny podnebí

Katastrofické scénáře a realita Není divu, že neúspěšná haagská konference o snižování imisí v listopadu 2000 vyvolala v denním tisku záplavu úvah,...

Půda a bilance CO2 v ovzduší

Obsah uhlíku v organických látkách v půdě pevnin je zhruba trojnásobný oproti obsahu uhlíku v nadzemních částech vegetace. V půdních typech...

Klimatické změny na americko-mexické hranici

Hranice mezi Mexikem a USA procházející Sonorskou pouští v Arizoně je místy úplně rovná, zatímco oblaka vysoko nad ní jsou – jak je u mraků zvykem...

Trichinelóza v Evropě

Historie Trichinelóza se patrně vyskytovala již u prehistorického člověka, který se živil syrovým nebo polosyrovým masem. Původce trichinelózy byl...

Na jedno kopyto

Jak moc se kaktusy vzájemně podobají? Když se na to zeptáte pravého kaktusáře, řekne vám: „No, kaktusy jsou přece extrémně rozrůzněné, každý vypadá...

Aktuality

Daktyloskopické stopy na kůži mrtvol

Kořeny daktyloskopie sahají až do Babylonie, kde se hliněné destičky kromě podpisu opatřovaly i otiskem prstu. V kriminalistice se otisk palce...

Oči místo nosu

Skupina vedená K. S. Suslickem z Illinoiské univerzity v Urbana-Champaign hledá způsob jak vůni či zápach zjistit zrakem. Vhodnými senzory se zdají...

Násilí proti ženám v Irsku a jihovýchodní Asii

Irská katolická církev vytvořila dvě komise, které nakonec doporučily ženám, aby opustily manželství, jestliže je manželové bijí nebo jim působí...

Nadváha a hypertenze

I malé snížení nadváhy má příznivý vliv na krevní tlak. Doktor V. J. Stevens se spolupracovníky zveřejnil studii, jíž se zúčastnilo 1200 osob s...

Broučí jed vyrábějí symbiotické bakterie

Nápadně zbarvení drabčíci rodu Paederus, kteří jsou rozšířeni skoro po celém světě a jen u nás jich žije osm druhů, vylučují při podráždění...