Vesmír: 2001/4

datum vydání: 5. 4. 2001

Úvodník

Míra věcí

Podle statistik válečných historiků strávila Evropa v minulém tisíciletí 47 % času ve válečném stavu. 1) Celosvětově nemělo uplynulé století jediný...

Rozhovor

Podlehnutí autoritě

O tom, že člověk je náchylný podlehnout autoritě psychologové dobře vědí (viz např. V. Břicháček: Varovné pokusy s lidskou agresivitou, Vesmír 70,...

Eseje

Na okraji areálu

Biologové dobře vědí, že věci se dějí převážně v pohraničí, v okrajových partiích areálu. Tamější populace jsou vystaveny krajním podmínkám...

Komentáře a názory

Máme právo (ne)přenášet geny zvířatům?

Narodil se malý makak, do jehož dědičné informace vpravil tým Geralda Schattena gen pro zelenavě fluoreskující bílkovinu pocházející z medúzy...

Boží DNA?

Autor pro svou knihu vědomě použil provokativní titul. Musím přiznat, že jako ateista či spíš bezvěrec (výrazy nevyjadřují přesně totéž!) jsem...

Léčba mušími larvami

V poslední době se v denním tisku i v rozhlase objevily zprávy (převzaté od agentury Reuter) o zcela nové terapii hnisajících ran na některých...

Moudrosti babiček a kodexů

Zřejmě není náhodou, že právě česká spisovatelka napsala Babičku. Od babiček také víme „Co je šeptem, to je čertem“. V moderní či postmoderní době...

Vědci a ideologie: němečtí biologové za Hitlera

Druhé vydání knihy známé německé genetičky a historičky biologických disciplín Ute Deichmannové není sice horkou knižní novinkou, zato publikací...

Nad knihou

GEORGE GAMOW: Moje světočára

G. Gamow získal v předválečném období věhlas díky svým průkopnickým pracím v jaderné fyzice. Jeho poválečné práce v kosmologii přinesly především...

Péče o chráněná území

Publikace si klade za cíl stát se moderní, odborně fundovanou příručkou pro záslužnou činnost správců našich chráněných území přírody. Jde o dílo...

Etologie versus sociobiologie?

Jestliže student není informován o aktuálním stavu svého oboru, stěží se může podílet na výzkumu, který by přinesl něco zajímavého. Zkreslování...

Jazykový koutek

Zachovejte paniku!

Ať už jde o dávné vulkanické erupce, s nimiž je spojován osud Borobuduru (s. 196), anebo o poměrně nedávnou tragédii v Černobylu (s. 212), pohromy...

Mozaika

Mozaika

Poslední vědecký experiment Miru? Ruská družicová stanice Mir, která má v březnu zaniknout v Tichém oceánu, odchází ze života s výpovědí o velké...

Vertikála

O čem psal Vesmír před lety

Faye-ova domněnka o nemožnosti sopek na měsíci. Asi před třemi lety ohlašena překvapující zvěst, že na měsíci otevřel se nový krater, jenž počal...

Výtvarné umění

Šťavnatá ontologie dřeva

Sochaře Vladimíra Preclíka nepochybně není třeba čtenářům Vesmíru představovat; je dávno trvalou a neodmyslitelnou součástí české kultury, a nejen...

Dopisy čtenářů

Ad Transdebitace

Při pozorném čtení úvahy kolegy Komárka jsem si povšiml dvojznačnosti, která může zaujmout autora i čtenáře. Úvaha ukazuje, jak použité násilí...

Elektřina ze Slunce

Při výpočtu elektrického výkonu fotovoltaických článků instalovaných ve fiktivní oblasti Afriky s plochou 715 000 km2 dochází autor k hodnotě...

Houba z Gomery a Tenerife

Houba divná, podivná. Na kmenech prastarých vavřínů (Laurus azorica) vytváří až pět kilogramů těžké útvary, připomínající hlavu Medusy. Tvořeny...

Četli jsme ...

Dnes už se na to zapomíná, ale ještě nedávno vědělo každé malé dítě, že za Rakouska jsme tři sta let úpěli pod habsburským jařmem. Jen si to...

Error-prone prednášky ako prostriedok motivácie študentov k diskusii

Poznáte to: 15 minút pred koncom prednášky otvoríte diskusiu. Nastáva mrvenie, študenti cítia, že o chvíľu bude prestávka. Zopár vašich výziev a po...

Zánik Borobuduru v 11. století.

Již mnohokrát bylo řečeno, že se přírodní a humanitní vědy navzájem potřebují, ale příliš si nerozumějí. Občas se stává, že o jevech stojících na...

Mikrobiální biofilm

O existenci bakterií v přírodě se ví všeobecně a také je všeobecně známo, že se bakterie pěstují na živných půdách ve skleněných nebo plastikových...

Mikrobiální koroze kovů

Vzhledem k neobvyklým „stravovacím návykům“ a způsobům anaerobního dýchání mohou mnohé bakterie buď přímo konzumovat, nebo svými životními projevy...

Patnáct let od Černobylu – 1. částuzamčeno

Když si letos připomínáme patnáctileté výročí jaderné katastrofy v Černobylu, není to pro experty z řad biologů a lékařů jen rekapitulace...

Chicxulub, díra do Yucatanu

Soudný den 65 milionů let před současností: Asteroid o průměru 10 km vniká do atmosféry Země rychlostí 20 km/s. Dopadá na místo, které se o 65...

Obři z kaktusové říše

Jsou vidět již z dálky a na lokalitě se po nich tedy nemusí intenzivně pátrat. To je bezesporu klad, který usnadňuje práci v terénu. Nutno ovšem...

Aktuality

Antrax z heroinu

Devětačtyřicetiletý heroinista z Osla onemocněl antraxem a zemřel. Nemoc započala v místě vpichu drogy. Antrax (uhlák, sněť slezinná) je vysoce...

Psi a tajemné cesty ničivek

Některé druhy tropických parazitických prvoků rodu Leishmania vnikají do sleziny, jater a kostní dřeně infikovaných živočichů a člověka. Výsledky...

Bakterie proti infekci

Lze použít bakterii k potlačení infekce v ráně? Může se to jevit jako nesmyslný nápad. Vědci však prokázali, že pomocí zcela neškodné běžné...

Mikrometastázy

I po odoperování primárního zhoubného nádoru (takového, který ještě nemetastázoval do dalších tkání) zůstává v těle pár buněk, které se chovají...

Cvičením proti rakovine?

National Cancer Institute v Kanade oprávnene považuje rakovinu prsníka za veľmi závažnú z hľadiska celkového výskytu, ale aj úmrtnosti na nádorové...

Mezigenerační přenos násilí

Fyzické a sexuální zneužití dětí se prý v USA týká 27 % dívek a 16 % chlapců. Nejde jen o tu hrůzu samu, ale i o její dlouhodobé následky....

Žaludek dává hormonální zprávu o sytosti

Žaludek při hladu vydává ghrelin, což je peptidový hormon působící na receptory pro růstový hormon. Podá-li se pokusným zvířatům, začnou více žrát...