Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Konvička Martin

Doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D., (*1969) vystudoval zoologii na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci. Doktorský titul získal na katedře zoologie Biologické fakulty Jihočeské univerzity. Nyní působí na Přírodovědecké fakultě JU a v oddělení biodiverzity a ochrany přírody Entomologického ústavu AV ČR.

Počet článků: 16

Kam mizí hmyz

2. 5. 2023  |  Vesmír 102, 288, 2023/5
Patrně vám neunikly zprávy o úbytku hmyzu, zejména motýlů a blanokřídlých, napříč bohatými zeměmi. Jaká je hlavní příčina? Jde snad o ztrátu...
 

Velcí býložravci a změny klimatu II.uzamčeno

6. 4. 2020  |  Vesmír 99, 224, 2020/4
Už někdy v šedesátých letech si zejména evropští ochránci přírody pod tíhou důkazů o nárocích mizejících druhů uvědomili, že řada stanovišť...
 

Velcí býložravci a změny klimatu I.uzamčeno

3. 3. 2020  |  Vesmír 99, 154, 2020/3
Nepozorovaně ze strany stratégů ochrany přírody, zato s velikým pozdvižením na straně akademické probíhají v ochraně přírody dvě revoluce,...
 

Hmyz a mezilidské vztahy (reakce na reakci)

11. 2. 2010  |  Vesmír 89, 85, 2010/2
Spoluautorem těchto památných1) burcujících slov je jeden z autorů příkré reakce na článek Odhmyzeno. Co se za těch třicet let změnilo, že dnes...
 

Zpráva o stavu země: odhmyzeno

10. 9. 2009  |  Vesmír 88, 529, 2009/9
V červnovém čísle na s. 386–391 popisuje L. Čížek se spoluautory mizení významných počtů hmyzích druhů z ČR. V těchto výčtech by bylo velmi...
 

Zpráva o stavu země: Odhmyzeno

11. 6. 2009  |  Vesmír 88, 386, 2009/6
Před několika lety u nás vyšla kniha, která může do podobných debat přispět velmi zásadně: Červený seznam bezobratlých ČR, vydaný Agenturou ochrany...
 

Kvantita neznamená kvalitu

13. 3. 2009  |  Vesmír 88, 159, 2009/3
„Je les příroda?“ Už název besedy dával tušit, že o názorové střety nebude nouze. Lesem může být leccos – od hlubokých hvozdů, které tu podle...
 

Endemičtí okáči vysokých Sudet

7. 8. 2008  |  Vesmír 87, 516, 2008/8
Našich motýlů (Lepidoptera) je více než 3300 druhů. Přesto mezi nimi nenajdeme žádného pravého endemita, druh omezený na Čechy či Moravu. Dva...
 

Biodiverzita není všelék

17. 1. 2005  |  Vesmír 84, 37, 2005/1
Příspěvek kolegů Davida Vačkáře a Jana Plesníka se zabývá experimentálními důkazy pozitivního vztahu mezi biodiverzitou a funkcemi ekosystémů....
 

Sezonní dvojtvárnost babočky síťkované

18. 8. 2004  |  Vesmír 83, 441, 2004/8
Začneme-li tvrzením, že babočka síťkovaná (Araschnia levana) je učebnicovým příkladem sezonní dvojtvárnosti (polyfenizmu) mezi denními motýly,...
 

Motýli a klimatické změny

5. 9. 2002  |  Vesmír 81, 492, 2002/9
Závažnou otázkou související s globálním oteplováním klimatu je, jakých změn dozná rozšíření rostlin a živočichů. Přirozeně lze předpokládat, že se...
 

Opravdu ekologové pohřbívají ekosystém?

5. 5. 2002  |  Vesmír 81, 248, 2002/5
Nemohu nechat bez odezvy názor M. Konvičky o (konečném) pohřbení pojmu ekosystém. Souhlasím s ním v tom, že termín ekosystém byl zprofanován do...
 

Pohřbíme (konečně) ekosystém?

1. 3. 2002  |  Vesmír 81, 127, 2002/3
Pohřbít ho – byť se všemi zaslouženými poctami – navrhuje Robert O’Neill na výroční přednášce „Robert Mac Arthur Memorial Lecture“, přetištěné v...
 

Péče o chráněná území

5. 4. 2001  |  Vesmír 80, 226, 2001/4
Publikace si klade za cíl stát se moderní, odborně fundovanou příručkou pro záslužnou činnost správců našich chráněných území přírody. Jde o dílo...
 

Zpackané vyznání starého pána

5. 7. 1999  |  Vesmír 78, 405, 1999/7
V květnovém Vesmíru recenzoval A. Markoš knihu E. O. Wilsona Konsilience – jednota vědění. Měl k dispozici anglický originál, kniha však mezitím...
 

Etologie před kopernikánským obratem

5. 6. 1999  |  Vesmír 78, 335, 1999/6
Představte si, že když Koperník a Galileo v renezančních dobách vymýšleli heliocentrickou astronomii, nějakou náhodou (příčinou mohla být jazyková...