Vesmír: 1999/7

datum vydání: 5. 7. 1999

Úvodník

Zjednaný svět

Na našem balkoně ve čtvrtém patře nad Vltavou letos hnízdila divoká kachna. Sedávala na zábradlí, odkud se zájmem sledovala dění na řece. 1) Jaké...

Rozhovor

Od zrn písku k tekutým krystalům

Počátkem dubna navštívil Prahu prof. Pierre-Gilles de Gennes, jeden z neuznávanějších představitelů teoretické fyziky, nositel Nobelovy ceny z roku...

Glosy

Slovo má Petr Harmanec

Jsou čeští vědci línější a méně výkonní než jejich kolegové v jiných zemích? Letos počátkem roku vyšel v Science článek pana Roberta Koeniga, který...

Poznámky a glosy

Historické záznamy zatmění

Astronom Richard Stephenson1) z Durhamské univerzity a Leslie Morrison z Královské greenwichské observatoře v Cambridži byli jednoho dne postaveni...

Eseje

O míse studené rýže

V situacích každodenního života se často setkáváme se značnými rozdíly povah biologických sourozenců. Přitom bychom očekávali, že vzájemně příbuzní...

Zpětná vazba

Pojem zpětné vazby, pocházející z kybernetiky a teorie systémů, říká asi tolik, že změna nějakého parametru v systému vyvolává reakci, která jej...

Nad knihou

S. PROCHÁZKA, I. MACHÁČKOVÁ, J. KREKULE, J. ŠEBÁNEK a kol.: Fyziologie rostlin

Po letech jsme se dočkali české učebnice fyziologie rostlin. Asi bychom měli oslavovat – na světě je kniha, kterou si může pořídit každý student....

RICHARD VAN DÜLMEN: Kultura a každodenní život v raném novověku (16.–18. století). Dům a jeho lidé I.

Stále ještě ze sebe nemohu setřást ten neblahý zvyk psát recenze do Vesmíru, tak jak se to dělává: počty stran, názvy kapitol, drobné chyby,...

Jazykový koutek

Mladší bratr staršího bratra

Onehdá si skupinka mužů se smyslem pro humor založila Klub mladších bratrů starších bratrů. Co je to za nesmysl? „Když je jeden bratr mladší, druhý...

Mozaika

Květen ve vědě

Oběžná doba – 1000 let? Astronomové Havajské univerzity zaregistrovali ledovou „kouli“ o průměru 100 km, která se dostane ze všech známých...

Ve zkratce

Ve zkratce

S velkými famfárami se publikovalo roku 1993 zjištění molekulového genetika D. Hamera a jeho spolupracovníků, že gen pro mužskou homosexualitu...

Diskuse

Vědci musí přemostit komunikační propast

[...] Wolpert1) nás informuje, že vědci mají „specializované znalosti toho, jak svět funguje, které ostatním nejsou tak snadno dostupné“. Ve...

Zpackané vyznání starého pána

V květnovém Vesmíru recenzoval A. Markoš knihu E. O. Wilsona Konsilience – jednota vědění. Měl k dispozici anglický originál, kniha však mezitím...

Výtvarné umění

„Metafysika prostoru“

S prostorem je tomu jako s časem u svatého Augustina: když se mne nikdo na prostor neptá, vím, co to je, když se mne ale někdo zeptá, nevím. Tak...

Dopisy čtenářů

O nezabíjení babiček

V souvislosti s Babičkami jsem pozoroval velmi nápadnou věc, že totiž se strašně liší reakce mužů a žen na ten článek. Muži buď pokrčí rameny, jako...

Proč Mácha nenapsal Květen

[...] Jako první mi padl do oka Váš článek, který jsem si se zájmem přečetl. Zjistil jsem, že celý život se vlastně člověk učí. Byl jsem vždy...

Teplomilné rostliny v chladných dobách

Pylová analýza je nejosvědčenější a dosud nejvíce používanou metodou studia vývoje vegetace v minulosti. Během tří krátkých exkurzí na odlišná...

Stresové proteiny v imunitě

Stresové proteiny jsou jedny z nejstarších bílkovin vůbec. Vznikly pravděpodobně s prvními buňkami v horkém prostředí, které je dnes domovem...

Velikost genitálií indikuje klimatické změny

Pro rekonstrukci klimatu ve čtvrtohorách se v zásadě uplatňují dva přístupy. První – nazvěme jej třeba analytický – spočívá v precizním určení...

Proč je malých zvířat víc než velkých

Tělesná velikost je strašně důležitá vlastnost zvířat, poněvadž souvisí prakticky se všemi ostatními vlastnostmi: se způsobem života, generační...

Cholera útočí znova

Koncom 20. storočia prežívajú svoju renesanciu infekčné ochorenia, ktoré sa už považovali za zvládnuté – hovoríme im reemergentné infekcie. Jedným...

Zatmění Slunce v květnu 1919 a relativita

Když během hvězdné dekády 1905–1915 kladl Albert Einstein základy epochální obecné teorie relativity, předpověděl postupně jevy, jejichž existenci...

Zatmění Slunce 1999

Pro člověka, který je ještě trochu svázán s přírodou, je zatmění jevem výjimečné krásy. Již staří Číňané zatmění pečlivě sledovali, dokázali...

V síti...

Je samozřejmé, že k tak důležité a zajímavé věci, jako je zatmění, vznikne množství kvalitních www stránek v nejrůznějších zemích světa. Důraz v...

Jak přesně Aztékové měřili čas?

Když na počátku 16. století přistáli první Evropané na pobřeží dnešního Mexika, byl tamější kalendář již 2000 let stár. První conquistadoři to však...

Aktuality

Dvě mouchy jednou ranou: umělé prvky číslo 118 a 116

se podařilo připravit fyzikům Lawrencovy berkeleyské státní laboratoře v Kalifornii krátce poté, co v Dubně úspěšně připravili prvek s atomovým...

Selhává grantová agentura, když hodnotný projekt nedostane grant?

Nositel Nobelovy ceny Luis W. Alvarez je znám mezi laiky spíše svou hypotézou, že vyhynutí dinosaurů před 65 miliony let způsobil střet Země...

Proti pampeliškám

Na jaře mnozí zahrádkáři rozpráší na metr čtvereční půdy daleko více herbicidů než zemědělci. David Tilman se svými spolupracovníky z Minnesotské...

Zpětná vazba

17. dubna otiskl britský týdeník pro vědu New Scientist zprávu o tom, že „pravidlený sex prý pomáhá proti nachlazení a chřipce“ (citujeme Duben ve...

Math1 – gen pro vláskové buňky

Vnitřní ucho savců obsahuje kochleu a vestibulum odpovědné za slyšení i za udržování rovnováhy (viz např. obrázek). Epitel těchto ústrojí obsahuje...

Pozor na danajské dary?

Němečtí fyzikové by rádi nahradili svůj zdroj synchrotronového záření BESSY-1 novějším modelem BESSY­2. Nabízejí tudíž původní zařízení, které má...

Kamufláž chaperoniny

Mnoho virů je mezi rostlinami šířeno slinami hmyzu sajícího rostlinné šťávy. To však je poměrně nejistá záležitost, a tak některé viry vyvinuly...

Světelný receptor času

Mnoho fyziologických procesů v našem těle (spánek, produkce některých hormonů – např. melatoninu – změna teploty a další) je řízeno cirkadiánními...

Višně poněkud jinak

J. I. Gray a jeho spolupracovníci z Michiganské státní univerzity se zabývají studiem vzniku kancerogenních látek a oxidace lipidů včetně...

Proč srdce roste, i když nemá

Každý ví, že sportovci mají větší srdce než lenoši. Je to proto, aby mohli rychleji utíkat. Někdy se ale srdce zvětšuje, i když nemá, a působí to...

Sloní šnorchl

Australští biologové, kteří se věnují studiu sloních embryí, tvrdí, že sloni se vyvinuli z vodních savců, jimž chobot možná původně sloužil jako...

Hudba a řeč v mozku

Když lidé zaslechnou nesmyslně postavenou větu (například Včera seká trávník), jejich mozková aktivita se na moment splaší a při měření vykáže...

Ztracená supernova

Téměř detektivní záhadu předložili Wan Chen a Neil Gehrels z Goddardova střediska kosmických letů (NASA). Zkoumali spektrální studie rentgenového...

Co způsobuje globální oteplování?

Otázky typu „co předcházelo čemu“ jsou běžné nejen u slepic a vajec. Představu, že zvyšování koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší má za následek...

Hormon pro léčbu cirhózy jater u alkoholiků?

Už více než deset let se ví, že v těle máme působek podněcující množení jaterních buněk a regeneraci jater po jejich poškození. Játra mají zvláštní...

Hubblova konstanta stále nejistá

Tým Wendy Freedmanové z observatoří Carnegiova ústavu ve Washingtonu měřil po řadu let Hubblovým teleskopem světelné křivky osmi set cefeid ve...

Prof. František Daneš osmdesátníkem

Spolupracovníkem Vesmíru byl F. Daneš v letech 1982–1995. Za tu dobu nejen upravil nesčetné množství článků, ale hlavně publikoval (pod šifrou dš)...

O čem psal Vesmír před lety

Ze starověké botaniky. Starověk nevěděl mnoho o pohlavnosti rostlin. Sám Plinius se o ní vlastně vůbec nezmiňuje. Jak fantastické byly názory...