Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Trebichavský Ilja

RNDr. Ilja Trebichavský (*1942) vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě UK. Na pracovišti Mikrobiologického ústavu AV ČR v Novém Hrádku se věnuje infekční imunologii.

Počet článků: 14

Třetí rozměr předstěry

30. 10. 2023  |  Vesmír 102, 609, 2023/11
Přečetl jsem si vzpomínku na Miroslava Holuba; slyšel jsem jej pouze jednou přednášet, mám od něho podepsanou knížku Slabikář (rok vydání 1965)....
 

M. Holub stoletýuzamčeno

4. 9. 2023  |  Vesmír 102, 465, 2023/9
Před sto lety, 13. září 1923, se narodil český imunolog, spisovatel, básník a redaktor časopisu Vesmír, Miroslav Holub (1923–1998). Jeho otcem byl...
 

Nitrobuněčné rozpoznávání bakterií

15. 9. 2005  |  Vesmír 84, 541, 2005/9
Jak vznikla imunita? Stále složitější a objemnější těla mnohobuněčných organizmů poskytovala bakteriím a virům vhodné prostředí i dostatek živin....
 

Konec East side story

15. 3. 2004  |  Vesmír 83, 132, 2004/3
Karl Popper defi noval vědeckou teorii jako takovou, kterou je možné vyvrátit. Proto otázky o existenci Boha nebo původu života nejsou vědecké, ale...
 

Bakteriální původ cytoskeletárních bílkovin

5. 12. 2001  |  Vesmír 80, 665, 2001/12
Další paradigma je otřeseno. Donedávna jsme tvrdili, že bakteriím chybí tubulin a aktin, které vytvářejí vnitřní kostru eukaryontních buněk...
 

Zapomenuté infekční choroby

5. 12. 2001  |  Vesmír 80, 673, 2001/12
Pandemie a epidemie infekčních chorob decimovaly lidstvo, co jeho paměť sahá. Nepříjemné věci se ale z našeho vědomí pomalu vytrácejí a zůstávají...
 

Stresové proteiny v imunitě

5. 7. 1999  |  Vesmír 78, 372, 1999/7
Stresové proteiny jsou jedny z nejstarších bílkovin vůbec. Vznikly pravděpodobně s prvními buňkami v horkém prostředí, které je dnes domovem...
 

Mezibuněčná hmota

5. 8. 1996  |  Vesmír 75, 429, 1996/8
Ještě v padesátých letech byla představa o skladbě mezibuněčné hmoty velmi jednoduchá: jsou to kolagenní vlákna vnořená do základní koloidní...
 

Rostliny jako živé vakcíny

5. 10. 1995  |  Vesmír 74, 595, 1995/10
Vědci z londýnské nemocnice Guy’s Hospital vyvinuli monoklonální protilátku bránící streptokokům ústní dutiny v přilnutí ke sliznici a znemožňující...
 

Homeoboxové geny

5. 5. 1995  |  Vesmír 74, 276, 1995/5
V místě, kde cesta dělící Žlutý kopec od úbočí Špilberku opouští svahy obou brněnských vrchů, stojí starý klášter augustiniánů. Je jen málo tak...
 

Několik reflexí na Zrzavé téma

5. 3. 1995  |  Vesmír 74, 149, 1995/3
Na rozdíl od ostatního světa, jímž rozumím svět "biologicky" vyspělý, je nedostatek informací z oboru evoluční biologie důsledkem, respektive...
 

Přepsaná historie lidstva

5. 3. 1995  |  Vesmír 74, 175, 1995/3
Když Louis a Mary Leakey objevili fosilie Homo erectus v tanzanské Olduvai Gorge (staré 1,4 milionu let) a potom ještě Richard Leakey v Kobbi Fora...
 

Aids v postkomunistických zemích

5. 3. 1995  |  Vesmír 74, 175, 1995/3
Jednotlivé země se liší počtem případů i nejčastějším způsobem přenosu HIV. V České republice a na Slovensku je asi dvě třetiny případů způsobeno...
 

Apoptóza

5. 10. 1994  |  Vesmír 73, 550, 1994/10
Eukaryotická buňka umírá dvěma možnými způsoby. Známějším projevem smrti je nekróza, která je vyvolána nemocí, fyzikálním poškozením nebo...