Vesmír: 2001/12

datum vydání: 5. 12. 2001

Úvodník

Připijme si na zdraví

Starší lidé rádi mluví o svých neduzích. Rádi o nich mluví, neradi je mají. Téměř jako by se z nich chtěli vymluvit. Zda to pomáhá, to nikdo neví,...

Eseje

Dobrodružství na zahrádce

Naše výprava právě dosáhla vrcholu hory Noup. Všichni odpočíváme po dvoudenním těžkém pochodu tropickou džunglí, následujícím po přistání...

Všední a sváteční

Nejlépe vaří, jak známo, hlad. Jen řádně promrzlý ocení teplo a jen uhřátý zase chládek. Kdo neví, co je žízeň, neví ani, co je rozkoš z napití....

Komentáře a názory

Stinné stránky WOS

Souhlasím s V. Hořejším a P. Hobzou v tom, že Web of Science (WOS) je mocný a užitečný nástroj pro scientometrickou analýzu. Počet publikovaných...

Co drží T-lymfocyty na uzdě?

Není tomu tak dávno, co jsem psal o poněkud bizarní historii vzestupu a hanebného pádu výzkumu supresorových T-lymfocytů (Ts) – speciálních bílých...

Devitalizace nádorů

V liběchovském Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd vznikla zásluhou již zemřelého K. Fortýna a nynějšího vedoucího laboratoře...

Habermas o liberální eugenice

Otázku etiky lidského rodu dnes nastolují nejen diskuse o lidských právech, ale také to, co lze nazvat výzkumem spotřebovávajícím lidská embrya a...

Nad knihou

MARTIN MYKISKA: Rok v Antarktidě

Od května 1991 do května 1992 pobýval Martin Mykiska na české polární základně, ležící na shetlandském ostrově Nelsonu, odkud je Antarktida na...

Dvě knihy o vzájemném ovlivňovnání organizmů

CARL ZIMMER: Parasite rex. Inside the bizarre world of nature’s most dangerous creatures Free Press 2000, ISBN 0684856387, 298 stran; 245 stran...

ROBERT J. STERNBERG: Úspěšná inteligence. Jak rozvíjet praktickou a tvůrčí inteligenci

Autor, narozený 1949, působí na Yaleově univerzitě. Napsal řadu studií a monografií o inteligenci, ale i o emocích a lásce. Kniha původně vyšla r....

Jazykový koutek

Sněť

V mírových dobách se člověku zaslechnuvšímu slovo sněť vybaví nejdřív snítka, větvička, ratolest: Přivedli oslici i oslátko, položili na ně pláště...

Mozaika

Mozaika

Hvězdy na okraji vesmíru Ve vzdálenosti 13 miliard světelných let už astronomové spatřili řadu objektů. Předpokládalo se, že v té vzdálenosti...

Vertikála

Vesmír - o čem psal před lety

Sněť slezinná je nemoc zvířat, člověk se obyčejně nakazí od zvířat nebo jejich zbytků. Zvířata se nakazí potravou a vodou z míst, která jsou...

Výtvarné umění

Poselství kamene u cesty

Předválečný Zlín, stejně jako Zlín během války, byl mimořádným fenoménem – průmyslovým, architektonickým, urbanistickým, sociálním, kulturním,...

Dopisy čtenářů

Ad Jak ekologicky zlikvidovat vysloužilé solární články?

Pokusím se odpovědět na první dotaz M. Sluky, který se týká technologie slunečních článků, a omezím se na články z krystalického křemíku, jež jsou...

Zapomenuté infekční choroby

Pandemie a epidemie infekčních chorob decimovaly lidstvo, co jeho paměť sahá. Nepříjemné věci se ale z našeho vědomí pomalu vytrácejí a zůstávají...

Naučme se od zvířat něco užitečného

Na svátek sv. Václava 28. 9. 1931 bylo oficiálně otevřeno staveniště první české zoologické zahrady v Praze-Troji. Na rozdíl od minulých kulatých...

Sociálne determinanty zdravia

V posledných rokoch sa hromadia správy potvrdzujúce rozhodujúcu úlohu sociálnych faktorov z hľadiska zdravia jedincov i celej populácie. Ide...

Alzheimerova choroba v síti

Při každodenním styku s blízkými, kteří vám mnoho let poskytovali zázemí a jistotu, někdy nemusíte vnímat drobné změny v jejich chování. Důsledky...

KVÍZ – Alzheimerova nemoc

Roční finanční ztráty za Alzheimerovu nemoc (včetně ceny za péči + ztráty produktivity) se odhadují na: 100 milionů dolarů na celém světě 100...

Hidžra – třetí pohlaví v Indii

Mluvíme-li o této svérázné indické skupině, narazíme hned zpočátku na první kámen úrazu v gramatice: ten hidžra, nebo ta hidžra? V hindštině je to...

Cesta do hlubin kaktusářovy duše

Kdo je kaktusář? Bez nadsázky by se dal parafrázovat bonmot o taxonomech – kaktusářem je ten, kdo se za kaktusáře považuje. Do této zcela speciální...

Nesmrtelnost a chemie

Podle indonéského mýtu bylo nebe na počátku světa tak nízko nad zemí, že Stvořitel spouštěl lidem své dary na provaze. Stalo se, že jednoho dne...

Aktuality

Mají chronické „degenerativní“ nemoci infekční původ?

Když se na Faerských ostrovech v sedmdesátých letech silně zvýšil výskyt roztroušené sklerózy, jednoho z těžkých neurodegenerativních onemocnění,...

Bakteriální původ cytoskeletárních bílkovin

Další paradigma je otřeseno. Donedávna jsme tvrdili, že bakteriím chybí tubulin a aktin, které vytvářejí vnitřní kostru eukaryontních buněk...

Když pomeranče zlátnou, lékaři blednou

Tak zní staré japonské přísloví a prý na něm opravdu něco je. Vitaminu C neboli kyseliny askorbové potřebujeme jen tolik, kolik je v běžné porci...

Proteinový koncentrát z řepky olejky

Kanadská firma Burcon NutraScience vyvinula a patentovala postup, jímž lze ze všech kultivarů řepky olejky i z jiných olejnatých semen vyrábět...

Tuční to dotáhnou nejdál

V ptačí migraci lze rozlišovat postupné přelety kratších úseků, kdy si ptáci na tahové zastávce jen něco málo sezobnou a hned zase letí dál, a...

Největší otravy potravinami

Přes poměrně přísné laboratorní kontroly, kterými potraviny v posledních dvaceti letech procházejí, byla na světě zaznamenána řada hromadných...

Společně se letí lépe

Asi každý, kdo se někdy zamyslel, proč vlastně ptáci létají v hejnech, došel k závěru, že jim toto uspořádání musí přinášet přinejmenším úsporu...

Změny v čokoholikově mozku

Čokoláda je pochutinou, na kterou vzniká návyk ze všech potravin nejčastěji. Co se při tom děje v mozku, zkoumá tým neurovědců z Chicaga. Pokusným...