Flegr Jaroslav

Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc., (*1958) vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V biologické sekci této fakulty se zabývá evoluční biologií, evoluční parazitologií a evoluční psychologií. Je autorem knih Evoluční biologie (Academia 2005, 2009), Zamrzlá evoluce (Academia 2006), Evoluční tání aneb O původu rodů (Academia, 2015) a mnoha dalších odborných i popularizačních publikací.

Počet článků: 19

Přenos změn chování vyvolaných toxoplazmou do třetí generace

13. 7. 2020  |  Vesmír 99, 378, 2020/7
Že parazit Toxoplasma gondii ovlivňuje chování nakažených myší, se ví už nejméně padesát let, a že ovlivňuje chování člověka, už skoro třicet....
 

Třídění z hlediska stabilityuzamčeno

8. 3. 2018  |  Vesmír 97, 180, 2018/3
Víte, co mají společného diferenciální a infinitezimální počet, neeukleidovská geometrie, buněčná teorie nebo zákony termodynamiky? Všechny tyto...
 

Toxoplazmóza – nová pohlavně přenosná choroba?

5. 9. 2013  |  Vesmír 92, 510, 2013/9
Toxoplasma gondii je velmi rafinovaný parazit vzdáleně příbuzný původci malárie krvinkovce. Definitivním hostitelem toxoplazmy (tj. hostitelem, ve...
 

Parazit Toxoplasma a Rh-faktor

6. 4. 2010  |  Vesmír 89, 220, 2010/4
Proč se v lidské populaci vyskytují všechny čtyři krevní typy systému AB0 (viz rámeček „Krevní skupiny“), není jasné. Je ovšem pravděpodobné, že z...
 

Sen a probuzení

11. 2. 2010  |  Vesmír 89, 128, 2010/2
Jádrem tohoto dvacet let starého projektu je přenositelnost mzdového fondu vědce mezi Akademií, univerzitami i resortními výzkumnými pracovišti. Za...
 

Zamrzlá evoluční biologie?

10. 5. 2007  |  Vesmír 86, 322, 2007/5
V úvodu recenze (Vesmír 86, 320, 2007/5) autoři vcelku dobře popsali teorii evoluční plasticity. Dopustili se zde pouze dvou chyb. První chyba je...
 

Ernst Mayr a teorie přerušovaných rovnováh

12. 5. 2005  |  Vesmír 84, 285, 2005/5
O jedno z největších překvapení v evoluční biologii 20. století se postarali paleontologové Stephen Jay Gould a Niels Eldredge, kteří v šedesátých...
 

Schizofrenie a toxoplazmóza

1. 1. 2003  |  Vesmír 82, 4, 2003/1
V článku o rizikových faktorech schizofrenie nezmínila autorka při výčtu infekčních agens prvoka Toxoplasma gondii. Některé studie z poslední doby...
 

Černá i červená královna

1. 1. 2003  |  Vesmír 82, 5, 2003/1
Již delší dobu nadávám na nedostatečné jazykové a kulturní vzdělání našich biologů, zvláště pak sociobiologů, ale nikomu z nich se to bohužel dosud...
 

Mark Ridley: Mendels demon (Gene justice and complexity of life)

5. 8. 2002  |  Vesmír 81, 468, 2002/8
Ústředním tématem knihy je role pohlavního rozmnožování v evoluci vyšších11 organizmů, tj. organizmů se složitější tělní stavbou a větší...
 

Stinné stránky WOS

5. 12. 2001  |  Vesmír 80, 667, 2001/12
Souhlasím s V. Hořejším a P. Hobzou v tom, že Web of Science (WOS) je mocný a užitečný nástroj pro scientometrickou analýzu. Počet publikovaných...
 

Dvě knihy o vzájemném ovlivňovnání organizmů

5. 12. 2001  |  Vesmír 80, 704, 2001/12
CARL ZIMMER: Parasite rex. Inside the bizarre world of nature’s most dangerous creatures Free Press 2000, ISBN 0684856387, 298 stran; 245 stran...
 

TIJS GOLDSCHMIDT: Darwins Dreampond, Drama in Lake Victoria

5. 3. 2000  |  Vesmír 79, 165, 2000/3
Autorem knihy je holandský biolog, který mnoho let studoval rybí faunu afrických jezer. Seznamuje čtenáře s dramatickou novodobou historií zániku...
 

Ukaž mi své parazity a já ti povím, kdo jsi

5. 12. 1999  |  Vesmír 78, 667, 1999/12
Před časem reagoval Ludvík Vaculík v Posledním slově Lidových novin na článek o vlivu pořadí narození na formování osobnosti (J. Havlíček, Vesmír...
 

Nad knihami

5. 10. 1999  |  Vesmír 78, 585, 1999/10
Nad knihami: J. M. SMITH, E. SZATHMÁRY: The major transitions in evolution (Nejdůležitější kroky evoluce)W. H. Freeman, Oxford 1995, 346 stran,...
 

R. Dawkins: Climbing mount improbable

5. 8. 1999  |  Vesmír 78, 435, 1999/8
R. Dawkins je dnes patrně nejlepším britským popularizátorem evoluční problematiky a zároveň i neobyčejně vlivným badatelem v tomto vědním oboru....
 

Lysenkizmus trochu jinak

5. 1. 1999  |  Vesmír 78, 16, 1999/1
Pod pojmem lysenkizmus mnohdy splývají dva odlišné jevy. Je to především lysenkinzmus ve vlastním slova smyslu, tedy společenské, politické a...
 

Spor o Darwina

5. 6. 1997  |  Vesmír 76, 326, 1997/6
PHILLIP E. JOHNSON: Spor o Darwina Nakladatelství Návrat domů, Praha 1996; 215 stran, 190 Kč, náklad 5000 ks Kniha o evoluci napsaná kreacionistou...
 

Evoluce pohlavního rozmnožování

5. 5. 1995  |  Vesmír 74, 268, 1995/5
„Láska je láska, když chodí kluci s holkama.“ Tak praví Lucie Bílá. Vzápětí ovšem dodává, že „láska je láska, když chodí kluci s klukama a holky s...