mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Vesmír: 1995/5

datum vydání: 5. 5. 1995

Úvodník

Smrt ekologa

Sněhový převis již neudržel svou váhu a zřítil se srázem do doliny. Pohltil vše, co bylo v cestě, stromy, kameny - na ohledy nebyl čas. Pod těžkou...

Nobelovy ceny

Nobelova cena za rozptyl neutronů

Za fyziku byla roku 1994 udělena Nobelova cena již postarším profesorům: Kanaďanu B. N. Brockhousovi (76 let) za vývoj neutronové spektroskopie a...

Poznámky a glosy

Nejmenší gen

Díky pokrokům molekulární genetiky nechápeme již dávno gen jen jako příčinu znaku , ale jako jednotku genetické informace, zapsané pomocí sekvence...

Rekordní černá díra?

Nový kandidát na obří černou díru rekordních parametrů byl objeven v jádře spirální galaxie M106 v souhvězdí Honicích psů (M. Miyoshi a kol.,...

Změny hydrologického režimu v západní Evropě

Letos prožívají některé části západní Evropy během tří let již podruhé desetileté, či dokonce stoleté vody. Záplavy na dolním Rýnu plnily koncem...

Světovou úroveň dizertacím

Americké děti píší eseje už od základní školy. Zadané téma bývá obvykle historické, přírodovědné nebo zeměpisné, vhodnou literaturu doporučuje...

Poštolky, které vidí ultrafialové světlo

Severští hraboši (Microtus arvalis) jsou dávno známi svými čtyřletými cykly, ve kterých se přemnožují. Výklad tohoto jevu není zcela jednotný....

Nad knihou

Žijeme zdravěji a déle?

Stává se v poslední době pravidlem, že se v nejrůznějších ohledech porovnáváme se světem. Úspěchy na poli ekonomickém se stávají předmětem častých...

STANISLAV KOMÁREK: Kaligrafie

To, že přírodovědec napíše básničku se občas stane, to že napíše poezii už bývá vyhrazeno nemnohým postavám. Na šedesát básní ze skutečných i...

M. MELOUN, J. MILITKÝ: Statistické zpracování experimentálních dat

Pro představu o rozsahu monografie uvádím výčet témat. Kniha se zabývá chybami měření (klasifikací chyb, charakteristikou přesnosti přístrojů,...

Oxlade Ch., Stockley C., Wernheim J.: Fyzika, Ilustrovaný přehled

PARODIE NA FYZIKÁLNÍ UČEBNÍ TEXT Můj kolega - dějepisec je muž širokého rozhledu. Mimo jiné se vyzná i v základních fyzikálních oborech, své...

Devátý smrtelný hřích

Letos uplynulo třicet dva let od vydání knih Konrada Lorenze "Osm smrtelných hříchů" (Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit) a "Takzvané...

Jazykový koutek

skóre a skór

Jsou oba právě uvedené výrazy totéž slovo ve dvou různých gramatických podobách, anebo jde o dvě různá slova? Obávám se, že moje odpověď bude...

Mozaika

Březen ve vědě

Na Venuši začne opět mohutná sopečná činnost?Analýza snímkování povrchu Venuše pomocí Magellanu, umělé družice této planety, neskončí pochopitelně...

Vertikála

ze starších ročníků Vesmíru

Caries zubů u opic Je velmi zajímavo zvěděti, zdali je caries u zubů následkem nepřirozené výživy u civilisovaného člověka a domácích jeho...

Diskuse

Noční můry a zdravý rozum

Adaptace, evoluční novinka, dlouhokrká žirafa, rohatost nosorožců ... spousty slov o tom, jak by to mohlo být. Přečetl jsem si článek Jana Zrzavého...

Evoluce jako dialog

Článek kolegy Zrzavého ve Vesmíru 74, 145, 1995/3 přináší nekonvenční pohled na selekcionistické představy o původu evolučních inovací a ostrou...

Výtvarné umění

O propadání mezi pojmy

Vilém Flusser ve znamenitém eseji Evropské umění vysvětluje, že problém není ani tak v tom, že by byly tradiční pojmy jako 'věda', 'umění',...

Dopisy čtenářů

Bzučím tiše

Ke škůdcům životního prostředí patří i nadměrně hlučná a na nevhodných místech reprodukovaná hudba. Pomozte ji omezovat v souladu s ekologickou...

Epidemiologie a vliv znečištění prostředí na zdravotní stav

Poměrně často se v populárním i odborném tisku objevují studie, které dávají do vztahu údaje o znečištění prostředí v geografických oblastech se...

Hry hazardní i nehazardní

Od 1. 1. 1994 u nás platí nová mezinárodní klasifikace nemocí a s ní i nová diagnostická jednotka nazývaná patologické hráčství. Mezinárodní...

Kosmologie, rozpínání a relativita

Některé názory čtenářů Vesmíru na vesmír si snad zaslouží relativistův komentář. V rubrice Dopisy redakci (Vesmír 73, 604, 1994/11). Novotný soudí,...

Výchova a vzdelanie optikou kognitívnej biológie

1. V roku 1995 uplynie 2 342 rokov od úmrtia Platóna a 2 317 rokov od úmrtia Aristotela. Dávno už nenazeráme na kozmos a pozemskú prírodu tak ako...

Věda, ekologie a ideologie

Ekologie jakožto biologická vědní disciplína se zabývá vztahy mezi organizmy navzájem a mezi organizmy a jejich prostředím. Ekologie sensu stricto...

El Niño jezulátko

Výraz El Niño znamená ve španělštině dítě či Ježíšek, ale autoři Meteorologického slovníku (Academia, Praha 1993) jej básnivěji překládají...

Adolf Schmidl, český geograf a otec speleologie

Přestože se Adolf Schmidl (1802 - 1863) narodil v Čechách, většinu svého života strávil v nynějším Rakousku a Maďarsku. Učil ve Vídni a Budapešti a...

Marketing intelektuálního potenciálu univerzity

Ve Vesmíru 73, 334, 1994/6 byla uveřejněna stať Vládní financování výzkumu, jejímž autorem byl prof. Zdeněk Bažant. Uvedl na stránky časopisu téma,...

Evoluce pohlavního rozmnožování

„Láska je láska, když chodí kluci s holkama.“ Tak praví Lucie Bílá. Vzápětí ovšem dodává, že „láska je láska, když chodí kluci s klukama a holky s...

Homeoboxové geny

V místě, kde cesta dělící Žlutý kopec od úbočí Špilberku opouští svahy obou brněnských vrchů, stojí starý klášter augustiniánů. Je jen málo tak...

Aktuality

Z odborných časopisů

Sabotáž v CERN Tato epizoda nemá s fyzikou elementárních částic co dělat. Poprvé v existenci Evropského střediska pro fyziku elementárních částic...

První zpráva o stavu životního prostředí v Evropě

Na závěr Sociálního summitu v Kodani předala Evropská agentura pro životní prostředí (European Environmental Agency) dne 10. března 1995 vedoucím...

Možnost záměrných změn "zárodečné linie"

Z konce minulého staletí je známa teorie kontinuity zárodečné plazmy Augusta Weismanna, tj. linie pohlavních buněk, která představuje nesmrtelné...

Sarin a oči krásných žen

Ohromující zprávy o útoku japonských teroristů na cestující v metru nervovým jedem sarinem patří k těm ošklivým zprávám v médiích. Sarin, jemu...

Pašeráci freonů

Freon je ochranná obchodní značka firmy E.I. du Pont and Co., která již kolem roku 1930 uvedla tyto bezbarvé kapaliny do chladicích zařízení. Mají...

Bráni selén spánku?

Predpokladá sa, že prostaglandin (PG) D2, ktorý sa tvorí v organizme, podporuje navodenie spánku. Biosyntézu tejto látky katalyzuje enzým PG...

Laserem do oka

Donedávna připomínalo spojení slov laser a oko pouze vážné nebezpečí hrozící lidskému zraku při zásahu laserovým paprskem. Pracovníci v laserových...

Citronová šťáva k dezinfekci vody?

Když není možné podezřelou vodu převařit, je možno ji dezinfikovat 2 lžícemi citronové šťávy na litr (2 %). Po třiceti minutách se tak zničí i...

Zlepšuje selén imunitu?

Dostatočný prísun stopového prvku selénu do organizmu je nevyhnutný pro uchovanie zdravia. Tento prvok prítomný v enzýme glutatiónperoxidáze je...