Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Babor Josef

Počet článků: 13

Pitva na Bílé hoře,nový pramen poznání brdské oblasti

5. 5. 2000  |  Vesmír 79, 289, 2000/5
Ve své novátorské studii se autor zabývá málo známými momenty historie brdské oblasti, které jsou oficiálními místy přehlíženy. Hned první portrét...
 

FUSTEL DE COULANGES: Antická obec. Studie o kultu, právu a institucích starého Řecka a Říma

5. 10. 1999  |  Vesmír 78, 583, 1999/10
Fustel de Coulanges (1830–1889) napsal Antickou obec v roce 1864 a toto dílo jej proslavilo. Do konce minulého století vyšlo v řadě překladů...
 

RICHARD VAN DÜLMEN: Kultura a každodenní život v raném novověku (16.–18. století). Dům a jeho lidé I.

5. 7. 1999  |  Vesmír 78, 404, 1999/7
Stále ještě ze sebe nemohu setřást ten neblahý zvyk psát recenze do Vesmíru, tak jak se to dělává: počty stran, názvy kapitol, drobné chyby,...
 

DEMETZ PETER: Prague in Gold and Black. Scenes from the Life of the European City

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 266, 1998/5
Starý pán se po letech vrací do Prahy. Je dojatý, ale ne sentimentální. Přemýšlí nad svým životem, bilancuje a píše o historii a literatuře Prahy....
 

OTFRIED PREUSSLER: Útěk do Egypta přes Království české.

5. 10. 1997  |  Vesmír 76, 586, 1997/10
Cesta z Betléma do Egypta vedla za oněch svatých dob přes Království české, napříč kolem Šluknova, pak Českolipskem, potom kolem Ještěda a dál po...
 

TAJ-TÜN A JOSEF HEJZLAROVI: Minimum čínského moudra

5. 2. 1997  |  Vesmír 76, 71, 1997/2
Čína se svou dlouhou historií a obrovskou literaturou představuje mimořádně vhodné území pro existenci lidových přísloví i sentencí klasických...
 

ERAZIM KOHÁK: Hesla.

5. 2. 1996  |  Vesmír 75, 68, 1996/2
E. Kohák přednášel téměř čtyři desetiletí filozofii na Bostonské univerzitě v USA. Zabýval se zejména fenomenologií a mnoho svých prací spojil se...
 

LIBOR VYKOUPIL: Historie nebo hysterie? Komično jako nezamýšlený důsledek intelektuální činnosti

6. 12. 1995  |  Vesmír 74, 695, 1995/12
Autor této knihy již 15 let tráví každoročně několik dní u přijímacích zkoušek ke studiu dějepisu. Za tu dobu mu bylo přečíst a vyslechnout...
 

ODILO IVAN ŠTAMPACH: Život, duch a všechno

5. 9. 1995  |  Vesmír 74, 515, 1995/9
O. Štampach je kněz s bohatou zkušeností podzemní církve, věznění a manuálních povolání. Jeho myšlení je jasné a jazyk přehledný. Nikde to tak...
 

Proč Bůh nikdy nezískal místo na univerzitě

5. 6. 1995  |  Vesmír 74, 310, 1995/6
1) Měl jen jednu hlavní publikaci 2) Byla v hebrejštině 3) Byla bez odkazů 5) Nebyla publikována v recenzovaném časopise 6) Může být pravdou, že...
 

STANISLAV KOMÁREK: Kaligrafie

5. 5. 1995  |  Vesmír 74, 286, 1995/5
To, že přírodovědec napíše básničku se občas stane, to že napíše poezii už bývá vyhrazeno nemnohým postavám. Na šedesát básní ze skutečných i...
 

Tři knihy o Rusku

5. 2. 1995  |  Vesmír 74, 103, 1995/2
O Rusku bylo u nás mnoho napsáno a mnoho zamlčeno. Vzpomínali jsme Prokopa, opata sázavského, Karlův pokus obnovit slovanskou liturgii v Emauzích,...
 

Věda, jazyk a folklor

5. 11. 1994  |  Vesmír 73, 645, 1994/11
Termín „folk lore“ poprvé použil anglický badatel W. G. Thoms r. 1846 jako označení souboru lidových znalostí a určitého druhu kolektivní...