Vesmír: 1998/5

datum vydání: 5. 5. 1998

Úvodník

Věda a kýč

Každý, kdo se jen trochu zajímá o výtvarné umění, má nějakou svou představu o tom, co je to kýč. Přinejmenším občas to slovo užije, například nad...

Rozhovor

Slovo má Martin Kratochvíl

Vesmír: Vzdělávání se v České republice peněz nedostává a cesty se hledají obtížně. Většina lidí naříká, méně jich něco dělá. Bonton se rozhodl...

Glosy

Spojené síly knihovnické proti monopolu vydavatelů

Kdo nepublikuje, ten nepřežije! Počet publikovaných článků je (bohužel) při hodnocení vědecké práce stále důležitým kritériem; často...

Chceš žít déle? Buď sociální!

Biologický proces stárnutí nás čeká všechny. O původu stárnutí se vyslovují i některé „evolučně“ laděné hypotézy. Jedna z nich uvažuje proces...

Poznámky a glosy

Radomír Čihák sedmdesátníkem /* 30. 5. 1928/

Narodil se v Soběslavi, v rodině středoškolského profesora. Jako student střední školy na sebe upozornil přírodovědeckými pracemi, které byly r....

Eseje

Zákon mimo zákon

Jsou fyzikální zákony věčné a neměnné, nebo jsou – podobně jako biologické druhy – nestálé, jakési halabala povahy? Hierarchické rozrůznění rostlin...

Pragmatický a dogmatický duch ve fyzice

Diskuse o „filozofickém“ pozadí přírodních věd nekončí. Fakt jisté izolovanosti české vědecké elity téměř od r. 1938 nepochybně přispěl k tomu, že...

Nad knihou

RADOMÍR ČIHÁK: Anatomie člověka, 3. díl

„Dobrá věc se podařila,“ zpívá sbor v Prodané nevěstě. Totéž by měl zapět obrovský chór studentů medicíny, lékařů, ale i přírodovědců, pedagogů a...

BOŘIVOJ ZÁRUBA: Otisky času

Autor citlivě zvážil míru faktografičnosti a snahy nahradit střídmost podání poutavým textem, který svou přístupností oslovuje širší okruh čtenářů....

DEMETZ PETER: Prague in Gold and Black. Scenes from the Life of the European City

Starý pán se po letech vrací do Prahy. Je dojatý, ale ne sentimentální. Přemýšlí nad svým životem, bilancuje a píše o historii a literatuře Prahy....

HELMUT SCHMIDT: Na společné cestě

Nemůžeme si naříkat, že není dostatek zajímavé četby. Přesto některé tituly mohou snadno uniknout pozornosti. Přitahují mne dobré autobiografie,...

Jazykový koutek

Jak vznikl lidský jazyk?

Proč se člověk odlišil od ostatních živočichů tím, že začal mluvit? Nejspíš se to nikdy nedovíme. Člověk existuje minimálně tři a půl milionu let,...

Mozaika

Březen ve vědě

Voda ve vesmíru nad zlatoNeutronový spektrometr na umělé družici Měsíce Lunar Prospector, jehož jedním z úkolů bylo pátrat po vodě, skutečně patrně...

Ve zkratce

Ve zkratce

Volné oscilace Země byly považovány za přechodný jev objevující se po velkých zemětřeseních. Analýza dat gravimetrické sítě ukazuje, že Země...

Vertikála

Vesmír

Statistika jazyků. Člověčenstvo hovoří teď 335 řečí ovšem kromě dialektů. – Papuanci mají 2 řeči, Hottentoti 4, Kafři 25 jazyků, Černoši 58,...

Výtvarné umění

Vidění vidění

To, co nám je nejbližší, bývá zároveň nejvzdálenější. O vidění toho víme méně než o životě na Marsu. Vlastně nevíme nic. Jistě, o fyziologii oka...

Paměti

Neveselé kapitoly o vědě a moci

KrajinaMám číslo šestnáct – deset – sedmnáct – devět – čtyři – pět – sedm. Mám je vytištěno na malé celuloidové destičce s fotografií, po které se...

Dopisy čtenářů

Přírodovědecký charakter Vesmíru

Vážená redakční rado, dovoluji si Vám zaslat kritickou analýzu některých, podle mého názoru závažných nedostatků ve Vesmíru, kterou jsem vypracoval...

Dokázat, že prase nemůže létat, není totéž jako navrhnout stroj, který to umí.

V rubrice „Z dopisů redakci“ zveřejňujeme pouze dopis MUDr. J. Heřta a dopis RNDr. J. Zrzavého. Bylo by strašně snadné zamořit stránky Vesmíru...

Říše světla a říše temnot

Redakční rada Vesmíru obdržela podrobný dvaadvacetistránkový rozbor publikovaných článků (1990–1997), především z oboru biologie, zvláště evoluční,...

Epidemie, o které se moc nemluví

Soužití s počítačem se nám, lidem konce dvacátého století, stalo samozřejmostí. Musíme ale počítat i s tím, že občas narazíme na nějaké podezřelé...

Zákeřná planetka středem pozornosti

Letos ve čtvrtek 12. března přinesly všechny světové agentury šokující zprávu: Předběžné výpočty ukazují, že asteroid označený 1997 XF11 mine Zemi...

Co vím, když vím jak dál?

Lidské nitro patřilo odedávna k nejvděčnějším předmětům přemýšlení a zkoumání – a to nejen pro teology či existencialistické filozofy, ale i pro...

Co lze vyčíst ze stop

Asi před dvaceti byli v osamělém domku na kraji vesnice zavražděni dva lidé. Vrah stavení zapálil a utekl přes čerstvě zorané pole, kde zůstaly...

Molekuly na povel I.

V novinách i nejrůznějších časopisech se často dočítáme o úžasných úspěších molekulární biologie, genetiky, biotechnologií a dalších podobných věd....

Koroptev polní ptákem roku 1998

Koroptev polní (Perdix perdix) patřila vždy mezi oblíbené ptačí druhy zejména venkovského obyvatelstva. Jde o druh vázaný převážně na otevřenou...

O papuánských jazycích a aritmetickém průměru

Článek se zabývá dvěma navzájem si vzdálenými tématy. Jazykovědci se tak mohou poučit o statistice a statistici o jazykovědě. Kdo však není ani...

Proč babylonská věž nesahá na nebesa?

Tahle myšlenka jednoho ze zakladatelů pražské lingvistické školy, jež má obecnou platnost pro jakoukoli popularizaci vědy, platí i při pohledu na...

Kvantové hlavolamy III.

V důsledku principu superpozice se kvantové částice mohou nacházet ve stavech, které nemají ve světě klasické fyziky analogii. Proč ale takové...

Pískovcový fenomén

Slovem fenomén (neobyčejný zjev, z ř. fainomenon – zjevující se) přírodovědci začali označovat podivuhodné krajinné oblasti, které se od ostatní...

Poznámka k lidové definici statistiky

Statistika je přesný součet nepřesných čísel. Lidová definice statistiky je vtipná a výstižná, až na jednu zásadní maličkost. Statistik se nezajímá...

Aktuality

Nezodpovězené otázky a lékařská etika

Britští vědci se obávají, že předčasné ukončení amerického pokusu s tamoxifenem ohrožuje paralelní britský pokus. V americkém pokusu se měl šest...

RNA by to nevydržela

Mnoho biochemiků má za to, že na nejranějších formách života se podílela molekula RNA. Ta je však za vyšších teplot velice „křehká“. Matthey Levy z...

Středověký dřevěný most

Většinou se má za to, že po zániku Římské říše z velké části římské dovednosti zanikly v chaosu evropského středověku. Nález zbytků 160 m dlouhého...

Srdeční rytmus a vázané oscilátory

Synchronizace je univerzální jev, který se může objevit tam, kde mezi sebou interagují periodické děje (přesněji kde existuje vazba mezi...

Totální syntéza brevetoxinu

Brevetoxin A je jedním z nejmocnějších neurotoxinů. Produkuje jej mořská řasa Gymnodinium breve Davis. Toxin se váže na sodíkový kanál. Je tak...

Přežije radioastronomie mobilní telefony?

Po 5letém vyjednávání se satelitní komunikační sítí Iridium získali radioastronomové příslib, že v době od 22:00 do 6:00 východního času (tj....

Podvody, či harašení?

Na Cornellově univerzitě ve Spojených státech se projednává případ, kdy doktorandka Antonia Demas tvrdí, že profesor David Levitsky jí nepřiznal...

Jména typu Praha na Pyrenejském poloostrově

Ve Španělsku a okolních zemích se často objevuje místní či pomístní jméno Fraga. Z výkladového slovníku Španělky Marie Molinerové lze vyčíst leccos...

Staré dobré trávě se blýská na lepší časy

V neslýchaném pohnutí a veliké vřavě voliči států Kalifornie a Arizona schválili předloni v lednu zákony umožňující lékařské využití marihuany, v...

Jak by probíhalo odumírání češtiny?

Představu o tom můžeme získat z nápisů na náhrobních kamenech v texaské vystěhovalecké obci Praze, kam první Čech přišel r. 1854. Už deset let nato...

Diamanty z (uhlíkové) cibule

Vzájemné proměny různých forem uhlíku – tuhy (grafitu), diamantu a fullerenů (C60, C70, ... uhlíkové nanotrubičky) – stále více přitahují pozornost...

Speciace v širém oceánu

Druhy mořských organizmů osídlující širý oceán mají spíše veliké geografické areály. Vzhledem k jejich schopnosti zvolna se šířit dalekonosnými...

Základní výzkum do gymnázií

Nedávno dvanáct studentů pražského Gymnázia ve Zborovské ulici předneslo své fyzikální vědecké práce na půldenní, již třetí konferenci, konané ve...

O ptačím rodu a třech prstech

Kdo jsou vlastně ptáci? Tato zdánlivě banální otázka stojí již mnoho let v pozadí poměrně ostrých třenic mezi lidmi zabývajícími se paleontologií...

Ekologická konference Globe

Výsledky národního kola studentské soutěže Globe Games určily reprezentanty ČR na 1. celosvětové konferenci Globe, která proběhne letos 30. 6. až...

Proč by farmáři měli mít rádi tmu?

Farmáři by zredukovali množství plevele a ušetřili mnoho herbicidů, kdyby orali v noci. Alespoň to tvrdí tým německých vědců na základě zjištění,...