Svoboda Jan

Prof. RNDr. Jan Svoboda, DrSc., (*1934) vystudoval PřF UK. V Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., se zabývá buněčnou a virovou genetikou, zejména kancerogenezí a nádorovými viry. Objevil virogeny retrovirů, jejichž vznik vyložil integrací do buněčného genomu. Je členem Evropské organizace molekulární biologie (EMBO), Americké i Evropské nádorové asociace, zakládajícím členem Učené společnosti ČR a dalších. Dosud pracuje v laboratoři.

Počet článků: 15

Proč jsme nevyhynuli na virové infekce?uzamčeno

10. 4. 2014  |  Vesmír 93, 218, 2014/4
Lidský rod po tisíciletí žije v úzkém kontaktu až v symbióze se zástupci různých živočišných druhů a je od těchto organismů vystavován nejrůznějším...
 

Furioso profesora Hořejšího o mýleníuzamčeno

16. 1. 2014  |  Vesmír 93, 11, 2014/1
Zasáhly mě Diovy blesky a téměř jsem klesl na kolena a kál se, že jsem zhřešil a strašně se mýlil.1) Ale ne tak úplně. Když slyším konstatování, že...
 

Soumrak impaktového třeštění?

3. 10. 2013  |  Vesmír 92, 529, 2013/10
V poslední době se v časopise Science objevilo několik článků, které se zamýšlejí nad historií i důsledky impaktového třeštění, které nás...
 

Příčiny vzniku nádorového růstuuzamčeno

5. 9. 2013  |  Vesmír 92, 514, 2013/9
Zásadní přínos pro hlubší poznání nádorového procesu představovalo poznání genů, jejichž aktivace může spustit vznik nádorů nebo se na něm ve...
 

Ceny Josefa Hlávky

1. 11. 2012  |  Vesmír 91, 617, 2012/11
V pondělí 18. června 2012 zde byly uděleny Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu a Cena Milana Sojky. Program slavnostního odpoledne byl...
 

Rasa a magično

8. 3. 2012  |  Vesmír 91, 178, 2012/3
V edici Europa vydávané nakladatelstvím Academia vyšly skvosty evropské literatury. Mezi nimi vyniká Šrámkovo přebásnění Homérovy Iliady,...
 

Vidění věcí, sebepoznání a (ne)souměřitelnost

9. 4. 2009  |  Vesmír 88, 213, 2009/4
Jsem čtenářem Vesmíru od poválečných dob a jeho přírodovědecké zaměření mi bylo a je blízké. Z toho důvodu bych chtěl komentovat letošní číslo 6....
 

Genetika a nádory

13. 3. 2009  |  Vesmír 88, 191, 2009/3
Geny vyvolávající nádory Klíčovým vstupem do genetiky nádorů zůstávají onkogeny. Jde buď o pozměněné geny, nebo o aktivované geny normální, zvané...
 

Retroviry na sympoziu Laboratoří Cold Spring Harbor (CSHL)

7. 8. 2008  |  Vesmír 87, 501, 2008/8
Naše zemička byla na letošním květnovém sympoziu CSHL, jež se zabývalo retroviry, reprezentována čtyřmi příspěvky. Jedním od Michaely Rumlové a...
 

Retroviry v součinnosti i v souboji s buňkou

8. 5. 2008  |  Vesmír 87, 303, 2008/5
K těmto závěrům jsme dospěli na základě detailního studia krysí buněčné linie pozměněné Rousovým virem. Vlastní biochemický mechanizmus převodu...
 

Jak vyhrát Nobelovu cenu

15. 9. 2005  |  Vesmír 84, 548, 2005/9
Předloni se objevila kniha tohoto vyzývavého názvu, kterou napsal laureát Nobelovy ceny Michael Bishop. Při listování knihou lze objevit styčné...
 

Devitalizace, věc nejen veřejná, ale i navýsost odborná

5. 11. 2001  |  Vesmír 80, 606, 2001/11
V tisku jsem zaznamenal mnoho zanícených sdělení a komentářů, které psali jak novináři, tak laická veřejnost, jíž se možnosti léčby podvazováním...
 

Biologie, její kořeny a vztah k hraničním vědám

5. 8. 2001  |  Vesmír 80, 465, 2001/8
Než se tímto tématem začnu zabývat, chtěl bych si položit otázku: Je biologie vědou? Tato otázka se může jevit jako nevhodná a zbytečná, ale...
 

HELMUT SCHMIDT: Na společné cestě

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 269, 1998/5
Nemůžeme si naříkat, že není dostatek zajímavé četby. Přesto některé tituly mohou snadno uniknout pozornosti. Přitahují mne dobré autobiografie,...
 

Forum 2000

5. 12. 1997  |  Vesmír 76, 692, 1997/12
Konference Forum 2000 se konala 3. – 7. září 1997 v Praze. Na pozvání prezidenta republiky přijeli filozofové, politologové, politici, vědci,...