Vesmír: 2013/9

datum vydání: 5. 9. 2013

Výběr redakce

Učenlivá embryauzamčeno

Tomáš Grim, 5. 9. 2013
Fakt, že ptačí samičky mohou zpívat při obhajobě teritoria, zarazí snad jen čtenáře obývající mírný pás; co je v tropech standardem (Vesmír 85,...

Buněčná imunoterapie nádorů pomocí geneticky modifikovaných zabijákůuzamčeno

Nádorová onemocnění jsou ve většině případů nevyléčitelná a smrtelná. Jsou příčinou zhruba 25 % všech úmrtí v ČR. Bohužel občas doslova jako blesk...

Skrytý půvab klasifikaceuzamčeno

Petr Pokorný, 5. 9. 2013
Pro většinu geologů je holocén cosi zhola nezajímavého. Už samo to slovo znamená něco jako „úplná současnost“. Tak jakápak geologie! Přesto zájem o...

Úvodník

Břemeno svobody

Když jsem před deseti lety pobýval ve Spojených státech, moji američtí přátelé se všichni do jednoho styděli za svou politickou reprezentaci,...

Hlavní články

Původ rakovinyuzamčeno

Rakovina je zvláštní nemoc. Bez jakýchkoliv příznaků, zničehonic, se naše vlastní buňky vzbouří. Nekontrolovaně se rozmnoží a vytvoří novotvar,...

Pod svetelnou maskou

Svetielkovanie je prastarý spôsob komunikácie, obrany a útoku organizmov. Vzniklo v mori ako vedľajší produkt antioxidačných reakcií. Dnes táto...

Zoologická zahrada, povodně a klimatické plánování města

Na rozhraní května a června jsem se shodou okolností tři týdny pohyboval v terénech různých částí Čech. Tak se stalo, že jsem zachytil nástup...

Buněčná imunoterapie nádorů pomocí geneticky modifikovaných zabijákůuzamčeno

Nádorová onemocnění jsou ve většině případů nevyléčitelná a smrtelná. Jsou příčinou zhruba 25 % všech úmrtí v ČR. Bohužel občas doslova jako blesk...

Skrytý půvab klasifikaceuzamčeno

Pro většinu geologů je holocén cosi zhola nezajímavého. Už samo to slovo znamená něco jako „úplná současnost“. Tak jakápak geologie! Přesto zájem o...

Trojdílný holocén ve světle poznatků z našich luhů a hájůuzamčeno

Pokorného článek o návrhu základního, celosvětově platného dělení holocénu – geologického období, v němž žijeme – přímo vybízí, abychom uvedený...

Toxoplazmóza – nová pohlavně přenosná choroba?

Toxoplasma gondii je velmi rafinovaný parazit vzdáleně příbuzný původci malárie krvinkovce. Definitivním hostitelem toxoplazmy (tj. hostitelem, ve...

Příčiny vzniku nádorového růstuuzamčeno

Zásadní přínos pro hlubší poznání nádorového procesu představovalo poznání genů, jejichž aktivace může spustit vznik nádorů nebo se na něm ve...

Tři osobnosti topologie na MFF UKuzamčeno

Na Matematicko-fyzikální fakultě působili tři pracovníci, kteří dosáhli světového ohlasu v oboru topologie. Jsou to Eduard Čech (1893–1960),...

Glosy

Celosvetové príčiny úmrtí ľudí na zemeguli

Koncom r. 2012 sa objavila rozsiahla správa mimoriadne veľkého počtu autorov o globálnej mortalite obyvateľstva v rokoch 1990–2010 (Lancet 380,...

O bohatství a morálceuzamčeno

Řidiči jakých vozů nedají přednost na křižovatce či nezastaví, aby chodec mohl klidně přejít: nových, luxusních, nebo starých, obyčejných?...

Klonované lidské embryonální kmenové buňkyuzamčeno

Devět let po jednom z největších skandálů biomedicínského výzkumu hlásí vědci konečně úspěch. V laboratoři vyrostly lidské embryonální kmenové...

Proč se uvolňuje arzen do vody?uzamčeno

V jihovýchodní Asii se v řadě zemí v podzemní vodě vyskytuje arzen. Většinou je to v sedimentech velkých řek, které byly uloženy po posledním...

Chagasova nemoc: čas prolomit mlčeníuzamčeno

Chagasova choroba patří k jedné z nejopomíjenějších nemocí na světě. Podle současných odhadů Světové zdravotnické organizace žije na světě 10–15...

Učenlivá embryauzamčeno

Fakt, že ptačí samičky mohou zpívat při obhajobě teritoria, zarazí snad jen čtenáře obývající mírný pás; co je v tropech standardem (Vesmír 85,...

Staří dobří sekáči

Paleontologie si už dávno nevystačí s kladívky a preparačními nástroji. Stejně jako ostatní obory poslední dobou prodělala značný pokrok, mimo jiné...

Eseje

Slezská vlasti, půdo svatáuzamčeno

Jsem Slezan, za což platím lítostí: Naši lidé vědí o Slezsku velmi málo, o jeho poloze, rozsahu, rázu. Nanejvýš je berou jako Hanou, Slovácko či...

Odpověď na každou otázku

Dotaz: Stáří vesmíru

Odpověď první: Nejprve technická poznámka: velkými dalekohledy vidíme galaxie až do stáří 500 milionů let po velkém třesku. 500 tisíc let po velkém...

Spermie jsou jako úhoři, plavou „proti proudu“ k vajíčkuuzamčeno

Dostali jsme několik tematicky spojených otázek, v nichž se rodiče i zvídaví nerodiči zajímají, jestli se při ovulaci uvolňují vajíčka střídavě z...

Nad knihou

Mykologové houby nejedí

Jako student ovlivněný na přírodovědecké fakultě na konci padesátých let činností profesora Karla Cejpa1) a provázený na svých...

Zrada na sedm způsobů

Fenomén kolaborantství, tak jak ho v dnešní době nejčastěji chápeme, se v dějinách objevuje vlastně až ve 20. století, v době meziválečné a zejména...

Nevšední obrazová sbírka

Je nepochybně záslužným počinem, že se pracovníkům geologicko-paleontologického oddělení Moravského zemského muzea v Brně RNDr. S. Hrdličkové a...

Architektura

Kancelářská budova, skladiště a obchodní dům firmy ASO v Olomouci

Příběh elegantní funkcionalistické budovy, respektive souboru hospodářských budov firmy Ander a syn Olomouc (ASO) s kancelářemi a skladišti se...

Zaznamenali jsme

České rybníky

Od dob Sovovy básně, která začíná slovy Ty české rybníky jsou stříbro slité, uplynulo 120 let a dnes jako by se zdálo, že současná „zelená kaše...

Výběr z literatury

Biologie ve výběru Stanislava Mihulky

BRYOLOGIE Mechy se zazelenaly po 400 letech v ledovci Lidé mají obvykle za to, že po ústupu ledovce začíná život skoro úplně od začátku. Pod ledem...

Dopisy čtenářů

Homo sapiens politikus

Utkvěla mi v mysli úvodní citace Petra Skleničky, kterou použil Zdeněk Vašků jako úvod tohoto pojednání. Proč? Přemýšlím, co na těch několika...

Další krása oblaků

Ve veleváženém a veledůstojném časopisu Vesmír se verše moc nevyskytují. Nicméně pokusím se doplnit zajímavé a svěží pojednání Jany Soukupové o...

Aktuality

Záhada bielych tigrov rozlúštená!

Biele tigre (nejde o albínov) sú súčasťou prirodzenej genetickej variability tigrov, patria k vzácnemu variantu tigrov bengálskych (Panthera tigris...

Nový pohled na „Velké umírání“

Přibližně před 251 milionem let, na přelomu permu (konec prvohor) a triasu (začátek druhohor), zažila Země obrovský masový zánik rostlin a...

Stále nejasný původ želv

Přes mimořádné úsilí věnované studiu evoluce a systému vyšších obratlovců zůstává původ a taxonomické zařazení želv předmětem sporů. Želvy se...

Hledání původu cytoskeletu eukaryot

Cytoskelet (buněčná kostra) je systém vláken uvnitř buněk s mechanickou a transportní funkcí. Jeho důležitou součást tvoří tzv. mikrotubuly, které...

Změny klimatu způsobí chaos v bankách

Půdní banky semen mají pro většinu rostlinných populací v mnoha ohledech velký význam. Jde o zásobu semen v půdě, jejichž klíčení je vlivem...

Kariérní řád u mravenců

Nejen lidé, ale i mravenci mají svou životní kariéru, která je podmíněna sociálním způsobem jejich života a velmi složitou sociální organizací. Na...

Důležitost vzácnosti

Z obrovského množství druhů, které tu s námi na Zemi žije, je drtivá většina vzácná (Vesmír 88, 784, 2009/12), často reprezentovaná jen několika...

Proč jsou v mezihvězdném prostoru molekuly, které tam nemají co dělat?

Položili jste si někdy otázku, jak se mohly některé molekuly vytvořit ve vesmíru, který by pro průběh příslušných chemických reakcí měl být příliš...

Mořští ježci se vyrovnávají s okyselováním oceánů

Okyselování oceánů je obvykle spojováno s globálním oteplováním a se zvyšováním obsahu oxidu uhličitého v mořské vodě ze spalování fosilních paliv....

Heřmanovské koule, mineralogický unikát

Česká republika se může pyšnit unikátními nálezy nerostných útvarů oválného až kulovitého tvaru zvaných „heřmanovské koule“, jejichž lokalita se...

Ultrafialové vidění v ptačí fylogeneziuzamčeno

I zkušený ornitolog má mnohdy u některých ptačích druhů problém s determinací jejich pohlaví. Ptáci ale na první pohled dle světla odraženého od...

Sibiřský stín ve službách permafrostu

Mezi mnoha zprávami o akcelerujících změnách klimatu dorazila nedávno ze Sibiře jedna jdoucí proti proudu. Areál osídlený křovinami tundry se v...