Šímová Irena

Mgr. Irena Šímová, Ph.D., (*1982) vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK. V CTS UK a AV ČR se zabývá možnými mechanismy, které jsou zodpovědné za variabilitu v počtu druhů na různých prostorových úrovních.

Počet článků: 13

Produktivita prostředíuzamčeno

7. 9. 2020  |  Vesmír 99, 494, 2020/9
Rostliny potřebují ke svému růstu teplo, vodu a sluneční svit. Není proto divu, že teplé a vlhké tropické lesy s víceméně celoroční vegetační...
 

Déšť přichází až po leseuzamčeno

1. 10. 2015  |  Vesmír 94, 564, 2015/10
Co bylo dříve, déšť, nebo deštný les? Už na první pohled absurdní otázka. Všechny rostliny přece potřebují k životu vodu, bez ní by uvadly a...
 

Jak moc kolem nás mizí druhy?

4. 6. 2015  |  Vesmír 94, 316, 2015/6
Vypadá to, že se ekologové v odpovědi neshodnou. A to je divné. Jako lidská populace jsme změnili přes polovinu zemského povrchu, vypustili do...
 

K čemu je dobré mapovat vlastnosti organismů

2. 2. 2015  |  Vesmír 94, 77, 2015/2
V současnosti umíme popsat poměrně detailně, jak se mění počet druhů na gradientu od rovníku k pólům. S vysvětlením možných příčin, popřípadě...
 

Vede konkurence k růstu počtu druhů?

17. 7. 2014  |  Vesmír 93, 454, 2014/7
Konkurence o zdroj bývá často považovaná za jednu z hlavních příčin vzniku nových druhů (tzv. diverzifikace či rozrůznění). Když ovšem ti...
 

Co roste rychleji: mladý, nebo starý strom?

10. 4. 2014  |  Vesmír 93, 245, 2014/4
Čtenáři, kteří si myslí, že rychleji rostou stromy mladé, si to zřejmě myslí špatně. Předpoklad, že se rychlost růstu stromu v průběhu jeho života...
 

227 druhů stromů dominuje Amazonii

13. 2. 2014  |  Vesmír 93, 113, 2014/2
Číslo z titulku na první pohled vypadá jako docela vysoké. U nás častěji potkáme akorát smrk, buk, dub, habr a tím to pomalu končí. Amazonie o...
 

Nestabilita klimatu

5. 12. 2013  |  Vesmír 92, 659, 2013/12
Být pomalý a žít v rovině není výhodné, zvlášť když se mění klima. Alespoň podle studie Brodyho Sandela a jeho kolegů z dánského Aarhusu. Ti...
 

Důležitost vzácnosti

5. 9. 2013  |  Vesmír 92, 469, 2013/9
Z obrovského množství druhů, které tu s námi na Zemi žije, je drtivá většina vzácná (Vesmír 88, 784, 2009/12), často reprezentovaná jen několika...
 

Jsou starší skupiny organismů větší co do počtu druhů?

6. 6. 2013  |  Vesmír 92, 320, 2013/6
Nejsou. Což na jedné straně dává smysl, když si představíme druhově chudé prastaré skupiny jako latimérie a hatérie či stromy ginkgo. Jenže na...
 

Množství druhů nemusí souviset s množstvím životních forem

4. 4. 2013  |  Vesmír 92, 192, 2013/4
Počet druhů velké části organismů (alespoň těch, které dokážeme počítat) strmě klesá směrem od rovníku k pólům. To je poměrně známý jev, jakkoliv...
 

Jsou tropy kolébkou nebo muzeem druhového bohatství?

6. 12. 2012  |  Vesmír 91, 701, 2012/12
Druhová rozmanitost napříč kontinenty je výsledkem tří hlavních procesů: jak rychle druhy vznikají (speciace), jak rychle zanikají (extinkce) a jak...
 

Jak ovlivňuje produktivita prostředí počet druhů rostlin?

6. 12. 2012  |  Vesmír 91, 739, 2012/12
Vypadá to, že nijak. Zdá se, že otázka stará několik desítek let získala definitivní odpověď. Podle tradiční představy by měl počet druhů s...